Formüller

Tarih ve Saat Fonksiyonları 2.Bölüm


Excel Tarih ve Saat Fonksiyonlarının ikinci bölümünde aşağıdaki formülleri inceleyeceğiz.

  • DAKİKA,
  • GÜN360,
  • GÜNSAY,
  • HAFTANINGÜNÜ,
  • HAFTASAY,
  • ISOHAFTASAY,
  • İŞGÜNÜ,

DAKİKA; Excel tarafından kullanılan tarih-saat formatındaki bir değer içerisinden bulunan dakikayı gösterir. Örneğin 14:58 olan bir değerde dakikanın 58 olduğunu gösteren formül =DAKİKA(“14:58”) şeklindedir. Bir hücrede bulunan saat değeri üzerinden uygulamak için =DAKİKA(A1) şeklinde formül yazabilirsiniz. Bu formül A1 hücresinde bulunan zamanın dakikasını getirir.

Excel Dakika Saniye Formülü

GÜN360; İki tarih arasındaki gün farkını hesaplar. Mantıksal olarak [başlangıç-tarihi]-[bitiş-tarihi] şeklinde çalışır. (Bu hesaplamayı yaparken 360 günlük bir yıl üzerinden işlem yapar.) Aşağıda temel bir örnek ile bu formülü inceleyelim,

 Excel Gün360 Formülü

GÜNSAY; Yukarıdaki formüle benzer işlevde çalışır, fakat aradaki fark “Excel’in hesaplamalarda kullanabilmesi için tarihleri sıralı seri numara olarak saklıyor. Fonksiyon bu seri rakamlar arasındaki farkı hesaplamanızı sağlar. Örneğin 1 Ocak 1900’ ün varsayılan seri numarası 1’dir. 1 Ocak – 1900’den 39447 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008’in seri numarası 39448’dir.

Fonksiyonun basitçe kullanımı [bitiştarihi];[başlangıçtarihi] şeklindedir.

 

HAFTANINGÜNÜ; Belirlenen bir tarihin, haftanın hangi gününe geldiğini gösterir. Mantıksal olarak [serino];[döndür_tür] şeklinde çalışıyor. Bu işlevde Seri No kısmı zorunlu alan olarak gösterilir. Örneğin A1 hücresinde bulunan bir tarihi hedef almak için =HAFTANINGÜNÜ(A1) şeklinde yazılır.

Döndür_tür kısmı isteğe bağlı sonuç türünü değiştiren bir işlevdir. Haftanın günü hesaplamalarında başlangıç gününü belirtmenizi sağlar.

=HAFTANINGÜNÜ(A1;13) şeklinde formül yazarsanız, A1 hücresindeki tarihin haftanın hangi gününe denk geldiğini hesaplar fakat “13” yazdığınızda haftanın ilk gününü Çarşamba olarak hesaplar ve buna göre sonuç getirir. Aşağıda döndür türlerini sırasıyla paylaşıyorum.

Excel Haftanın Günü Döndür Tür

 

Formülün kullanım ve sonuçlarını kısa bir örnekle aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

Excel Haftanın Günü

 

 

HAFTASAY; Yıl içindeki haftanın değerini getirir. Yukarıdaki Haftanıngünü fonksiyonu ile aynı mantıkta çalışır. Aşağıda yine benzeri bir örnek paylaşıyorum.

Excel Haftasay

 

ISOHAFTASAY; Fonksiyonu yine hafta saymak için kullanabilirsiniz fakat diğer sayma işlemlerinden farkı adından da anlaşılacağı gibi, verilen tarih için yılın ISO hafta numarasını getirir. Formülün çalışma mantığı =ISOHAFTASAY(A1) şeklindedir. A1 hücresinde bir tarih olmalı. Örnekteki gibi A23 hücresinde 09.03.2012 yazdığını düşünelim. =ISOHAFTASAY(A23) formülü ile, (Aşağıdaki örneği inceleyiniz)…

09.03.2012 tarihinin yer aldığı yılda, Pazartesi (varsayılan) ile başlayan haftalara dayalı olarak yılın hafta numarası (10).

Excel Isohaftasay

 

İŞGÜNÜ; Başlangıç tarihinden itibaren önceki ve sonraki çalışma günü sayısını gösterir. İşgünü hafta sonları ve resmi tatilleri hariç tutar. Tahmini teslimat zamanlarını, fatura ödeme tarihlerini hesaplarken işgünü formülünü kullanın. Fonksiyon:  İŞGÜNÜ (başlangıç_tarihi, günler, [tatiller]) şeklinde kullanılır.

Biraz detaylandıralım,

Başlangıç Tarihi : Tarih içeren bir hücreyi seçin,

Günler: Başlangıç tarihinden önceveya sonraki hafta sonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi, negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir. Bu değerin zorunlu girilmesi gerekir.

Tatiller: Çıkarılmasını istediğiniz tarih aralığını burada belirtebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak çalışmaktadır.

Aşağıdaki örnekte, 1 Ocak 2016’dan itibaren 20 iş günü sonrasını hesaplama yaptık. Bunun için;

=İŞGÜNÜ(A26;C26) formülünü boş bir hücreye yazmanız yeterli olacaktır.

 

Excel isgunu formül

 

Tarih ve Saat Fonksiyonları 2.Bölüm konularımız şimdilik bu kadar,

Bir önceki konumuz olan Tarih & Saat Fonksiyonları 1.Bölüm‘ü incelemek için Tıklayınız.

 

 

 

 


This Post Has One Comment

  1. Pingback: Tarih ve Saat Fonksiyonları 3.Bölüm | | Çizgi Akademi - İleri Düzey Excel Eğitimleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir