Microsoft Word

Microsoft word uygulama kullanma


Kelime işlemciler, bir dökümanın oluşturulması, düzenlenmesi ve
biçimlendirilmesi için hazırlanmış programlardır. Kelime işlemci programlarından
en yaygın olarak kullanılanı Microsoft Word’dür. Bu programı, Windows işletim
sistemi altında yer alan olan Microsoft Office paketi içerisinde yer almaktadır.

Microsoft Office Word programı kullanılarak;

• Dilekçe vb. yazışmaları hazırlamak,
• Tez, kitap vb. yazmak,
• Gazete ve dergi hazırlamak
• Çizimler yapmak
• Tablolar hazırlamak,
• Grafik ve metin ile çalışmalar yapmak
• Adres ve etiket basımı yapmak
• Web sayfaları hazırlamak gb. İşlemler yapmak mümkündür.

 Uygulamayı Başlatma

Microsoft Word programını başlatmak diğer Windows uygulamalarını çalıştırmak
gibidir (Şekil 1-1) .

 Yol: “Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Word 2003”

 Yol: Masaüstünde veya Windows durum çubuğunda kısayolu varsa tıklanır.
 Yol: Daha önce oluşturulmuş bir Word dökümanı açılır.

 Arayüzü Tanıma

Microsoft Word çalışma ekranı yaygın olarak kullanılan araç çubukları ile şekil 1-
2 de verilmiştir.

Menü Öğesi: Word menülerine girmek için kullanılır. Menülere üzerine gelinip
tıklanarak veya alt tuşu ile birlikte menü isminin altında çizgi bulunan harfe
basılarak erişilebilir. Örnek “Alt+D”, dosya menüsünü açar.

Biçimlendirme araç çubuğu: Sayfalarda yer alan metinlerin yazı tipi,
boyutunu, koyu, italik(eğik), altı çizgili vb. biçimsel özelliklerini menülere
girmeden kısa yoldan erişmek için kullanılır.

Yazı Tipini, Biçimini ve Boyutunu

Değiştirme: Biçimi değiştirilecek olan metin seçildikten sonra biçimi, yazı tipi ve boyutunu değiştirmek standart araç çubuğundaki ilgili kısayol düğmesi
kullanılması sonucunda gerçekleşir.


Eğik, Kalın ve Altı Çizili Yazma: Metnin seçimi yapıldıktan sonra
biçimlendirme araç çubuğundan ilgili düğmeye tıklayarak metin kalın,

eğik ve altı çizili yapılabilir.

 

Metne Farklı Renkler Uygulama: Metni vurgulamak için
biçimlendirme araç çubuğunda kalem gibi olan “vurgu” düğmesi
kullanılır. Metnin kendi rengini değiştirmek için biçimlendirme araç çubuğundan
üzerinde A olan düğme kullanılır. Yanındaki oka basıldığında vurgu renk paletine
göre daha çok renk seçeneği sunan bir renk paleti ekrana gelir.

   Hizalama ve Sayfa Düzeni Seçeneklerini Kullanma: Metinleri sol ve
sağ kenar boşluklarına göre hizalamak mümkündür. Metni hizalamak için ilgili
kısım seçilir ve daha sonra biçimlendirme araç çubuğunda sola, sağa, ortaya ya
da yasla seçeneklerinden biri seçilerek metnin hizalanması tamamlanmış olur.

Standart araç çubuğu: Yeni dosya oluşturma, kayıtlı sunuyu açma, kaydetme,
azdırma vb. işlevleri olan simgelerin bulunduğu araç çubuğudur.


Yeni Sayfa (Ctrl-N) : Yeni –boş- bir belge açar.

 

Aç (Ctrl-O): Kayıtlı bir dosya açmak için kullanılır.

 

Kaydetme (Ctrl-S / Shift-F12): Yazılmış dosyayı, dosya ismi vererek
kaydetmek için veya kaydedilmiş dosya üzerinde değişiklik yaptıktan sonra
değişiklikleri de kaydetmek için kullanılır.

Yazdırma (Ctrl-P): Hazırlanan dosyanın yazıcıdan çıktısı alınır.

 

Baskı Önizleme: Belgeyi, yazdırmadan önce sayfayı görmek ve ayarlamalar
yapmak için veya her sayfayı, yazdırıldığında görüneceği gibi görüntülemek için
kullanılır.

Kopyalama (Ctrl-C): İşaretlenen alanı belleğe kopyalamak için kullanılır.
Kopyalama da seçilen alan silinmez.

Kesme (Ctrl-X / Shift-Delete): İşaretlenen belleğe alır. Ekrandan siler.

 

Yapıştırma (Ctrl-V / Shift Insert): Kopyalanan veya kesilen alanı, belge
içinde işaretçinin bulunduğu yere yapıştırır.

Biçim Boyayıcısı (Ctrl-Shift-C): Bir paragrafın veya alanın biçimini diğer
alanlara uygulamak için kullanılır. Biçimi alınacak alan seçilir. Biçim
boyayıcısı simgesi üzerine basılır. Uygulama yapılacak paragraf yada alan seçilir
veya tıklanır. 1. Biçim boyayıcısına bir kez tıklanırsa işlem bir kez uygulanır.
Sonra normal duruma geçilir. 2. Biçim boyayıcısı üzerine çift tıklanırsa işlem
birden çok paragrafa uygulanabilir. Biçim boyayıcısından kurtulmak için ESC
tuşuna veya herhangi bir tuşa basılır.

Geri Al (Ctrl-Z): En son yapılan işlemi gerialmak için kullanılır. Birden fazla
basılırsa önceki işlemleri de geri alır.

İleri Al: Geri alınan işlemi, yeniden uygulamak için kullanılır. Geri alma
işlemi yapılmadan ileri alma işlemi yapılamaz.

Tablo Ekle: Belgeye tablo eklemek için kullanır. Seçilen alan kadar tablo
oluşturur.

Sütunlar: Sayfayı birden fazla sütuna ayarlamak için kullanılır. Sayfanın
tümü sütunlara bölünecekse seçim yapmadan, sayfanın bir kısmı sütunlara
bölünecekse seçim yapıldıktan sonra sol taraftaki Sütunlar simgesi seçilir. Sağ
tarafta bulunan pencere gözüktükten sonra kaç sütun olacağı belirlenir.
Göster/Gizle: Paragraf işaretini ve diğer kağıda yazdırılmayan karakterleri
gösterir veya gizler.

Yakınlaştır: Sayfa yakınlaştırma oranı yapılır.

 

Çizim araç çubuğu: Belge içerisinde iki veya üç boyutlu çizimler yapabilmek için
kullandığımız çubuktur.

Çiz menüsü ekrana gelir. Grafikler ile ilgili düzenlemeler yapılır.

 

Seç : Nesneleri seçer

Otomatik Şekil: Hazır şekilleri çizer. Bu menüden basit çizimler
yapıldığı gibi hazır algoritma ve matematiksel şekiller çizilebilir.

Ok: Ok çizgileri çizer.

 

Çizgi:. Düz çizgi çizer

 

Dikdörtgen: Dikdörtgen çizer

 

Oval: Daire çizer.

 

Metin kutusu: Resimlere ve grafiklere yazı yazmak için kullanılır

 

WordArt: Hazır desenlerde yazılar yazmak için kullanılır.
Diyagram ve Kuruluş Grafiği Ekler

Dolgu rengi: Resimler için renk verir.

 

Çizgi rengi: Kenarlık rengi yapılabilir.: Resimlerin çizgilerine renk verir.

 

Yazı rengi: Yazı rengni değiştirir.

 

Çizgi biçemi: Çizgi kalınlığı ayarlanır.

 

Kesik çizgi biçemi: Çizgi tipi ayarlanır.

 

Ok: Ok biçimini değiştirir.

 

Gölgelendirme: Çizimlere gölge verir.

 

3 B: 3 boyutlu şekiller çizer.

WordArt Araç Çubuğu: Çizim araç çubuğundaki (araç çubuğu: Komutları
yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu
görüntülemek için Araçlar menüsünde Özelleştir seçeneğini ve ardından Araç
Çubukları sekmesini tıklatın.) WordArt Ekle’yi  kullanarak dekoratif metinler
ekleyebilirsiniz. Gölgelendirilmiş, eğilmiş, döndürülmüş ve uzatılmış metinler
oluşturabileceğiniz gibi önceden tanımlanmış şekillere uyacak metinler de
oluşturabilirsiniz.


WortArt Ekle : Yeni bir yazı ekler

 

 

Metni Düzenle : Var olan yazının içeriğini değiştirir.

 

WordArt Galerisi : Var olan yazının WordArt stilini değiştirir.

 

WordArt Biçimlendir: Renk , boyut, düzen gibi değişiklikler yapılır.

 

WordArt Şekli: Şekil değiştirilir.

 

Harf Yüksekliği : Harf yüksekliğini değiştirir.

 

Düşey Metin: Yazıyı düşey yapar.

 

Wordart Hizalama: Yazı harflerini sola, sağa, iki yana hizalar.

 

Karakter Aralığı : Harf aralıklarını ayarlar

 

Dikey kaydırma çubuğu: Sayfaları satır satır kaydırmak için kaydırma oklarının
bulunduğu kısımdır. Ayrıca bunun yerine klavyedeki pageup ve pagedown
tuşlarına basabilirsiniz.
Kısayol menüsü

Sağ tıklatma menüsü olarak da bilinen kısayol
menüsü, örneğin bir seçimi, araç çubuğunu
veya görev çubuğunu sağ tıklattığınızda
görüntülenir. Yalnızca ekranın bu bölgesiyle
veya bu seçimle ilişkili komutları listeler.
Örneğin, Word’de metin yazıyorsanız ve sağ
tıklatırsanız, bu işlemle ilgili, Kopyala, Yapıştır,
Yazı Tipi gibi komutların bulunduğu, çizimdekine
benzer bir kısayol menüsü açılır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir