Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Çalışma Sayfaları

Çalışma Sayfaları Bir Excel dosyası kendi içinde çalışma sayfalarından oluşur. Çalışma sayfaları Sayfa1, Sayfa2, … olarak isimlendirilmiştir. Çalışma sayfalarını bir kareli defterin yaprakları gibi düşünmek gerekir. Her yaprak bir çalışma sayfası ve defter ise bu yaprakların (çalışma sayfalarının) bir araya…
Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Hücreler

Hücreler Tablolar halinde hazırlanmış olan elektronik tablolama programlarında satırların ve sütunların her kesişimine hücre adı verilir ve veri girişleri bu hücreler üzerinden gerçekleşir. Her bir hücre önce içinde bulunduğu sütunun…
Power Point

Microsoft POWERPOINT 2010

MS POWERPOINT 2010 Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar oluşturulabilir. İzleyicilere etkili sunumlar…
Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel EKLE SEKMESİ

EKLE SEKMESİ Ekle sekmesi Excel’de tablo, grafik, köprü ve resim eklendiği sekmedir. Tablolar Ekle sekmesindeki Tablolar grubundaki Tablo seçeneği ile tablo oluşturulur. Tablo oluşturulmak istenen hücreler seçildikten sonra Tablo komutuna…
Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel GİRİŞ SEKMESİ

GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. Excel 2010’da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano grubunda seçili hücrelerle…