Microsoft Word

Microsoft Word SAYFA DÜZENİ SEKMESİ


 SAYFA DÜZENİ SEKMESİ

Sayfa yapısı, tema kullanımı, arka plan, paragraf ayarları gibi sayfa tabanlı biçimlendirme
işlemleri bu sekme altında bulunmaktadır. Sayfa düzeni sekmesi Şekil 3.100’de
görülmektedir.
Temalar: Tüm belgedeki renkleri, yazı tipini ve efektleri bir bütün olarak
değiştirmeyi sağlar. Temalar düğmesiyle açılan listeden bir tema seçilebilir.
Renkler yazı tipleri ve efektler düğmeleriyle geçerli temanın biçimlendirmesi
yapılabilir.
 Sayfa Yapısı: Sayfanın yapısını değiştirebileceğimiz seçenekleri içerir. Sayfa
yapısı grubundaki seçenekler Şekil 3.102’de görülmektedir.
Kenar Boşlukları: Belgenin kenar boşluğu boyutlarını belirlemek için açılan listedeki
seçenekler (Şekil 3.103) kullanılabilir.
Özel kenar boşlukları seçeneği tıklandığı zaman ekrana Şekil 3.104’deki pencere gelir ve
buradan kenar boşlukları istenilen boyuta ayarlanabilir.
Yönlendirme: Sayfaları dikey ve yatay konumlarda kullanmayı sağlar. Yönlendirme
düğmesi tıklandığında açılan listede (Şekil 3.105) dikey ve yatay seçenekleri görünür.
Boyut: Çalışma sayfasının kâğıt boyutu değiştirilebilir. Boyut düğmesi ile açılan liste Şekil
3.106’da görülmektedir.
Tüm sayfa boyutları tıklandığında ekrana gelen Sayfa Yapısı penceresi (Şekil 3.107) ile
kağıt boyutunu belirleyebilir ya da özel bir sayfa boyutunun ölçüleri belirlenebilir.
Sütunlar: Çalışma sayfasını birden fazla sütuna bölerek çalışmayı sağlar. Şekil 3.108’de
görüldüğü gibi sütun sayısı seçildikten sonra çalışma sayfası sütunlar halinde kullanılabilir.
Diğer sütunlar seçeneği ile ekrana Şekil 3.109’daki Sütunlar penceresi gelir. Bu
pencereden de sütun sayısı sütunlar arası çizgi yerleştirme, sütunlar arası genişlik gibi
ayarlamalar yapılabilir.
Kesmeler: Belgeye bölüm, sayfa veya sütun sonu eklenerek bir sonraki kısımdan
başlayacağı belirtilebilir. Kesmeler listesi Şekil 3.110’da görülmektedir.
Satır Numaraları: Belgenin kenar boşluğu alanında, her satırına satır numarası
eklenebilir. Satır numaraları düğmesi ile açılan listede satır numarası verme, her sayfada
yeniden başlatma veya iptal etme gibi seçenekler bulunmaktadır.
Heceleme: Satırlarda sözcükler arasındaki aralığın daha düzgün olması için satır
sonlarındaki sözcük hecelerini kesmeyi sağlar. Şekil 3.112’de heceleme örneği
görülmektedir.
 Sayfa Arka Planı: Sayfa arka planında yapılan değişiklik seçenekleri Şekil
3.113’te görülmektedir.
Filigran: Sayfa içeriğinin arkasına soluk metin eklenebilir. Filigran düğmesiyle açılan
seçenekler Şekil 3.114’te görülmektedir.
Sayfa Rengi: Sayfanın arka plan rengini değiştirmemizi sağlar.
Sayfa Kenarlıkları: Sayfanın çevresine kenarlık eklemeyi sağlar. Sayfa kenarlıkları
düğmesi ile ekrana Şekil 3.116’daki kenarlık ve gölgelendirme penceresi gelir. Buradan
çizginin tipi, rengi, genişliği seçilebilir.

. Paragraf: Paragraf grubunda Girintile ve Aralık seçenekleri (Şekil 3.117)
görülmektedir.


Girintile: Seçili paragrafın sol ve sağ girintilerini “cm” birimi ile artırmayı ve azaltmayı
sağlar.
Aralık: Seçili paragrafın kendinden önceki ve sonraki paragraf ile olan mesafelerini “nk”
(yazı boyutu) birimi ile artırmayı ve azaltmayı sağlar.
 Yerleştir: Bu grup, sayfaya eklenen resmi konumlandırmayla ilgili seçenekler
(Şekil 3.118) içermektedir.
Konum: Resmi sayfada konumlandırmak için ve resim etrafına yazı işlemleri
gerçekleştirmek için kullanılır. Sıkı metin seçenekleri resim etrafına yazı yazmamızı
etkinleştiren seçenekler içerir.
Metni Kaydır: Metni resim etrafında konumlandırmayı sağlayan seçenekler içerir. Şekil
3.120’de resim ve metin örneği gösterilmiştir.
Öne Getir: Üst Üste gelen nesnelerden alttakini seçerek öne getirmeyi sağlar.
Arkaya Gönder: Üst Üste gelen nesnelerden üsttekini seçerek arkaya göndermeyi sağlar.
Seçim Bölmesi: Nesneleri tek tek seçmemize yardımcı olmak için sağ tarafta seçim ve
görünürlük ismiyle bir görev bölmesi açar.
Hizala: Seçili nesneyi sayfada hizalamak için kullanılır. Hizalama seçenekleri Şekil
3.124’te görülmektedir.
Gruplandır: Birden fazla nesneyi seçerek tek bir nesne gibi işlem görmesini
sağlayabiliriz.
Döndür: Seçili nesneyi açıyla veya simetri olarak döndürmeyi sağlar. Şekil 3.126’da
döndürme seçenekleri görülmektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir