Microsoft Word

Microsoft Word hakkında genel bilgileri bulabileceğiniz, kısayollar hakkında daha geniş makaleler okuyabileceğiniz

Microsoft Word GÖRÜNÜM SEKMESİ

GÖRÜNÜM SEKMESİ Belge görünümleri, yakınlık ayarı ve pencere düzenlerinin yapıldığı Şekil 3.168’de görülen seçenekleri içerir. Belge Görünümleri: Belgeyi çalışma amaçlarına göre 5 farklı görünüme almak mümkündür. Sayfa Düzeni: Yazının sayfada görüleceği şekilde belgeyi görüntüler. Tam Ekran Okuma: Okuma için belgeyi…

Microsoft Word GÖZDEN GEÇİR SEKMESİ

GÖZDEN GEÇİR SEKMESİ Belge ile ilgili denetleme işlemlerinin gerçekleştiği sekmedir. Bu sekmedeki alt gruplar ve Yazım Denetleme: Yazım ve dilbilgisi işlemler burada geçekleşir. Yazım ve Dilbilgisi: Belgedeki metnin yazım ve…

Microsoft Word POSTALAR SEKMESİ

POSTALAR SEKMESİ Zarf ve etiket çalışmaları için postalar sekmesi kullanılır. Sekme üzerindeki gruplar ve seçenekler Şekil 3.150’de görülmektedir. Word programı kullanılarak zarf, mektup, etiket, e-posta iletileri oluşturulabilir. Oluştur grubundaki zarflar…

Microsoft Word BAŞVURULAR SEKMESİ

BAŞVURULAR SEKMESİ Başvurular sekmesindeki seçenekler Şekil 3.127’de görülmektedir.  İçindekiler Tablosu: Belgeye içindekiler tablosu eklemeyi sağlar. İçindekiler tablosunu oluşturabilmek için belgedeki başlıklara Metin Ekle düğmesiyle düzey ataması yapmak gerekir. Başlıklara düzey…

Microsoft Word SAYFA DÜZENİ SEKMESİ

 SAYFA DÜZENİ SEKMESİ Sayfa yapısı, tema kullanımı, arka plan, paragraf ayarları gibi sayfa tabanlı biçimlendirme işlemleri bu sekme altında bulunmaktadır. Sayfa düzeni sekmesi Şekil 3.100’de görülmektedir. Temalar: Tüm belgedeki renkleri,…

Microsoft Word EKLE SEKMESİ (NESNE EKLEME)

EKLE SEKMESİ (NESNE EKLEME) Belgeye tablo, çizim, bağlantı, simge gibi nesneler eklemek için ekle sekmesi altındaki şeritte bulunan düğmeler kullanılır. Ekle sekmesi Şekil 3.56’da görülmektedir.    Sayfalar: Bu gruptaki düğmeler…

Microsoft Word METİN İŞLEMLERİ

GİRİŞ SEKMESİ (METİN İŞLEMLERİ) Word programında en yoğun kullanılan işlemler metin işlemleridir. Klavyedeki tuşları tanımak ve adapte olarak karakterleri hızlı ve doğru yazabilmek için sık sık yazım uygulamaları gerçekleştirmek gerekir.…