Microsoft Word

Microsoft word TEMEL İŞLEMLER


TEMEL İŞLEMLER

Microsoft Word programında, metin yazımı, sembol ya da özel karakter ekleme,
metni ya da grafiği seçme ve seçim sonucu işlemler yapma gibi birçok temel
işlemler yapılabilir.

1. Metni Yerleştirme

1.1. Metni araya ekleme

Yazılan yazı içerisine bir harf, bir cümle ya da küçük bir metin parçası eklemek
için yapılacak işlem oldukça basittir. Eklenmesi düşünülen yere fare işaretçisi ile
tıklatılır ve işaretçi yanıp sönmeye başladığında eklenmek istenen metin yazılır.

1.2. Yapılan işlemi geri alma

Microsoft Word’de yapılan bir işlemi, bir komutu iptal etmek ve başka bir işlem
yapmak istendiğinde;
“Düzen > Geri Al Yazılan” seçeneği seçilir (Şekil 2.1).
Daha sonra, geri alınan bir eylemi yeniden yapmaya karar verirseniz, yine aynı
menüden “Yinele yazılan” seçeneği seçilir. Aynı komutlar standart araç
çubuğunda bulunan kısayol tuşlarından da gerçekleştirilir.

1.3. Araya özel harf ya da sembol ekleme

Klavyede görünmeyen simgeler ve özel karakterler
ekranda görüntülenebilir ve yazdırılabilir. Örneğin ¼ ve ©
gibi simgeler (—) ve (…) gibi özel karakterler veya Ç ve ë
gibi uluslararası karakterler kullanılabilinir.
Özel harf ya da sembol eklemek için
“Ekle > Simge” seçeneği seçilir (Şekil 2–2).

 

Ekrana gelen simge penceresinde yazı tipi belirlendikten sonra, kaydırma
çubukları yardımıyla tüm simgeler görünebilir. Eklenmek istenen simge üzerine
bir kere tıklatılır ve “ekle” düğmesine basılır (Şekil 2-3).


Eklenecek sembol ve karakter türleri kullanılabilir yazı tiplerine bağlıdır. Örneğin,
bazı yazı tipleri kesirler (¼), uluslararası karakterler (Ç, ë) ve uluslararası para
birimlerini (£, ¥) içerebilir. Simge yerleşik yazı tipi, oklar, madde işaretleri ve
bilimsel simgeleri içerir. Dekoratif simgeler içeren Wingdings gibi ek simge yazı
tipleri de olabilir.
Metne özel karakterler eklemek için “simge ekleme” ekranından “özel
karakterler” düğmesine tıklatılır (Şekil 2–4).

1.4. Belge arasına sayfa sonu ekleme

Bir sayfa metinle veya grafikle doldurulduğunda, Microsoft Word otomatik olarak
bir sayfa sonu ekler ve yeni bir sayfa başlatır.
Sayfa sonu, bir sayfanın bitip diğerinin başladığı noktadır. Microsoft Word
kullanıcı için bir “otomatik” (veya yumuşak) sayfa sonu ekleyebilir veya “elle”
(veya sert) sayfa sonu ekleyerek belirli bir konumda sayfanın zorla
sonlandırılmasını sağlanabilir. Belirli bir konuma sayfa sonu koymak için el ile
sayfa sonu eklenir:

  1. Yeni sayfayı başlatmak istenilen yere tıklatılır.
  2. “Ekle > Kesme” seçilir.
  3.  “Sayfa sonuna”seçeneğini tıklatılır.

2.1. Metin Seçme

Yan yana olmayan öğeler de içinde olmak üzere, metin ve grafikler fare veya
klavye kullanarak seçilir. Örneğin, birinci sayfadaki bir paragraf ve üçüncü
sayfadaki bir tümce seçilebilir.

• Metnin herhangi bir bölümünü seçmek için fareyi işaretçisi metnin üzerinde
sürüklenir.
• Bir sözcük seçmek için sözcük çift tıklatılır.
• Metin satırı seçmek için fare işaretçisi sağ işaret okuna dönüşene kadar,
işaretçisi satırın soluna taşınır, daha sonra fareyi tıklatılır.
• Tümce seçmek için CTRL tuşuna basılı tutulur ve tümcenin herhangi bir
yerine tıklatılır.
• Paragraf seçmek için fare işaretçisi sağ işaret okuna dönüşene kadar,
işaretçi paragrafın soluna taşınır, daha sonra fare çift tıklatılır veya
paragrafın herhangi bir yeri üç kez tıklatılır.
• Birden fazla paragraf seçimi yapmak için sağ işaret okuna dönüşene kadar,
fare işaretçisi paragrafların soluna taşınır, daha sonra fare çift tıklatılır ve
yukarıya veya aşağıya sürüklenir.
• Geniş bir metin bloğu seçili hale getirmek için seçilenin başlangıcını
tıklatıldıktan sonra fare seçilenin sonuna sürüklenir, daha sonra ÜST
KARAKTER tuşu basılı tutulup fare tıklatılır.
• Belgenin tamamını seçmek için sağ işaret okuna dönüşene kadar, fare
işaretçisi herhangi bir belge metninin soluna taşıdıktan sonra üç kez
tıklatılır.

Yan yana olmayan öğeleri seçmek içinse

  1. Tablo hücresi veya paragraf gibi istenilen ilk öğe seçilir.
  2. CTRL tuşunu basılı tutulur.
  3.  CTRL tuşunu basılı tutarken, istenilen diğer öğeler seçilir.

2.2. Metin Düzenleme

Metin düzenleme “kopyala yapıştır”, “kes yapıştır” ve “silme” gibi işlemlerden
oluşur.

2.2.1. Kopyala ve yapıştır komutlarını kullanma

Kopyalama, bir nesnenin aynısını
başka bir yere daha ekleme
anlamına gelir. Kopyalamanın ilk
adımı kopyalanacak metnin
seçimi ile olur. Daha sonra
“düzen” menüsünden “kopyala”
seçeneği seçilebileceği gibi
standart araç çubuğundan da
“kopyala” seçeneği seçilebilir
(Şekil 2–5). Yazının görünmesi istenilen yer tıklatılır ve aynı menüde yer alan
“yapıştır” seçeneği seçilir. Böylelikle metnin aynısı istenilen yere de kopyalanmış
olur.

2.2.2. Kes ve yapıştır araçlarını kullanma

Kes, bir nesnenin kendisini başka bir yere taşıma anlamına gelir.
Kes işleminin ilk adımı kopyalamada olduğu gibi taşınacak metnin seçimi ile olur.
Daha sonra “Düzen > Kes”
seçeneği seçilebileceği gibi
standart araç çubuğundan
da “kes” seçeneği
seçilebilir (Şekil 2–6).
Yazının görünmesi istenilen yer tıklatılır ve aynı menüde yer alan “yapıştır”
seçeneği seçilir.
Böylelikte metnin kendisi istenilen yere taşınmış olur.

2.3.3. Metni aktif belgeler arasında kopyalama ve taşıma

Metni aktif belgeler arasında kopyala ve taşıma, tek bir belge içerisinde
kopyalama taşıma gibidir. Tek farkı kopyalanacak ya da taşınacak yer ilgili
belgenin seçilmesi ve fare işaretçisinin bu belge içinde bir yere tıklatılması
gerekmektedir.

2.3.4. Metni silme

Silinmesi düşünülen metin seçildikten sonra “delete” tuşuna basılarak silinmiş
olur. Ya da silinmesi düşünülen metnin olduğu yere tıklatılır ve “backspace”
tuşuna basılır.

2.4. Arama ve Değiştirme

Microsoft Word programı içerisinde istenilen harf, kelime veya sembol için arama
yapılabilir ve bulunan sonuçlar için değişiklik yapmak mümkündür.

2.4.1. Kelime ya da kalıp arama

Kelime ya da kalıp aramak için “Düzen > Bul” seçilir ya da sağ tarafta kaydırma
çubuğunda bulunan “göz atılan nesneyi seç” düğmesinden “bul” seçeneği seçilir
(Şekil 2-7).

“Aranan” kutucuğuna aranmak istenen metin yazılır ve istenilen diğer
seçeneklerde belirlenebilir. “Sonrakini bul” düğmesi tıklanarak arama yapılır
(Şekil 2–8). İşlem halindeki bir aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basılır.

2.4.2. Kelime ya da kalıp değiştirme

Kelime ya da kalıpları alternatifleri ile değiştirmek için
“Düzen > Değiştir” seçilir (Şekil 2–9).
“Aranan” kutucuğuna aranmak istenen metin “yeni
değer” kutusuna da aranacak olan metnin değiştirileceği
yeni değeri yazılır ve istenilen diğer seçeneklerde
belirlenebilir (Şekil 2–10).
“Sonrakini bul” veya “tümünü bul” düğmeleri tıklanarak
arama ve değiştirme işlemleri yapılır. İşlem halindeki bir
aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basılır.

 

 

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir