Power Point

PowerPoint METİN VE RESİMLER


METİN VE RESİMLER

Metin biçimlendirme

Slayt düzeni seçeneklerinden herhangi biri seçildiğinde, istenilen kısıma metin
istenilen kısıma grafik veya video eklenebilir. Bu durumda ekran ilgili bölümlere
(yer tutucu) ayrılmış olacaktır. İstenilen kutuya tıklanarak ilgili metin yazılabilir.
Metin yer tutucuya sığmayan fazladan birkaç satır metin varsa, sunu uygulaması
metni yer tutucu içine otomatik olarak sığdırmaya çalışır. Bu nedenle yazı
boyutunu küçültebilir. Metin yer tutucudan taşarsa, bu fazla olan kısım bir
sonraki slayta eklenmesi anlamına gelir.

Yazı tipini, biçimini ve boyutunu değiştirme

Yazılan metnin diğer Microsoft
uygulamalarında olduğu gibi yazı tipini ve
boyutunu değiştirebiliriz. Bu işlem
uygulama ekranında bulunan
biçimlendirme araç çubukları sayesinde
yapılabilir (Şekil 14). Açılabilen menü
yardımı ile yazı tipi seçenekleri yer alır.
Bu menünün yanındaki açılır menüde ise
yazı karakterinin büyüklüğünü
değiştirmek mümkündür. Bu işlemler için
öncelikle metnin seçili halde olması
gerekir. Sunu programının kurulu olduğu
bilgisayar ile diğer bilgisayarlar farklı yazı
tiplerini destekleyebilir. Bu durumda sık
kullanılan yazı tiplerini seçmekde fayda
bulunmaktadır.

 Eğik, kalın ve altı çizili yazma

Sunu belgesinde metnin
aynı zamanda eğik, kalın
veya altı çizili olarak
biçimlendirilmesi
mümkündür. Bu işlemin
uygulanması istenen
metin seçili hale
getirildikten sonra yazı
tipinin ve boyutunun
seçildiği araç çubuğundan K düğmesi ile koyu, T ile eğik ve A ile altı çizili yapmak
mümkündür (Şekil 15).

Resimler imajlar

Sunu belgesi içerisine metnin yanı sıra çeşitli resimler eklemek mümkündür.
Sunu programı dahilinde kullanılabilecek şekiller olduğu gibi, diğer programlar
tarafından oluşturulan şekil ve nesneler de sunulara eklenebilir.

Diğer dosyalardan görüntü aktarma

Farklı programlar tarafından
oluşturulmuş farklı uzantılara
sahip görüntü dosyalarını
resim olarak eklemek için
Ekle> Resim>Dosyadan
menü öğesi seçilebilir. Ekle>
Resim>Küçük Resim menü
öğesi ile de sunu programı
içerisinde yer alan otomatik
şekillerin sunu belgesine dahil
edilmesi sağlanabilir.
Dosyadan menü öğesi ile
bilgisayarın herhangi bir
yerinde bulunan resim
dosyasını ekrana gelen
pencereden belirterek Ekle
düğmesi ile slaytlara ekleme
yapılabilir. Bu menü yardımı
ile doğrudan Tarayıcı veya Kameradan resim eklemek de mümkündür.

Çoğaltma, kes, kopyala, yapıştır, sil

Üzerinde çalışılan metin ve grafik gibi öğeleri çoğaltmak, kesmek, kopyalamak ve
silmek olasıdır. Bunun için öncelikle işlem yapılması düşünülen öğenin seçili
durumda olması gerekir. Daha sonra farenin sağ tuşuna tıklandığında ekrana
gelen menüden Kopyala, Düzen>Kopyala menü öğesinden veya standart araç
çubuğundaki Kopyala kısayolunu tıklayarak kopyalanması sağlanabilir.
Kopyalanan öğenin nereye yapıştırılması gerektiği fare yardımıyla
konumlandırıldıktan sonra farenin sağ tuşuna basıldığında açılan menüde yer alan
Yapıştır, Düzen>Yapıştır menü öğesinden veya standart araç çubuğundaki
Yapıştır kısayolunu tıklayarak ilgili öğenin yeni konuma yapıştırılması sağlanır.
Kopyala komutunun sonucunda seçilen metin, hem eski yerinde hem de yeni
kopyalandığı yerde bulunur.

Metnin eski yerinde kalması istenmiyorsa, metin seçili
halde iken farenin sağ tuşuna tıklandığında ekrana
gelen Kes, Düzen>Kes menü öğesi veya standart araç
çubuğundaki Kes kısayolu seçilirse ve daha sonra
yapıştırılmak istenen yere imleç konumlandırılıp
Yapıştır seçeneği tıklanırsa kesme işlemi
gerçekleştirilmiş olur. Kes ve kopyala komutları
arasındaki tek fark, seçilen metnin eski yerinde kalması veya silinmesidir. Ayrıca,
metin seçili halde iken Delete tuşuna basılırsa metin sunu belgesinden silinmiş
olur.

Görüntüleri Kopyalama, Taşıma ve Silme

Görüntüleri kopyalama, taşıma ve silme işlemleri, metin işlemleri ile aynıdır.
Görüntüler fare ile üzerine bir kez tıklanarak işaretlenebilir. Birden fazla nesneyi,
klavyenin Shift tuşuna basılı tutarken seçmek olasıdır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir