Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Biçimlendirme

Biçimlendirme Excel içerisinde yapılan aritmetik ve mantık işlemlerin sonuçlarının kullanıcılara sunulması en az hesaplanması kadar önemlidir. Çalışma sayfası içerisindeki hücrelerde yer alan sayılar ve metinler, hücrenin kenar çizgileri, çalışma sayfasının kendisi gibi ekran öğeleri göze hoş görünecek ve daha anlaşılır…
Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Formüller ve Fonksiyonlar

Formüller ve Fonksiyonlar Bir elektronik tablolama programı olan Excel içerisinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler rahatça gerçekleştirilir. İstenirse daha önce anlatıldığı şekilde = (eşittir) işareti ile başlanacak olan formüllerin yazımı istenirse…
Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Çalışma Sayfaları

Çalışma Sayfaları Bir Excel dosyası kendi içinde çalışma sayfalarından oluşur. Çalışma sayfaları Sayfa1, Sayfa2, … olarak isimlendirilmiştir. Çalışma sayfalarını bir kareli defterin yaprakları gibi düşünmek gerekir. Her yaprak bir çalışma…
Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Hücreler

Hücreler Tablolar halinde hazırlanmış olan elektronik tablolama programlarında satırların ve sütunların her kesişimine hücre adı verilir ve veri girişleri bu hücreler üzerinden gerçekleşir. Her bir hücre önce içinde bulunduğu sütunun…
Power Point

Microsoft POWERPOINT 2010

MS POWERPOINT 2010 Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar oluşturulabilir. İzleyicilere etkili sunumlar…
Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel EKLE SEKMESİ

EKLE SEKMESİ Ekle sekmesi Excel’de tablo, grafik, köprü ve resim eklendiği sekmedir. Tablolar Ekle sekmesindeki Tablolar grubundaki Tablo seçeneği ile tablo oluşturulur. Tablo oluşturulmak istenen hücreler seçildikten sonra Tablo komutuna…
Sosyohub
Fitadim