Power Point

PowerPoint GRAFİK VE ŞEMALAR


GRAFİK VE ŞEMALAR

Sunu uygulaması, bize içeriğimizi oluştururken kullanabileceğimiz pek çok çizim
nesnesi seçeneği sunar. Bu hazır nesneleri kullanarak çok farklı grafik ve şemalar
oluşturabilir, sunularımızı görsellik açısından kolayca zenginleştirebiliriz.

Çizilmiş Nesneler

Sunu uygulaması içerisinde yer alan Çizim araç çubuğu yardımı ile hazır
nesneleri kullanarak, bu nesnelerin renk, boyut, desen ve görünümüne ilişkin her
türlü değişikliği yapabiliriz.

 Slayt üzerinde farklı çizgi tiplerini ekleme

Slayt içerisine, Çizim araç çubuğunda bulunan
çizgi kısayolu ile, herhangi yere ve herhangi bir
boyutta çizgi ekledikten sonra onu istediğimiz
şekilde biçimlendirebiliriz (Şekil 18). Çizgi
kısayolunun hemen sağ tarafında yer alan Ok ile
tek veya çift yönlü oklar ekleyebiliriz. Farklı çizgi
tiplerini Çizim araç çubuğunda (çizgi kısayolunun
hemen solunda) yer alan Otomatik Şekil menüsü altındaki Çizgiler seçeneğini
kullanarak da gerçekleştirebiliriz.

Slayt üzerinde değişik biçimdeki şekiller ekleme

Sunu uygulaması içerisinde bulunan hazır çizilmiş şekilleri slaytımıza eklemek ve
daha sonra istediğimiz şekilde tekrar renklendirmek, boyutlandırmak ve
döndürmek olasıdır. Bunun için Otomatik Şekil özelliği kullanılır (Şekil 18).

 Serbest çizilmiş bir çizgi ekleme

Otomatik Şekil seçenekleri altında
pek çok farklı şekil seçeneği yer
almaktadır. Çizgiler bu seçeneklerden
biridir (Şekil 19). İster düz, ister tek
yönlü ok, ister çift yönlü ok, ister eğri,
istersek istediğimiz şekli
verebileceğimiz serbest veya karalama
biçimindeki çizgi türlerini kullanarak
çok farklı sonuçlar elde edebiliriz. Çizgi
için dikkat edilmesi gereken bir özellik,
çizginin başladığı ve bittiği yer aynı
nokta olduğu durumda şeklin kapalı bir
şekle dönüşmesi ve istenirse içinin de
boyanabilmesidir. Çizgi çizildikten
sonra istenilen şekilde boyutu, rengi ve
biçimi düzenlenebilir.
Şekil 18. Çizgi ekleme
Şekil 19. Serbest çizilmiş çizgi
ekleme
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş
Sunu Hazırlama Uygulaması 13

Çizilmiş şekilleri döndürme

Sunu uygulamasının
sunduğu farklı olanaklar
içinden bir diğeri Çizim
araç çubuğu üzerinde yer
alan Çiz açılır menüsüdür.
Bu menü yardımı ile
önceden çizilmiş bir şekli
yeniden konumlandırmak
üzere döndürebiliriz (Şekil
20). Çiz>Döndür veya
Çiz>Çevir seçeneği
altındaki seçeneklerden
Serbest Döndür
seçeneğini seçtiğimizde
şeklin belli bölgelerinde
küçük yeşil bir yuvarlaklar
belirir. Fare ile bu
yuvarlaklardan birinin
üzerine geldiğimizde fare
imleci dönen bir simgeye
dönüşür. Bu durumda iken küçük yeşil yuvarlağı kullanarak, şekli istediğimiz
şekilde döndürebiliriz. Aynı menüden şekli sola veya sağa döndürme, yatay ve
dikey olarak ters çevirme işlemlerini de gerçekleştirebiliriz.

 Şemalar

Sunu uygulaması içinde, otomatik şekillere benzer biçimde kullanıma hazır nesne
şeklinde bulunan diğer bir uygulama ise diyagram veya şema adı verilen
uygulamalardır. Belirli konularda ve amaca yönelik olarak kullanmak üzere
önceden tasarlanmış bu yapıları alıp, istediğimiz metinlerle donatıp slaytlarımız
içerisinde kullanabiliriz. Bu yapılar, çeşitli fikirleri ve kavramları görselleştirerek
sunmak için son derece kullanışlı yapılardır. Bu yapıları, çizim araç çubuğu
üzerindeki Diyagram veya Kuruluş Grafiği
Ekle kısayoluna tıklayarak ekleyebiliriz.

 Kuruluş şeması oluşturma

Kuruluş (organizasyon) şeması oluşturmak için
Slayt Düzeni> Kuruluş Şeması isimli düzeni
veya Ekle>Resim>Kuruluş Şema menu
öğesini seçebiliriz (Şekil 21). Bu yapı genellikle
kurumsal yapıları, kavramsal yapıları ve
dallanan işlemleri anlatırken kullanılır.
Şekil 20. Çizilmiş şekilleri döndürme
Şekil 21. Kuruluş şeması
oluşturma
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş
Sunu Hazırlama Uygulaması 14
Şekil 22. Kuruluş şemasının yapısını değiştirme

 

 

Kuruluş şemasının yapısını değiştirme

Kuruluş yapısını bir kez hazırladıktan sonra, farklı yapı seçeneklerini deneyerek
farklı bir görünüm kazandırabiliriz. Kuruluş şemasını hazırlarken bize yardımcı
olan bir araç çubuğu görüntülenir. Burada şemayı yapılandırma konusunda
yardımcı bazı seçenekler yer
almaktadır. Yerleşim
seçeneği de onlardan biridir.
Şemayı yapısal olarak
değiştirmek, boyutlarını
ayarlamak veya otomatik
olarak düzenlemek için bu
seçeneği kullanabiliriz (Şekil
22).
Ayrıca, kuruluş şemasının
görünümünü stil galerisini
kullanarak da değiştirebiliriz
(Şekil 23). Bu galeri çok
farklı görünüm seçenekleri
içermektedir ve sadece seçim
yapıp Uygula düğmesine
basıldığında şemamıza
uygulanmaktadır.

 Farklı çeşitlerde şemalar oluşturma

Farklı türlerdeki şemalar için
diyagram galerisinde yer alan
diğer türler kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Asıl Slayt üzerinde aktarılmış nesneyi kopyalama

Eğer sunuda yer alan slaytların tümünde
standart olarak görünmesini istediğiniz bir
resim varsa (örneğin logo veya konuya
ilişkin bir resim) bu resmi normal slaytlar
yerine Asıl Slayt içerisine eklememiz
gerekir. Görünüm>Asıl>Asıl Slayt
seçeneğini seçtikten sonra ekranda asıl
slayt dururken, Ekle menüsünü kullanarak
istediğimiz resmi slayta getirip yeniden
konumlandırabiliriz. Daha sonra asıl slayt görünümünü kapatıp sunuya geri
döndüğümüzde bütün slaytların belirlenen yerlerinde resmin göründüğünü
gözlemleyebiliriz. Asıl slaytta yapılan tüm değişiklikler, sunu içerisindeki bütün
slaytları otomatik olarak etkiler. Bu değişikliği düzeltmek için yine Asıl Slayt
görünümüne geçmek gereklidir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir