Microsoft Word

MICROSOFT WORD 2010 Temel İşlemler


Temel İşlemler

Bu bölümde Microsoft Word yazılımının kullanımı ile ilgili temel işlemlere yer verilmiştir.

Microsoft Word yazılımını başlatmak için:

1. Başlat düğmesine tıklayın.
2. Tüm Programlar seçeneğine tıklayın.
3. Microsoft Office klasörüne tıklayın.
4. Microsoft Word 2010 seçeneğine tıklayın.

Masaüstü kısayolu oluşturmak için Microsoft Word 2010 seçeneğine sağ tıkladığınızda açılan
menüde önce Gönder seçeneğine tıklamalı, açılan alt menüde ise Masaüstü (Kısayol Oluştur)
seçeneğine tıklamalısınız. Bu işlemden sonra Microsoft Word yazılımını açmak için
masaüstünde yer alan ikona tıklamanız yeterli olacaktır.

1 Yeni belge açma

Microsoft Word yazılımını açtığınızda boş bir belge de açılmış olacaktır. Bir doküman üzerinde
çalışırken yeni bir belge açmak için:

1. Dosya sekmesine tıklayın.
2. Soldaki menüden Yeni seçeneğine tıklayın.
3. Açılan şablonlardan amacınıza uygun olana çift tıklayarak açın.

Yeni bir boş belge açmak için CTRL ve N tuşları da kullanılabilir.

Kullanılabilir Şablonlar arasında en sık kullanılan ve yazılımı ilk açtığınızda açılan Boş Belgedir. Bu
ekrandaki şablonlar aracılığıyla belli amaçlar için önceden belirlenmiş biçimlerde belgeler
oluşturabilirsiniz. Örneğin Ajandalar ile bir toplantı akışını hazırlayabilir, Listeler ile yapılması gereken
işlerinizin listesini hazırlayabilirsiniz.

2 Var olan belgeyi açma

Daha önce üzerinde çalıştığınız bir belgeyi tekrar açmak için:

1. Dosya sekmesine tıklayın.
2. Soldaki menüden Aç seçeneğine tıklayın.
3. Açılan pencere aracılığıyla belgenizi bulun ve belgeye çift tıklayarak açın.

Aç penceresine ulaşmak için CTRL ve O tuşlarına basabilirsiniz.

3 Birden fazla belge ile çalışma

Aynı anda birden fazla belge ile çalışırken belgeler arasında geçiş yapmak için:

1. Görünüm sekmesine tıklayın.
2. Pencere bölümünden Pencerelerde Geçiş Yap düğmesine tıklayın.
3. Açılan menüden geçiş yapmak istediğiniz belgeye tıklayın.

Ayrıca imlecinizi araç çubuğunda göreceğiniz Microsoft Word ikonu üzerinde bekletirseniz açık olan
belgelerinizi görebilirsiniz. Bu pencerelere tıklayarak da istediğiniz belgeye geçebilirsiniz. Bir diğer
yöntem ise ALT ve TAB tuşlarına beraber basmaktır. Bu durumda bilgisayarınızda açık olan bütün
belgeler ekranınızın ortasında gösterilecektir.Bu belgelere tıklayarak istediğiniz belgeyi açabilirsiniz.
Bu özellik herhangi bir programda açmış olduğunuz belge ile Word belgesi arasında da geçiş
yapmanıza olanak sağlar. Örneğin; açmış olduğunuz Microsoft Excel tablosundaki verileri üzerinde
çalıştığınız Word belgesine kolaylıkla kopyalayabilirsiniz.

Birden fazla belgeyi bir arada görmek isterseniz Görünüm sekmede yer alan Tümünü Yerleştir
seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda açık olan tüm Word belgeleriniz ekranınıza alt
alta sığdırılacaktır. Belgeler yerleştirildikten sonra aktif hale gelecek olan Yan Yana Görüntüle
seçeneği ile belgelerinizin yan yana yerleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece belgeler arasında geçiş
yapmadan bir belgeden diğerine metin veya biçim kopyalama yapabilir ya da belgeleri
karşılaştırabilirsiniz.

4 Dil seçimi

Microsoft Word yazılımı kurulum diline göre varsayılan dilini ayarlamaktadır. Yazılım kurulumu Türkçe
yapıldı ise varsayılan yazım dili Türkçedir ve değiştirilmediği sürece
bütün belgelere uygulanır. Çalışılan belgenin yazım dilini Word
penceresinin en altındaki durum çubuğundan görebilirsiniz. Belge dilini özellikle yazım ve dilbilgisi
denetimi için önem taşımaktadır. Belge dili ile kullandığınız dil farklı ise yazdığınız tüm kelimelerin altı
kırmızı ile çizilecektir.

Bütün belgenin dilini değiştirmek için:

1. CTRL ve A tuşlarına basarak tüm belgeyi seçin.
MICROSOFT WORD 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi
2. Gözden Geçir sekmesine tıklayın.
3. Dil bölümünde yer alan Dil düğmesine tıklayın.
4. Yazım Denetimleme Dilini Ayarla seçeneğine tıklayın.

Açılan Dil penceresinden belge dilini ayarlayabilirsiniz. Örneğin; Microsoft Word
yazılımı İngilizce kurulduysa, varsayılan dil İngilizce olacaktır. Türkçe belgelerde
yazım denetimi yapmak için Dil penceresinden Türkçe seçilmelidir. Genellikle
çalışma diliniz Türkçe ise Türkçeyi varsayılan dil olarak yine bu pencereyi
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu işlemi Türkçe seçtikten sonra Dil penceresinin
altındaki Varsayılan Olarak Ayarla düğmesine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.
Tamam düğmesine tıklayarak ayarlarınızı uygulayarak pencereyi kapatabilirsiniz.

 

 

Ayrıca Dil penceresine durum çubuğundaki  düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Eğer yazılımınız Türkçe kurulmamış ise Türkçe dil paketini yüklemeniz gerekmektedir. Türkçe dil
paketine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

5 Yazım denetleme

Seçtiğiniz belge diline göre Microsoft Word otomatik olarak yazım denetimi yapacaktır.

Denetim sırasında yanlış yazılmış olan kelimeler kırmızı
çizgi ile işaretlenecektir. Yanlış yazılmış olan kelimeyi
düzeltmek için:

1. Altı çizili kelimeye sağ tıklayın.
2. Açılan menünün en üstünde bu kelime için yazım önerileri yer almaktadır.
3. Yazmak istediğiniz kelime bunlardan biri ise kelimeye tıklayarak
düzeltebilirsiniz.
4. Yazdığınız kelimenin doğru olduğunu düşünüyorsanız Yoksay seçeneğini
tıklayabilirsiniz. Böylece kelime değiştirilmeyecek ve altındaki kırmızı çizgi
kaldırılacaktır.
5. Aynı kelimeyi belge içinde pek çok kez kullandıysanız ve doğru yazıldığını
düşünüyorsanız Tümünü Geç seçeneğini tıklayabilirsiniz.
6. Yazdığınız kelimenin doğru yazıldığından emin iseniz Sözlüğe Ekle seçeneği
ile kelimeyi sözlüğe ekleyerek bundan sonra doğru kabul edilmesini
sağlayabilirsiniz.

Microsoft Word, dilbilgisi denetimi de yapmaktadır ve yanlış 
kullanımları yeşil çizgi ile işaretlemektedir. Yeşil çizgi ile
işaretlenmiş olan bölümler ile ilgili düzenlemeler için:

1. İşaretli bölümü sağ tıklayın.
2. İşaretli bölüm ile ilgili bir öneri var ise açılan menünün en üstünde yer alır.
3. Doğru kullanımın bu öneri ise öneriye tıklayarak düzeltmeyi yapabilirsiniz.
4. Önerinin doğru olmadığını düşünüyorsanız Tümceyi Yoksay seçeneği ile
değişiklik yapmadan yeşil çizgiyi kaldırabilirsiniz.

Yeşil çizgi ile işaretlenmiş olan bazı bölümler ile ilgili bir öneri verilmeyecektir. Bu durumda işaretli
bölümün tekrar gözden geçirmesi yararlı olacaktır. Eğer bölüm uygun bulunuyorsa Tümceyi Yoksay
seçeneği seçilerek yeşil çizgi kaldırılabilir.

Otomatik yazım denetimi özelliğini kullanmak istemiyorsanız Dil penceresini açıp “Yazım veya
dilbilgisi denetimi yapma” kutucuğunu tıklayarak işaretleyebilirsiniz.

6 Metin işlemleri

Bu bölümde belgenizde değişiklik veya düzenleme yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız işlemler
ile metin girişini kolaylaştıracak araçlara yer verilmiştir.

 

6.1 Dolaşma

Belge içinde dolaşmak için Word penceresinin sağ tarafındaki gezinti çubuğunu
kullanabilirsiniz. Kaydırma çubuğunu aşağı ya da yukarı hareket ettirerek sayfalar arasında
hızla geçiş yapabilirsiniz. Çubuğun altındaki
Önceki Sayfa   düğmesine ile bir sayfa yukarıya,
Sonraki Sayfa düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz.

 

Ayrıca Word penceresinin
altındaki durum çubuğunda yer
alan Sayfa bilgisine tıklayarak istenen sayfaya
ulaşılabilir. Açılan Bul ve Değiştir penceresinin
Git sekmesine ulaşılmak istenen sayfanın
numarası yazılabilir. Ayrıca + ve – işaretleri ile
ileri veya geriye doğru kaç sayfa gidileceği de
bu pencerede belirtilebilir.

 

Klavye tuşları kullanılarak da belge içinde dolaşılabilir.

6.2 Seçme ve Taşıma

Hazırladığınız metinde bir paragraf, cümle ya da kelimeyi belgenin farklı bir yerine taşımak için
taşımak istediğiniz bölümü imlecinizin sol tuşuna basılı tutarak seçmelisiniz. Seçme işlemini
klavyedeki yön tuşlarını kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için seçmek istediğiniz bölümün
başına veya sonuna tıklamalısınız. Seçim için gereken tuş kombinasyonları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.


Seçilmiş bölümü yine fareniz ile sürükleyerek istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Seçili bölümü
belge içinde taşımaya başladığınızda imleciniz yanda görüldüğü gibi noktalı olacaktır ve
sürüklemeyi bıraktığınızda seçtiğiniz bölüm imlecinizin olduğu noktaya taşınacaktır.

6.3 Kopyalama

Belge içinde veya belgeler arasında istediğiniz bölümleri kopyalayarak çoğaltabilirsiniz. Kopyalama
işlemi için bölümü seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini kullanarak işlemi tamamlayın:

a. Giriş sekmesi:

1. Kopyala düğmesine tıklayın.
2. Seçili bölümü yapıştırmak isteğiniz yere tıklayın.
3. Yapıştır düğmesine tıklayın.

b. Seçili bölümü sağ tıklayınca açılan menü:

1. Kopyala seçeneğine tıklayın.
2. Seçili bölümü yapıştırmak isteğiniz yere sağ tıklayın.
3. Yapıştır seçeneğine tıklayın.

c. Klavye kısayolları:

1. CTRL ve C tuşlarına basın.
2. Seçili bölümü yapıştırmak isteğiniz yere tıklayın.
3. CTRL ve V tuşlarına basın.

Belge içinde veya belgeler arasında taşıma yapmak için ise yukarıdaki adımları Kopyala yerine Kes
özelliği ile uygulayabilirsiniz. Kes işleminin klavye kısayolu ise CTRL ve X tuşlarıdır.

6.3.1 Yapıştırma seçenekleri

Kopyaladığınız veya kestiğiniz bir bölümü yapıştırma sırasında
biçimlendirebilirsiniz. Giriş sekmesindeki Yapıştır düğmesinin altındaki küçük
oka tıkladığınızda Yapıştırma Seçenekleri menüsü açılacaktır. Bu menüye
yapıştırma işlemini yaptıktan sonra yapıştırdığınız bölümün yakınında ortaya
çıkan  simgesine tıklayarak da erişebilirsiniz. Bu menüde yer alan
seçenekler kopyalamış olduğunuz bölüme göre farklılık göstermektedir. Metin
kopyalama sırasında görülen seçenekler:

Kaynak Biçimlendirmesini Koru: Bu seçenek özgün metnin görünümünü korur.

Biçimlendirmeyi Birleştir: Bu seçenek, çevreleyen metinle eşleşecek biçimdebiçimlendirmeyi değiştirir.

Yalnızca Metni Koru: Bu seçenek metindeki özgün biçimlendirmenin tümünü kaldırır.

 

6.4 Geri alma ve Yenileme

Yaptığınız işlemleri geri almak için Hızlı Erişim Çubuğunda yer alan Geri Al düğmesini
kullanabilirsiniz. Geri Al düğmesinin yanındaki oka tıklayarak birkaç işlemi aynı anda da geri
alabilirsiniz. Belgeyi kaydetme gibi Dosya sekmesinden gerçekleştirilen bazı işlemler geri alınamaz.

Geri alma işleminin 2 klavye kısayol vardır:

1. CTRL ve Z tuşları
2. F2 fonksiyon tuşu

Geri aldığınız işlemleri yenilemek için ise Hızlı Erişim Çubuğunda yer alan Yenile düğmesini
kullanabilirsiniz. Yenileme işleminin 2 klavye kısayol vardır:

1. CTRL ve Y tuşları
2. F3 fonksiyon tuşu

6.5 Bulma ve Değiştirme

Üzerinde çalıştığınız belge içinde arama yaparak düzeltmek veya bulmak istediğiniz
metinlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için Giriş sekmesinde yer alan Düzenleme
bölümündeki Bul düğmesine tıklamalısınız. Bul işleminin klavye
kısayolu CTRL ve F tuşlarıdır. Bu düğmeye tıkladığınızda Word
penceresinin sağ tarafında Gezinti bölmesi açılacaktır.

Belge Ara kutucuğuna bulmak istediğiniz kelimeyi yazarak arama yapabilirsiniz. Arama sonuçları yine
bu pencerede listelenecek ve belgeniz üzerinde Sarı renk ile işaretlenecektir.
Listede yer alan sonuçlardan birine  tıklayarak o bölüme gidebilir
veya düğmeleri ile sonuçlar arasında dolaşabilirsiniz.

Belge içinde kullanmış olduğunuz bir kelimeyi başka bir kelime ile değiştirmeniz gerekiyor ise Değiştir
işlemini kullanabilirsiniz. Bunun için Giriş sekmesinde yer alan Düzenleme bölümündeki Değiştir
düğmesine tıklamalısınız. Değiştir işleminin klavye kısayolu CTRL ve H tuşlarıdır. Değiştir düğmesine
tıkladığınızda Bul ve Değiştir penceresi açılacaktır.

Açılan pencerede Aranan ve Yeni Değer kutuları yer almaktadır. Aranan kutusuna belgede var olan kelimeyi, Yeni Değer kutusuna ise bu kelime ile değiştirmek istediğiniz yeni kelimeyi yazmalısınız.
Değiştirme işlemini tamamlamak için Değiştir düğmesine tıklamalısınız. Değiştir düğmesine
tıkladığınızda önce aradığınız kelime bulunacak ve gösterilecektir. Tekrar Değiştir düğmesine
tıklarsanız, görüntülenen kelime yeni kelime ile değiştirilecek ve bir sonraki kelime bulunacaktır. Bu
işlemi tekrarlayarak belgenizdeki tüm kelimeleri değiştirebilirsiniz. Bu şekilde tek tek bütün kelimeleri
değiştirmek yanlış veya gereksiz bir değiştirme olmasını engellemeye yardımcı olur. Ancak böyle bir
kontrole ihtiyaç duymuyorsanız Tümünü Değiştir düğmesine tıklayarak kontrol etmeden bütün
kelimeleri değiştirebilirsiniz.

Tümünü Değiştir özelliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu aradığınız kelimenin aynı
zamanda başka bir kelimenin de parçası olma durumudur. Örneğin; “bilir” kelimesini “olur” kelimesi
ile değiştirmek isterseniz içinde “bilir” geçen bütün kelimeler de bulunacak ve “eğitilebilir” kelimesi
“eğitileolur” olarak değiştirilecektir. Bu durumu engellemek için Arama Seçenekleri bölümü Bul ve
Değiştir penceresindeki Tüm Seçenekler düğmesine tıklanarak açılmalıdır. Bu bölümde yer alan
seçeneklerden “Yalnızca tam sözcükleri bul” seçeneği tıklanmalıdır. Bu seçeneğin uygulandığı
değiştirme işlemlerinde sadece tam kelimeler bulunacak, yukarıdaki örnekte olduğu gibi başka bir
kelimenin içinde geçen bölümler göz ardı edilecektir.

6.7 Simge ekleme

Belgenize klavyenizde olmayan birtakım simgeleri (≠, ≤, ±, © gibi)
ekleyebilirsiniz. Bunun için Ekle sekmesinde yer alan Simgeler bölümünde yer
alan Simge düğmesine tıklamalısınız. Açılan menüde sık kullanılan simgeler yer
almaktadır. Bu simgelere tıklayarak simgeyi imlecinizin bulunduğu yere
ekleyebilirsiniz. Eğer eklemek istediğiniz simge sık kullanılanlar listesinde yer
almıyorsa, Tüm Simgeler seçeneğine tıklamalısınız. Açılan pencere aradığınız
simgeyi bulabilirsiniz. Kullandığınız simgeler sık kullanılanlar listesine
eklenecektir.

6.8 Otomatik düzeltme

Yazım hataları ve yanlış hecelenmiş sözcükleri, Microsoft Word tarafından otomatik olarak
düzeltilmektedir. Ayrıca sık kullanılan bazı simgeler de otomatik olarak düzeltilirler. Örneğin; ©
simgesi için (c), ™ simgesi için ise ™ yazmanız yeterli olacaktır.
Otomatik düzeltme özelliğinin varsayılan bir listesi olmakla beraber, bu listeye eklemeler yaparak
yazım sırasında yararlanabilirsiniz. Örneğin; “Personel Dairesi Başkanlığı” yazmak için listeye “pdb”
kısaltmasını ekleyebilirsiniz. Böylece her “pdb” yazdığınızda bu karakterler “Personel Dairesi
Başkanlığı” olarak düzeltilecektir. Otomatik düzeltme listesini düzenlemek için:
1. Dosya sekmesine tıklayın.

2. Sol menüdeki Seçenekler düğmesine tıklayın.

3. Açılan Word Seçenekleri penceresinin solunda yer alan Yazım Denetleme düğmesine tıklayın.

4. Otomatik Düzeltme seçenekleri bölümündeki Otomatik Düzeltme Seçenekleri düğmesine
tıklayın.
5. Açılan Otomatik Düzelt: Türkçe penceresinde “Metni yazarken
değiştir” özelliğinin altındaki Değiştir kutucuğuna yazmak
istediğiniz kısaltmayı ya da kelimeyi girin.
6. Yerine kutucuğuna ise düzeltme sonucu yazılacak olan kelime
ya da kelime grubunu girin. Buraya yazdığınız metin aynen
kullanılacaktır. Bu sebeple büyük küçük harf kullanımına
dikkat etmelisiniz.
7. Ekle düğmesine tıklayın.
8. Tamam düğmesine tıklayarak işlemi tamamlayın.
9. Word Seçenekleri penceresini de Tamam düğmesine
tıklayarak kapatın.

2.7 Belgeyi kaydetme

Çalıştığınız belgeyi .docx uzantısı ile kaydetmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

a. Hızlı Erişim Çubuğu:
1. Kaydet düğmesine tıklayın.
b. Dosya sekmesi:
1. Kaydet seçeneğine tıklayın.
c. Klavye kısayolu:
1. CTRL ve S tuşlarına basın.

Belgeyi ilk defa kaydediyorsanız Farklı Kaydet
penceresi açılacaktır. Bu pencere aracılığıyla belgeyi
kaydetmek istediğiniz yeri seçmeli ve Dosya adı
kutucuğuna belgenize vermek istediğiniz ismi
yazmalısınız. Kaydet düğmesine basarak işlemi
tamamlayabilirsiniz.

Farklı Kaydet işlemi ile belgeleriniz farklı
formatlarda ve isimlerde kaydedebilirsiniz. Farklı
Kaydet işlemi için Dosya sekmesindeki Farklı Kaydet
seçeneğine tıklamalısınız. Farklı Kaydet penceresi
açılacaktır. Dosya adı bölümünden belgenizi yeni bir
isimle kaydedebilirsiniz. Kayıt türü bölümünde ise
belgenizi .doc, .pdf ve .html gibi uzantılar ile kaydetmeniz mümkündür.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir