Microsoft Word

Microsoft word BİÇİMLEME


BİÇİMLEME

Biçimleme, metnin görüntüsü ile olan özellikleri kapsamaktadır. Yazı tipi ve
boyutu, eğikliği ve kalınlığı o metnin biçimini ifade etmektedir.

1. Metin Biçimleme

1.1. Yazı tipini, biçimini ve boyutunu değiştirme

Biçimi değiştirilecek olan metin seçildikten sonra biçimi, yazı tipi ve boyutunu
değiştirmek standart araç çubuğundaki ilgili kısayol düğmesi kullanılması
sonucunda gerçekleşir (Şekil 3–1

Gövde metni, o an geçerli olan stil
tanımını gösterir ve yanındaki oka
tıklayarak diğer stillerin de görülmesi
sağlanır. Trebuchet MS ise o an seçili
olan metnin yazı tipini gösterir ve
yine stillerde olduğu gibi oka basılarak yazı tipini değiştirmek mümkündür. 12 ise
yazı boyutudur ve bunu da değiştirmek mümkündür.

1.2. Eğik, kalın ve altı çizili yazma

Metnin seçimi yapıldıktan sonra biçimlendirme araç
çubuğundan ilgili düğmeye tıklayarak metin kalın, eğik ve altı
çizili yapılabilir (Şekil 3-2).

 

 

1.3. Metne farklı renkler uygulama

Metni vurgulamak için biçimlendirme araç çubuğunda kalem
gibi olan “vurgu” düğmesi kullanılır (Şekil 3–3). Yanındaki oka
basıldığında küçük bir renk paleti çıkar ve buradan vurgu
rengi seçilir. Vurguyu devre dışı bırakmak için tekrardan aynı
düğmeye basılır veya ESC tuşu kullanılır.
Metnin kendi rengini değiştirmek için biçimlendirme araç
çubuğundan üzerinde A olan düğme kullanılır (Şekil 3–3). Yanındaki oka
basıldığında vurgu renk paletine göre daha çok renk seçeneği sunan bir renk
paleti ekrana gelir.

1.4. Hizalama ve sayfa düzeni seçeneklerini kullanma

Metinleri sol ve sağ kenar boşluklarına göre hizalamak
mümkündür. Metni hizalamak için ilgili kısım seçilir ve daha
sonra biçimlendirme araç çubuğunda sola, sağa, ortaya ya da
yasla seçeneklerinden biri seçilerek metnin hizalanması
tamamlanmış olur (Şekil 3–4).

1.5. Girinti oluşturma

İlk satır girintisinin ayarlanması için
“Biçim > Paragraf > Girintiler ve
Aralıklar” seçeneği seçilir(Şekil 3-5).
Sol ve sağ girinti değerleri
belirlendikten sonra, paragrafın ilk satırının
girintisini artırmak için “Özel listesinde”, “İlk
satır” tıklatılır ve sonra istenilen diğer
seçenekler ayarlanır (Şekil 3-6).

 

 

Tüm paragrafın sol girintisini artırma veya azaltmak için
değiştirilmek istenen paragraf seçilir ve biçimlendirme araç
çubuğunda “girintiyi azalt”, “girintiyi arttır” düğmelerinden birine
basılır.

1.6. Satır aralığını değiştirme

Satır aralığını ayarlamak için
“Biçim > Paragraf > Girintiler ve Aralıklar” seçeneği seçilir (Şekil 3-7).
Buradan satır aralığı tek, 1.5 satır, çift, en az, tam ve birden çok olmak üzere
seçenekleri bulunmaktadır.
Tek, satırdaki en büyük yazı tipini ve beraberinde küçük bir miktar fazladan
boşluğu kapsar. Fazladan boşluğun miktarı kullanılan yazı tipine bağlı olarak
değişir.

• 1.5 satır, tek satır aralığının bir buçuk katıdır.
• Çift, tek satır aralığının iki katıdır.
• En az, en büyük yazı tipini veya grafiği satıra sığdırmak için gereken en az
satır aralıktır.
• Tam, Microsoft Word’ün ayarlamadığı sabit satır aralığıdır.
• Birden çok, belirtilen yüzdeye göre arttırılan veya azaltılan satır
boşluğudur. Örneğin, satır boşluğunu 1.2′ ye ayarlamak, boşluğu yüzde 20
artırır.

1.7. Seçilmiş metnin biçimini kopyalama

Biçimi kopyalanacak olan metin seçildikten sonra standart araç çubuğundan 
“biçim boyacısı” düğmesine basılır. Biçimi değiştirilecek olan satırın başına gidilir
ve biçim boyacısı simgesi görüldüğünde, farenin sol tuşuna tıklatılır. Kopyalama
işlemini iptal etmek için ESC tuşu kullanılır.

1.8. Sekme tuşlarını kullanma ve ayarlama

Sekme durakları ya da tuşları, yatay cetvel üzerinde, metne ne kadar girinti
verileceği veya metin sütununun nerede başlatılacağını belirten konumdur. Metni
sola, sağa, ortaya, ondalık işaretine veya bir çubuk karakterine hizalamayı
sağlar. Sekmelerden önce nokta, tire gibi belirli karakterleri de otomatik olarak
eklenebilir.

Sekme durağını ayarlamak istenilen paragraf seçilir. Sekmeleri ayarlamak için
yatay cetvelin uzak solundaki Sol Sekme  simgesi istenilen sekme türüne
değişene kadar tıklatılır: Sol Sekme  , Sağ Sekme  , Orta Sekme  , Ondalık
Sekme   veya Çubuk Sekme  . Daha sonra yatay cetveli, sekme duraklarının
ayarlanacağı yerde tıklatın ve metni yazın.

1.9. Sıralı liste kullanma

Sıralı liste kullanmak, yazılarda maddelemek, listelemek istenilen bölümlerin
kolayca biçimlenmesini sağlar.

Bir veya daha çok satırdan oluşmuş metni ya da birden çok paragrafı madde
imleri karakterleri ile gösterilebilir. Bunun için metin seçilir, daha sonra
biçimlendirme araç çubuğundaki   numaralandırma düğmesi ya da  madde
işaretleri düğmesinden biri seçilir.

Daha ayrıntılı maddeleme ve numaralama yapmak içinse, metin seçilir, “Biçim >
Madde İmleri ve Numaralandırma” seçeneği seçilir (Şekil 3-7). Ekrana gelen
iletişim kutusundan ilgili seçim yapılır (Şekil 3-8).

Ekrana gelen pencerede, yazılan yazının başında madde işaretli, numaralı,
numaralı anahat gözükmesi sağlanabilir ve bu liste stillerini de değiştirmek
mümkündür. Ayrıca “özelleştir” düğmesi tıklanarak ilgili sekme seçeneği ile
işlemler özelleştirilebilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir