Microsoft Word

Microsoft word SAYFA BİÇİMLEME


 SAYFA BİÇİMLEME

1. Biçimler

Normal şablon, her türlü belge için genel amaçlı bir şablondur. Microsoft Word
yeni bir belge açıldığında, normal şablonu temel alan, yeni boş bir belge
oluşturur.

Biçimlendirilmiş metnin tamamını, biçimini yeniden tanımlayarak değiştirmek
mümkündür. Örneğin; ana başlıklar 18 Arial, sağa yaslanmış ve italik olabilir.
Daha sonra başlıkları 15 Trebuchet MS ve yaslanmış olması istenirse, her bir
başlık örneğinin tekrar biçimlendirilmesine gerek yoktur. Bir biçimin özelliklerinin
değiştirilmesi yeterlidir.

1.1. Mevcut biçimleri belgeye uygulama

Mevcut biçimleri belgeye uygulamak için birkaç yöntem kullanılabilir: Belgeyi
yazarken otomatik olarak biçimlendirme ve metni bir kerede otomatik olarak
biçimlendirme.
Belgeyi yazarken otomatik olarak biçimlendirme:
“Araçlar > Otomatik Düzeltme Seçenekleri” seçilir (Şekil 4-1).

“Yazarken biçimlendirme” sayfasında, “yazarken uygula”, “yazarken değiştir” ve
“yazarken otomatik olarak” grupları altında yer alan onay kutularını isteğe bağlı
olarak değiştirilirse, yazma işlemi devam ederken otomatik olarak biçimler
oluşturulur (Şekil 4–2).


Örneğin, tek bir
satırda birkaç sözcük
yazıp yazı tipi, boyutu
değiştirilirse Microsoft
Word, otomatik olarak
bir başlık biçimi
uygular.

 

 

 

 

 

 

 

Metni bir kerede otomatik olarak
biçimlendirme: Belgenin tümünü ya da
seçili metni “Biçim > Otomatik Biçim”
seçeneği ve “Şimdi Otomatik Biçimlendir”
ile bir kerede otomatik olarak
biçimlendirmek mümkündür (Şekil 4-3).
Eğer değişiklikleri gözden geçirmek ve
onaylamak veya reddetmek için “otomatik
biçimlendir ve değişikliği gözden geçir”
seçeneği seçilir.
Ayrıca “Biçim > Stiller ve Biçimlendirme”
seçeneğinden var olan biçimleri seçili
metin üzerine uygulayabilir, yeni stil
tanımları oluşturabilir, var olan stiller
üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

1.2. Sayfa numaraları yerleştirme

Microsoft Word, sayfa numaralarını eklemek için iki yöntem sağlar: Birincisi,
“ekle”, ikincisi ise “görünüm” menüsünden. Her iki durumda da, sayfa numaraları
sayfanın üstündeki veya altındaki üstbilgide veya altbilgide görünür.

 

“Ekle” menüsünden sayfa numarası ekleme:

“Ekle > Sayfa Numaraları” seçeneği tıklanır (Şekil 4-4).
“Konum” kutusunda, sayfa numaralarının sayfanın üstünde üstbilgi içinde
mi veya sayfanın altında altbilgi içinde mi yazdırılacağını belirtilir.
 Hizalama kutusunda, sayfa numaralarını sağ veya sol kenar boşluklarına

 

bağlı olarak sola, ortaya, sağa hizalamayı veya ilişkilendirilecek sayfaların iç veya
dış kenarlarına bağlı olarak, içine veya dışına hizalama seçilir.

 İlk sayfada numara istenmiyorsa, İlk sayfada numara göster onay
kutusunu temizlenir.
 İstenilen diğer seçenekler seçilir.

“Görünüm” menüsünden sayfa numaraları ekleme:

“Görünüm > Üstbilgi ve Altbilgi” tıklatılır (Şekil 4-5).
Sayfa numaraları sayfanın sonuna konumlandırılmak isteniyorsa Üstbilgi ve
Altbilgi araç çubuğu üzerindeki “Üstbilgi ve Altbilgi Arasında Değiştir” simgesi
tıklatılır.
 Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda “Sayfa Numarası Ekle” simgesi tıklatılır.
 İstenilen diğer seçenekler seçilir.

2. Başlıklar ve Sayfa Altlıkları

Başlıklar ve sayfa altlıkları üstbilgi ve altbilgi kısımlarında yer alır. Metin veya
grafiklerden oluşabilen üstbilgi, bölümdeki her sayfanın üstünde görünür.
Altbilgi her sayfanın altında görünür. Üstbilgiler ve altbilgiler çoğunlukla sayfa
numaraları, bölüm başlıkları, tarihler ve yazar adlarını içerir.

2.1. Başlık ve sayfa altlığı ekleme

Başlık ve sayfa altlığı eklemek için
“Görünüm > Üstbilgi ve Altbilgi” tıklatılır (Şekil 4–6).
Ekrana gelen pencerede üstbilgi oluşturmak için, kesik çizgilerle ayrılmış
dikdörtgen içerisine çift tıklanarak istenilen Başlık yazılır ve “üstbilgi ve altbilgi”
menüsü “kapat” düğmesinden kapatılır.

Ekrana gelen pencerede altbilgi oluşturmak için, aynı üstbilgide olduğu gibi
sayfanın altında kesik çizgilerle ayrılmış dikdörtgen içerisine çift tıklanarak
istenilen sayfa altlığı yazılır ve “üstbilgi ve altbilgi” menüsü “kapat” düğmesinden
kapatılır.

2.2. Başlık ve sayfa altlığını düzenleme

Başlık ve sayfa altlığı bilgilerini düzenlemek için;
“Görünüm > Üstbilgi ve Altbilgi” seçilir.

Üstbilgi veya altbilgideki değişiklikler aynı metin düzenlemede olduğu gibi
uygulanır. Örneğin, metnin yazı tipi değiştirilir, kalın biçimlendirme uygulanır
veya farklı bir yazı tipi rengi uygulanır.
Üstbilgi veya altbilgiyi değiştirdiğinizde, Microsoft Word, belge bir bölümde farklı
üstbilgi veya altbilgi içermiyorsa, otomatik olarak belge boyunca aynı üstbilgi
veya altbilgiyi kullanır.

3. Yazım ve Dilbilgisi Kontrolü

Microsoft Word, üzerinde çalışılan belge içerisinde kişi, kuruluş, şirket adları,
şehirler, ülkeler, Internet ve dosya adreslerini ve daha fazlasını kontrol eder. Bu
kontrol süresince, imla kılavuzunda belirlenen kurallara göre yazım yanlışlarını
belirleyerek alternatif öneriler sunarak kullanıcıyı uyarır. Yazım esnasında bazı
kelimelerin altı çiziliyorsa yazım ve dilbilgisi denetleyicisi çalışıyor demektir ve
hata vardır anlamına gelir.

3.1. Yazım kontrolü araçlarını kullanarak değişiklik yapma

Varsayılan olarak, Microsoft Word, olası yazım
yanlışları için dalgalı kırmızı alt çizgiler kullanarak
yazarken otomatik olarak yazım denetimi yapar.
Aynı zamanda tek bir seferde yazım ve dilbilgisi
denetimi yapabilirsiniz. Yazım kılavuzu ve
dilbilgisi denetleme seçeneklerini ayarlamak için
“Araçlar” menüsünde, “Yazım ve Dilbilgisi”
seçeneği seçilir (Şekil 4-7).
Ekrana şekil 4-8’deki pencere gelir ve yazım
hatası olan kelime kırmızı ile gösterilir. Bu kelime
bir kez yok sayılır, tümü yok sayılır, sözcüğe
eklenir ya da önerilen yeni değeri ile değiştirme
işlemi gerçekleştirilir.

 

Microsoft’un hazırladığı Office programı ile birlikte
bilgisayara yüklenen sözlük (custom.dic) kullanarak
yazım denetimi yapar. Yazım denetimi yaparken bu
sözlükte bulunan sözcüklerle karşılaştırma
yapılmaktadır. Sözlükte bulunmayan sözcükleri yanlış
olarak varsaymaktadır.
Yazım denetimi için altı kırmızı ile gösterilen kelime
üzerinde farenin sağ tuşu tıklandığında, ekrana gelen
seçeneklerden arasıda öneriler gelir. Bunlardan seçim
yapılabileceği gibi yazım kılavuzu da açılabilir (Şekil

 

3.2. Dilbilgisi araçlarını kullanarak değişiklikler yapma

Varsayılan olarak, Microsoft Word, olası dilbilgisi yanlışları için de dalgalı yeşil alt
çizgiler kullanarak, yazarken otomatik olarak dilbilgisi denetimi uygular.
Yazım denetiminde olduğu gibi, dilbilgisi denetiminde de altı yeşil ile gösterilen
kelime üzerinde farenin sağ tuşu tıklandığında, ekrana gelen seçeneklerden
arasıda öneriler gelir. Bunlardan seçim yapılabileceği gibi yazım kılavuzu da
açılabilir.

Otomatik yazım ve dilbilgisi denetiminin etkinleştirilmesi için;
“Araçlar > Seçenekler > Yazım Denetimi ve Dilbilgisi” sekmesini tıklatılır. Burada
“Yazarken yazımı denetle” ve/veya “Yazarken dilbilgisini denetle” onay kutusu
seçilir (Şekil 4–10).

4.4. Belge Yapısı

Belgenin yapısı sayfanın ayarları, kenar
boşlukları ve bunların ayarlanması gibi düzenlemelerden oluşur.

 

 

 

4.1. Sayfanın yapısı

Üzerinde çalışılan belgenin yapısını görüntülemek için “Dosya” seçeneğinden
“sayfa yapısı” seçilir (Şekil 4–11).

Ekrana gelen menüden
kenar boşlukları, kâğıt ve
düzen seçeneklerine ulaşılır
(Şekil 4–12). Kenar
boşluklarının değerleri
değiştirilir, sayfanın
konumu dikey ya da yatay
olarak ayarlanır. Kâğıt
seçeneğinde, kâğıt boyutu,
genişliği ve yüksekliği
değiştirilir, yazıcı için kâğıt
kaynağı belirlenir, Düzen
seçeneğinde, üstbilgi ve
altbilginin kenardan
uzaklıkları ayarlanır, sayfa
dikey olarak hizalanır,
kenarlıklar ve gölgeler
eklenir, satırlara numara
verilir.

 

4.2. Kenar boşlukları

Kenar boşluğu, sayfanın
baskı alanının dışında kalan
boşluk olarak adlandırılır.
Genellikle, metin ve
grafikler bu kenar
boşluklarının içinde kalan
yazdırılabilir alana eklenir. Ancak, kenar boşluklarına üstbilgi, altbilgi, sayfa
numarası gibi öğeler de yerleştirilir. Microsoft Microsoft Word’de çeşitli sayfa
kenar boşluğu seçenekleri vardır. Kenar boşluğu seçenekleri için aşağıdakileri
yapabilirsiniz:
o Varsayılan sayfa kenar boşluklarını kullanın veya kendiniz yeni değerler
belirleyin (Şekil 4-12).
o Ciltleme için kenar boşlukları ekleyin. Ciltlemeyi planladığınız belgenin
yan veya üst kenar boşluğuna ek alan eklemek için cilt payı kenar
boşluğunu kullanın. Cilt payı kenar boşluğu, cildin metni
kapatmamasını sağlar (Şekil 4-12).

o Kitap veya dergi gibi çift taraflı belgelerdeki karşılıklı sayfaları
ayarlamak için karşılıklı kenar boşluklarını kullanın. Bu durumda, sol
sayfanın kenar boşluğu ayarları ile sağ sayfa ayarları aynı olur. Diğer
bir deyişle, iki sayfanın iç kenar boşlukları aynı genişlikte, dış kenar
boşlukları aynı genişlikte olur. Sayfa yapısı ekranında, “birden fazla
sayfa” seçeneğini “karşılıklı kenar boşlukları” olarak ayarlayın (Şekil 4-
12).

o Sayfa yapısı ekranında, “birden fazla sayfa” seçeneğini “katlı kitap”
olarak ayarlayın. Bu seçenekle, tek bir orta kat yerinin kullanıldığı
mönü, davetiye, etkinlik programı veya başka türde bir belge
oluşturabilirsiniz (Şekil 4-12).

4.3. Sayfaya kenarlık ekleme

Sayfaya kenarlık eklemek için;
“Biçim > Kenarlıklar ve Gölgelendirme > Sayfa Kenarlığı” seçeneği seçilir (Şekil
4-13).
Şekilli bir kenarlık belirlemek için, “Resim” kutusundan bir seçeneği işaretlenir.
Kenarların kutu şeklinde, gölgeli, üç boyutlu olmasını belirlemek için “Ayarlar”
altında kenarlık seçeneklerinden biri tıklatılır.
Kenarlığın sayfanın belirli bir kenarında, örneğin yalnızca sayfanın üstünde,
göründüğünü belirtmek için “Ayar” altında “Özel” seçilir. “Önizleme”
bölümünün altında, kenarlığın görünmesi istenen yer seçilir.
Kenarlığın görüneceği belirli sayfa veya bölümü belirtmek için “Uygulanacak yer”
seçeneği altından istenilen seçenek seçilir.
Kenarlığın sayfa üzerindeki konumunu tam olarak belirtmek için “Seçenekler”
tıklatıldıktan sonra istenen seçenekler belirlenir.


Belge, sayfa düzeni görünümünde görüntülendiğinde, sayfa kenarlıkları görünür.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir