Microsoft Word

Microsoft Word BAŞVURULAR SEKMESİ


BAŞVURULAR SEKMESİ

Başvurular sekmesindeki seçenekler Şekil 3.127’de görülmektedir.
 İçindekiler Tablosu: Belgeye içindekiler tablosu eklemeyi sağlar.
İçindekiler tablosunu oluşturabilmek için belgedeki başlıklara Metin Ekle düğmesiyle
düzey ataması yapmak gerekir.

Başlıklara düzey atandıktan sonra içindekiler düğmesiyle mevcut düzenlerden biri seçilir
ve belgenin en başına içindekiler tablosu yerleşir. Şekil 3.130’daki örnekte BİLGİSAYAR
başlığı için Düzey1, ve YAZILIM ve DONANIM başlığı için Düzey2 ataması yapılmıştır.
Daha sonra içindekiler tablosundaki seçeneklerden biri kullanılarak belgenin başına
içindekiler tablosu eklenmiştir.

Tabloda meydana gelen başlık veya sayfa numarası gibi değişiklikleri Tabloyu
Güncelleştir düğmesi ile güncelleyebiliriz.
 Dipnotlar: Dipnotlar grubu Şekil 3.131’de görülmektedir.
Dipnot Ekle: Kürsör ile belirlediğimiz noktaya üst simge biçiminde rakam atarak,
sayfanın alt kenar boşluğu alanında açıklama yapmamızı sağlar.
Sonnot Ekle: Belgenin sonuna açıklama satırı eklememizi sağlar.

Alıntılar ve kaynakça: Alıntı ve kaynakça gösterimleri kolay bir şekilde
yapılabilmektedir.


Alıntı Ekle: Alıntı Ekle düğmesi tıklandığında ekrana gelen pencerede (Şekil 3.135)
kaynak ile ilgili bilgiler (kaynağın türü, yazar adı, başlığı, yayınlandığı yıl, şehir, yayıncı)
yazılarak kaynakça oluşturulur ve buna ait alıntı eklenir.
Kaynakça Yönet: Belgede geçen kaynakçaları liste olarak görmemizi ve düzenlememizi
sağlar.
Stil: Belgede kullanılacak kaynakça stilinin belirlenmesini sağlar.
Kaynakça: Belgede alıntı yapılan tüm kaynakların listelendiği bir kaynakça eklenir.
Örnek bir alıntı ekleme ve belge sonunda alıntının kaynakçası Şekil 3.139’te gösterilmiştir.
Resim yazıları: Bu gruptaki seçenekler Şekil 3.140’da görülmektedir.
Resim Yazısı Ekle: Şekil, tablo, denklem gibi nesnelerin ve ifadelerin altına numara ve
yazı eklemeyi sağlar.
Resim Yazısı Ekle düğmesi ile ekrana gelen pencerede etiket türü seçilir ve resim yazısı
yazılarak tamam düğmesi tıklanır.
Şekiller Tablosu Ekle: Belgede kullanılan şekiller ve tabloları içindekiler biçiminde
göstermek için kullanılır. Şekiller Tablosu penceresi Şekil 3.142’de görülmektedir.
Tabloyu Güncelleştir: Şekiller tablosundaki bilgilerin güncellenmesi için kullanılır.
Çapraz Başvuru: Belgedeki bir metni ya da nesneyi tıkladığımız anda belirlediğimiz
şekle gitmesini sağlayabiliriz. Çapraz başvuru penceresi Şekil 3.143’de görülmektedir.
Dizin: Dizin grubu öğeleri Şekil 3.144’te görülmektedir.
Girdiyi İşaretle: Seçili metni belgenin dizinine ekler.
Dizin Ekle: Belgeye dizin eklemeyi sağlar. Dizin, belgede bulunan anahtar sözcüklerin
geçtikleri sayfa numaraları ile birlikte yer aldıkları bir listedir.
Dizini Güncelleştir: Belgedeki değişiklikler sonucu dizin bilgilerinin güncellenmesini
sağlar.
Kaynakça: Kaynakça grubu seçenekleri Şekil 3.147’de görülmektedir.
Alıntıyı İşaretle: Seçili metni kaynakçaya girdi olarak ekler. İletişim penceresi Şekil

Kaynakça Tablosu Ekle: Belgeye kaynakça tablosu eklemek için kullanılır. Kaynakça
penceresi Şekil 3.149’da görülmektedir.
Tabloyu Güncelleştir: Kaynakça tablosundaki değişiklikleri güncellemek için kullanılır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir