Microsoft Word

Microsoft Word METİN İŞLEMLERİ


GİRİŞ SEKMESİ (METİN İŞLEMLERİ)

Word programında en yoğun kullanılan işlemler metin işlemleridir. Klavyedeki tuşları
tanımak ve adapte olarak karakterleri hızlı ve doğru yazabilmek için sık sık yazım
uygulamaları gerçekleştirmek gerekir.
Word çalışma sayfasında dikey olarak yanıp sönen çizgiye “imleç” denir. Yazdığımız
karakterler imlecin bulunduğu konuma yazılır. İmleci yön tuşları ile hareket ettirebilir ya
da fare ile tıklanarak istenilen konuma taşınabilir. Ayrıca Home-End ve Page Up-Page
Down tuşlarını kullanarak imleci daha hızlı bir şekilde konumlandırılabilir.
Giriş sekmesindeki gruplar ve bu gruplar içerisindeki komutlar Şekil 3.41’de
görülmektedir.

YAZIYI SEÇMEK

Metin işlemlerinde bir satır/paragraf/sayfa uzunluğundaki yazıyı düzenlemek için öncelikle
yazıyı işaretlememiz yani seçim yapmamız gerekir. Metin seçimini iki yolla
gerçekleştirebiliriz:
 Klavyeden Shift tuşuna bastıktan sonra yön tuşlarıyla hareket edilirse yazı üzerinde
mavi renkte bir gölge belirir. Bu gölge karakterlerin seçildiğini gösterir (Şekil 3.42)
 Seçilecek yazının üzerindeyken farenin sol tuşu tıklanarak sürüklenirse yazı seçilir.
Bu yöntem klavyeden seçim yapmaya göre daha pratik ve hızlıdır.

YAZIYI SİLMEK

Yanlış yazılan karakterleri silerek düzeltmek için veya bir kısım yazıyı silmek için
aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz:
 Yazının sonundayken klavyedeki BackSpace tuşuna basarak sola doğru karakterleri
tek tek silebiliriz.
 Yazının başındayken Delete tuşuna basarak sağa doğru karakterleri silebiliriz.
 Silmek istediğimiz kelimeyi, satırı veya sayfayı seçerek Delete tuşuyla silebiliriz.

Pano: Pano işlemlerinde metin, resim, grafik ve şekiller geçici olarak buraya
aktarılır. Pano grubundaki komutlar Şekil 3.43’de görülmektedir.

Pano görünümünü açmak için grubun sağ alt köşesinde çerçeve ile gösterilen ok düğmesi
tıklanır ve Şekil 3.44’deki gibi ekranın sol tarafına pano görev bölmesi açılır. Kes ve
kopyala işlemlerinde seçilen metin, grafik, resim gibi öğeler bu alanda görülür.

Yapıştır: Kes ya da kopyala işleminin uygulandığı metin geçici olarak panoya
aktarılır. Metni istenilen alana aktarmak için yapıştır komutu kullanılır. Yapıştır işlemini
Pano grubundan ya da Ctrl-V kısayol tuşları ile gerçekleştirebiliriz.

Kes: Seçilen metnin başka bir alana ya da belgeye taşınmasını sağlar. Kes işlemini
uygulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirmek gerekir:
 Metni seçtikten sonra pano grubundaki “Kes” düğmesi ya da Ctrl-X kısayol tuşları
kullanılarak metin panoya aktarılır.
 Kesilen metnin taşınacağı alan tıklanarak panodaki “Yapıştır” ya da Ctrl-V kısayol
tuşları kullanılır.

Kopyala: Seçilen metnin başka bir alana ya da belgeye çoğaltmayı sağlar. Kes
işlemini uygulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirmek gerekir:
 Metni seçtikten sonra pano grubundaki “Kopyala” düğmesi ya da Ctrl-C kısayol
tuşları kullanılarak metin panoya aktarılır.
 Kesilen metnin taşınacağı alan tıklanarak panodaki “Yapıştır” ya da Ctrl-V kısayol
tuşları kullanılır.

Kes, kopyala ve yapıştır işlemleri sağ menüden de (Şekil 3.45) gerçekleştirilebilir. Metni
seçtikten sonra seçili metin üzerinde sağ tuşla açılan menüden kes/kopyala seçilerek,
yapıştırılmak istenen alana yine sağ tıklayarak yapıştır seçeneğiyle kes ve kopyalama
işlemleri gerçekleştirilmiş olur.


Biçim Boyacısı: Seçili bir metnin yazıtipi, paragraf gibi biçim özelliklerini başka bir
alana aktarmak için kullanılır.
 Kopyalamak istediğiniz biçimlendirmeye sahip metin veya grafiği seçin.
 Pano grubundaki biçim boyacısını tıklayın. İşaretçi boya fırçası görünümüne
dönüşür.
 Biçimlendirmek istediğiniz metin veya grafiği seçin.
 Biçimlendirmeyi durdurmak için ESC tuşuna basın.

3.3.2. Yazı Tipi: Yazı biçimlerini değiştirmek için Yazı Tipi grubundaki komutlar (Şekil
3.46) kullanılır. Çalışma alanı içinde seçim yapıldıktan sonra Yazı Tipi
seçeneklerini içeren mini araç çubuğu da ekranda aktif olur.


Yazı Tipi: Yazım işlemine başlamadan önce yazının tipini belirlemek ya da
önceden yazılmış bir yazının tipini değiştirmek için metni seçerek yazı tipi listesinden
uygun yazı tipi seçilir.

Yazının boyutunu artırmak ya da azaltmak için kullanılır. Yazı tipi boyutu punto ile
ifade edilir. Klavye kısayolu Ctrl+Shift+Y tuşlarıdır.

Yazı Tipini sayaç gibi artırmak ya da azaltmak için bu iki düğme kullanılabilir. İlk
düğme yazının büyüklüğünü birer artırırken ikinci düğme birer azaltır. Klavye kısayolu
Ctrl-Shift-P tuşlarıdır.

Büyük küçük harf dönüşümü sağlayan ya da kelimelerin ilk harfini büyük yapan
düğmedir. Klavyeden Shift+F3 kısayol tuşları da aynı görevi gerçekleştirir.

Seçilen metindeki tüm biçimlendirmeleri temizleyerek yalnızca düz metnin kalmasını
sağlar.

Yazıyı kalın yazdırır. Klavye kısayol tuşları Ctrl+K tuşlarıdır.

Yazıyı italik (eğik) yazıdırır. Klavye kısayol tuşları Ctrl+T tuşlarıdır.

Yazıyı altı çizili yazdırır. Klavye kısayol tuşları Ctrl+Shift+A tuşlarıdır. Farklı alt
çizgileri kullanmak için aşağı yöndeki ok işareti tıklanarak çizgi stili seçilir.

Yazı tipi stilleri bir örnekle Şekil 3.47’de gösterilmiştir.


Seçili metnin üstünü çizer.
Seçimi alt simge yapar. Alt simge yapılacak karakter seçilir ve bu düğme tıklanır.
Seçimi üst simge yapar. Üst simge yapılacak karakter seçilir ve bu düğme tıklanır.


Seçili metne parlama ve yansıma gibi özel efektler kazandırır. Farklı efektler için
aşağı yöndeki ok tıklanarak açılan pencereden efekt seçimi yapılır.

Metnin kalemle işaretlenmiş gibi vurgulanmasını sağlar. Farklı renkte vurgu yapmak
için aşağı yöndeki ok tıklanarak renk tablosundan renk seçilir.

Metnin rengini değiştirir. Yazıya farklı renkler vermek için yandaki ok tıklanarak
renk tablosu açılır.

Şerit üzerindeki yazı tipi seçeneklerine detaylı olarak ulaşmak için yazı tipi grubunun sağ
alt köşesindeki ok işareti tıklandığı zaman şekil 3.49’daki Yazı Tipi penceresi açılır. Aynı
işlemleri buradan da gerçekleştirebiliriz.

Paragraf: Paragraf ile ilgili işlemlerin gerçekleştiği düğmeleri içerir. Şekil 3.50’de
paragraf grubu komutları görülmektedir.

Madde işaretli listeler oluşturmak için kullanılır. Farklı işaretler kullanmak için ok
tıklanarak işaret seçimi yapılır.
Numaralandırılmış listeler için kullanılır. Rakam ve harf kullanmak için ok tıklanır
ve numara biçimleri seçilir.
Çok düzeyli listeler için kullanılır.
Paragrafın girinti düzeyini artırmak veya azaltmak için kullanılır. Her tıklama
1,25 cm oranında girintiyi artırır ya da azaltır.
Seçili metni ya da sayısal ifadeleri sıralamak için kullanılır.
Paragraf işaretlerini ve diğer gizli biçimlendirme işaretlerini gösterir.
Paragraf hizalama seçenekleridir. Sırasıyla metni sola yaslı, ortalı,
sağa yaslı ve iki yana yaslı olarak hizalar.
Satırlar arasındaki mesafeyi artırmak ya da azaltmayı sağlar.
Seçili metnin, paragrafın arka planını, şekil ve tabloların içini renklendirir. Farklı
renk seçimi için ok tıklanarak renk kataloğundan seçim yapılır.
Seçili metne kenarlık vermek için kullanılır.

Paragraf grubunun sağ alt köşesindeki ok tıklandığında Şekil 3.50’deki detaylı paragraf
penceresi ekrana gelir. Bu pencere kullanılarak aynı işlemleri gerçekleştirmek mümkündür.

Stiller: Stiller grubundaki düğmeler (Şekil 3.51) yazıların stilini, tipini, boyutunu
ve rengini değişik türlerde içeren stil kümeleridir. Seçili alanı, buradaki
seçeneklerden birine tıklayarak dönüştürebiliriz.

Stilleri değiştir düğmesi tıklanarak stillerin yazı tipi, renk ve paragraf aralığı gibi bir takım
özellikleri değiştirilebilir.
Düzenleme: Düzenleme grubundaki komutlar Şekil 3.53’te görülmektedir.

Aranacak kelime ya da karakter için bu düğme tıklanır ve Şekil 3.54’de
görüldüğü gibi sol tarafa gezinti görev bölmesi gelir. Buradaki metin kutusuna aranacak
kelime yazılarak arama işlemi başlatılır. Klavye kısayolu Ctrl+F tuşlarıdır.

Değiştir düğmesi tıklandığı zaman Şekil 3.55’deki iletişim penceresi ekrana
gelir. bu pencerede aranan alanına aranacak kelime yeni değer alanına ise değiştirilecek
kelime yazılarak değiştir düğmesi ile adım adım değiştirme sağlanır ya da tümünü değiştir
düğmesi tıklanarak tamamının değiştirilmesi sağlanır.

Değiştir düğmesi ile ekrana gelen iletişim penceresindeki bul sekmesinden arama yapılır,
git sekmesinden ise gidilmek istenen satır, sayfa, bölüm numarası yazılarak ekrana
getirilebilir.

Metin ya da nesne seçimi için kullanılır. Tümünü seç seçeneği ile tüm alandaki
yazı ve nesneler seçilir.

UYGULAMA 2: Aşağıdaki metni Word programında yazarak bilgisayarınızın masaüstü
konumuna “deneme.docx” adı ve uzantısıyla kaydediniz. (Yazı tipi-boyutu: Calibri-11)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir