Microsoft Word

MICROSOFT WORD 2010 Tablo İşlemleri


Tablo İşlemleri

1. Tablo Ekleme

Word dokümanlarınıza beş farklı yöntemle tablo ekleyebilirsiniz.

1.1. Tablo Kılavuzunu Kullanarak Tablo Ekleme

Tablo eklemenin en hızlı yolu istediğiniz tablo boyutunu Tablo kılavuzundan seçmektir. Tablo
kılavuzunu kullanmak için aşağıdaki aşamaları takip edebilirsiniz:

1. Ekle sekmesinden Tablo seçeneğini tıklayın.
2. Açılan sekmeden Tablo Ekle bölmesinde bulunan kutucuklar,
tablonuzun satır ve sütun sayılarını simgelemektedir. Sütun
tablonuzdaki dikey alanlar, satır ise sayfanızdaki yatay alanlardır.
Dolayısıyla sütün seçerken dikey kareleri, satır seçerken de yatay
kareleri seçmeniz gerekmektedir.
Örnek: 3 sütunlu ve 2 satırlı bir tablo oluşturmak istiyorsunuz.
Bunun için “Tablo Ekle Bölmesi”ndeyken farenizi sürükleyerek
aşağıdaki figürde görülen kutuları seçmeniz gerekecektir. Seçtiğimiz
kutular turuncu renk ile işaretlenecek ve boyutları Sütun sayısı x
Satır sayısı olarak gösterilecektir.
3. Seçiminizi yaptıktan sonra tablonuz şekildeki gibi dokümanınıza
eklenecektir.

1.2. Tablo Ekle Komutunu Kullanarak Tablo Ekleme

Tablo satır ve sütunlarını rakamla girerek tablo oluşturabilmek için Tablo Ekle seçeneğini tıklamanız
gerekmektedir. Bu yöntemi şu şekilde kullanabilirsiniz:

1. Ekle sekmesinden Tablo seçeneğini tıklayın.
2. Açılan menüden Tablo Ekle seçeneğini tıklayın.
3. Oluşturacağınız tablonun özelliklerini seçebileceğiniz bir pencere açılacak. Bu pencerenin
ögelerini inceleyelim:

Sütun sayısı: Tablonuzun sütun sayısını bu
kısımdan belirleyebilirsiniz. tuşlarına basarak
rakamı arttırabilir ve azaltabilirsiniz. Klavyeden de
rakam girmek mümkündür.
Satır sayısı: Tablonuzun satır sayısını bu kısımdan
belirleyebilirsiniz. tuşlarına basarak rakamı
arttırabilir ve azaltabilirsiniz. Klavyeden de rakam
girmek mümkündür.
Sabit sütun genişliği: Tablonuzun genişliğinin
belirlenmesine yardımcı olur. “Otomatik” seçeneği
kayıtlı genişliği atar, tuşlarına basarak tablonuza rakamsal bir genişlik
verebilirsiniz.

İçindekilere göre Otomatik Sığdır: Tablonuzun genişliğini içindeki verilerin genişliğine
göre otomatik olarak belirleyecektir.
Pencereye Otomatik Sığdır: Tablonuzun genişliğini sayfanın enine göre ayarlayacaktır.
Yeni tablolar için boyutları anımsa: Bu tablo dışında oluşturulan tablolarda da aynı
boyutları uygulayacaktır.

4. Tablonuza dilediğiniz değerleri verdikten sonra Tamam düğmesine basarsanız tablonuz
dokümanınıza eklenecektir.

1.3. Tablo Çiz Komutunu Kullanarak Tablo Ekleme

Karmaşık bir tablo, örneğin farklı yükseklikte hücreler veya her satırdan farklı sayıda sütun içeren bir
tablo çizebilirsiniz.
1. Ekle sekmesinden Tablo seçeneğini tıklayın.
2. Açılan sekmeden Tablo Çiz seçeneğini tıklayın.
3. Fare imleci kalem şeklini alacaktır.
4. Kalem şekli tablonuzu çizmeye hazır olduğunuz gösterir. Öncellikle farenin sol tuşuna basılı
tutarak bir dikdörtgen çizin. Boyut isteğe bağlıdır. Bu dikdörtgen tablonuzun dış kenarlığını
oluşturacaktır.


5. Çizdiğiniz tablonuza sütun ve satır eklemek için farenin sol tuşuna basılı tutarak yukarıdan
aşağıya veya aşağıdan yukarıya fareyi sürüklerseniz sürüklediğiniz noktada sütun oluşacaktır.

Farenin sol tuşuna basılı tutarak soldan sağa veya sağdan sola doğru fareyi sürüklerseniz
sürüklediğiniz noktada satır oluşacaktır.

 

 

Böylelikle dilediğiniz sayıda ve farklı genişliklerde sütun ve satırlar oluşturabilirsiniz.

1.3. Metni Tabloya Dönüştür Komutunu Kullanarak Tablo Ekleme

Hazır bir metni tabloya dönüştürmek istiyorsanız bu yöntemi
kullanmanız daha pratik olacaktır.

1. Metni sütunlara bölmek istediğiniz yerlere ayırıcı karakterler
(virgül veya sekme gibi) ekleyin.
2. Her yeni satır da tabloya bir satır olarak eklenecektir. Bunun
için satırları ayırmak için Enter tuşuna basın.
Örnek: Bir satırında iki sözcük olan bir listede iki sütunlu bir

tablo oluşturmak için, ilk sözcüğün sonuna virgül veya sekme ekleyin.
3. Dönüştürmek istediğiniz metni seçin.
4. Ekle sekmesinin Tablolar grubunda Tablo’yu ve sonra da Metni Tabloya Dönüştür’ü tıklayın.
5. Metni Tabloya Dönüştür iletişim kutusunda Ayrı Metin bölümünde metninizi ayırmak için
kullandığınız ayırıcı karakteri seçin.
Örnek: Ayrı sütun olmasını istediğiniz kelimeleri (,) karakteriyle ayırdıysanız, bu noktada
Virgül seçeneğini seçin.

Örnek:

2. Satır/Sütun/Hücre Ekleme

Oluşturduğunuz tabloya satır, sütun ve hücre ekleyebilirsiniz. Bunun için ekleme yapacağınız hücreye
tıklayın ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

a. Tablo araçları sekmesi:
1. Düzen sekmesine tıklayın.
2. Satırlar ve Sütunlar bölmesinde Üstüne Ekle, Altına Ekle,
Sola Ekle ve Sağa Ekle seçeneklerinden isteğinize uygun
olanı seçin.

Üstüne Ekle: İmlecinizin bulunduğu hücrenin üstüne bir satır ekler.
Altına Ekle: İmlecinizin bulunduğu hücrenin altına bir satır ekler.
Sola Ekle: İmlecinizin bulunduğu hücrenin soluna bir sütun ekler.
Sağa Ekle: İmlecinizin bulunduğu hücrenin sağına bir sütun ekler.

b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:
1. Açılan seçeneklerden Ekle seçeneğine tıklayın.
2. Açılan seçeneklerden de uygun olanını seçin.
Hücreleri sağa kaydır: Seçili sütun kadar sola sütun ekler.
Hücreleri aşağıya kaydır: Seçili satır kadar yukarıya satır ekler.
Tüm satır ekle: Tek bir satır ekler.
Tüm sütun ekle: Tek bir sütun ekler.

3. Satır/Sütun/Hücre Silme

Silmek istediğiniz satır/sütun/hücre’yi seçin ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

a. Tablo araçları sekmesi:
1. Düzen sekmesine tıklayın.
2. Satırlar ve Sütunlar bölmesinde Sil seçeneğine tıklayın.
3. Açılan pencerede Hücreleri Sil, Sütun Sil, Satır Sil ve Tablo Sil
seçenekleri vardır. Bu seçeneklerden amacınıza uygun olanı
seçin.

Hücreleri Sil: Bu seçenek tıklandığında Hücre Sil penceresi açılır.
Hücreleri sola kaydır seçeneği seçili hücreyi silerek sağdaki hücreleri
sola kaydırır. Hücreleri yukarı kaldır seçeneği seçili hücreyi silerek
alttaki hücreleri bir üst satıra kaydırır, Tüm satırı sil seçeneği seçili
hücrenin bulunduğu satırı siler ve Tüm sütunu sil seçeneği seçili
hücrenin bulunduğu sütunu siler.

Sütun Sil: Seçili hücrenin bulunduğu sütunu ya da seçili sütunu siler.
Satır Sil: Seçili hücrenin bulunduğu satırı ya da seçili satırı siler.
Tablo Sil: Bu düğmenin işlevini Tablo Silme başlığında öğreneceksiniz.

b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:
1. Hücre Sil seçeneğine tıklayın.
2. Karşınıza yukarıda incelenen Hücre Sil penceresi
çıkacaktır. İşlemin devamı yukarıda anlatıldığı gibidir.
c. Silme (Backspace) tuşu ile:
1. Silme tuşuna basın.
2. Seçili olan satır veya sütunsa satır ve sütun
silinecektir.
3. Seçili olan hücre ise Hücre Sil penceresi açılacaktır.

4. Hücre Birleştirme/Bölme
4.1. Hücreleri Birleştirme

Birleştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin:
a. Tablo araçları sekmesi:
1. Düzen sekmesine tıklayın.
2. Birleştirme bölümündeki Hücreleri Birleştir seçeneğine
tıklayın.
b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:
1. Hücreleri Birleştir seçeneğini tıklayın.
Örnek:

4.1. Hücreleri Bölme

Bölmek istediğiniz hücreyi seçiniz ve aşağıdaki adımlardan birini takip edin:
a. Tablo araçları sekmesi:
1. Düzen sekmesine tıklayın.
2. Birleştirme bölümündeki Hücreleri Böl seçeneğine tıklayın.
3. Hücrenizi kaç satır ve sütuna bölmek istediğinizi yazın.
4. Tamam düğmesine basın.

b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:
1. Hücreleri Böl seçeneğini tıklayın.

 

Örnek:

5. Hizalama

Hücrelere girilen veya girilecek olan verilerin yatay ve dikey olarak hizalamasını yapmak mümkündür.
Hizalamak istediğiniz hücreleri seçin ve aşağıdaki yöntemlerden birini takip edin:
a. Tablo araçları sekmesi:
1. Düzen sekmesi tıklayın.
2. Hizalama bölümünde bulunan Hücre Hizalama
seçeneklerinden isteğe uygun olan seçin.
b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:
1. Hücre Hizalama seçeneğinin üzerine gelin.
2. Açılan hücre hizalama seçeneklerinden
istediğinizi seçin.

5.1 Hücre Hizalama Seçenekleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kenarlıklar
6.1. Tabloya Kenarlık Ekleme

Bir resme kenarlık eklediğinizde veya bir metnin çevresine kenarlık koyduğunuzda, hatta tek bir
sayfaya kenarlık eklediğinizde belgenizdeki bu öğelerin gerçek anlamda göze çarpmasını
sağlayabilirsiniz. Aynı şey belgelerinizdeki tablolar için de geçerlidir. Bu kenarlıkları ne kadar sade
veya süslü yapacağınız ise size bağlıdır.

Oluşturmuş olduğunuz tabloya kenarlık eklemek için:

1. Tablonuzun herhangi bir hücresine farenin sol tuşuyla tıklayın.
2. Tablo Araçları sekmesinden Tasarım sekmesini tıklayın.
3. Kenarlığı çizmeden önce özelliklerini belirleyebilirsiniz.
4. Kenarlığı çizmek için kullanılan çizginin stilini değiştirebilirsiniz. Bu işlem
için Tasarım sekmesindeki Kenarlıkları Çiz bölümündeki Kalem Stili
seçeneğini kullanın. Bu seçeneğin yanındaki şekline 
tıkladığınızda seçebileceğiniz kalem stilleri görülecektir. Bunlardan
herhangi birini seçmek için tıklayın.
5. Kenarlığı çizmek için kullanılan çizginin genişliğini değiştirebilirsiniz. Bu
işlem için Tasarım sekmesindeki Kenarlıkları Çiz bölümündeki Kalem
Ağırlığı seçeneği kullanılır. Bu seçeneğin yanındaki   şekline tıkladığınızda seçebileceğiniz
kalem ağırlıkları görülecektir. Bunlardan herhangi birini seçmek için tıklayın.

 

6. Kenarlığı oluşturacak çizginin rengini de değiştirebilirsiniz. Bu işlem için 
Tasarım sekmesindeki Kenarlıkları Çiz bölümündeki Kalem Rengi seçeneği
kullanılır. Bu seçeneğin yanındaki  şekline tıkladığınızda renk seçenekleri görülecektir.
Bunlardan herhangi birini seçmek için tıklayın.
Gerekli özelleştirmeleri yaptıktan sonra kenarlık çizmek için:

a. Tablo Çiz seçeneği:
1. Tabloya tıklayın.
2. Tablo araçları sekme grubunda Tasarım sekmesini tıklayın.
3. Kenarlıkları Çiz bölümündeki Tablo Çiz seçeneğine tıklayın. Fare imleci şeklini
alır.
4. Kalem şeklindeki imleci kenarlık çizmek istediğiniz noktaya getirin ve farenin sol
tuşuna basılı tutarak kenarlığın bitmek istediği noktaya kadar fareyi sürükleyin.

b. Tablo Stilleri:
1. Tabloya tıklayın.
2. Tablo araçları sekme grubunda Tasarım sekmesini tıklayın.
3. Tasarım sekmesindeki Tablo Stilleri bölmesinden Kenarlıklar
seçeneğinin yanındaki   şekline tıklayın.
4. Açılan seçeneklerden eklemek istediğiniz kenarlığı seçin.

6.2. Tablodan Kenarlık Silme

Tablonuzdan herhangi bir kenarlığı silmek mümkündür. Bu işlem için öncellikle silmek istediğiniz
kenarlığın bulunduğu hücreye tıklayın veya seçin.
a. Silgi seçeneği:
a. Tablo Araçları sekmesinden Tasarım sekmesine tıklayın.
b. Kenarlıkları Çiz bölümündeki Silgi seçeneğine tıklayın.
c. Fare imleci silgi şeklini aldığında silmek istediğiniz kenarlığın üzerine gelip bir kez
tıklayın.

b. Tablo Stilleri:
a. Tablo Araçları sekmesinden Tasarım sekmesine tıklayın.
b. Tablo Stilleri bölümündeki Kenarlıklar seçeneğinin yanındaki  şekline tıklayın.
c. Açılan seçeneklerden silmek istediğiniz kenarlığı seçin.

6.3. Kenarlığa Stil Verme

Tablonuzun kenarlık ve dolgu renklerini değiştirebilirsiniz. Bu işlem için tablonuzun herhangi bir
hücresine tıklayın veya tablonuzu seçin.

1. Tablo Araçları sekmesi:
1. Tasarım sekmesini tıklayın.
2. Tablo Stilleri bölümündeki farklı seçenekleri deneyin.

 

Hazır Tablo Stilleri: Mevcut tablo stillerinden herhangi birisini seçerek tablonuzun görünümü
değiştirebilirsiniz. Seçmek istediğiniz stilin üzerine gelip tıklamanız yeterlidir. Ayrıca daha fazla stil
görebilmek için yandaki oklardan birine basın.

2. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:
1. Stilini değiştirmek istediğiniz kenarlığın bulunduğu hücreye tıklayın.
2. Farenin sağ tuşuna basın.
3. Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçeneğini
tıklayın.
4. Açılan pencerede Kenarlıklar sekmesine
tıklayın.
Stil: Kenarlığınızın türünü (kesik çizgi, düz çizgi vs.)
belirlemenize yardımcı olur.
Renk: Kenarlığınıza renk seçmenize yardımcı olur.
Genişlik: Kenarlığınızın genişliğini ayarlamanıza
yardımcı olur.

5. Her bir seçenek için şekline basarak uygun seçenekleri görebilir ve bu seçenekler
arasından istediğinizi seçebilirsiniz.
6. Kenarlığınızın özelliklerini seçtikten sonra bu özelliklerin hangi kenarlığa
uygulanmasını istediğinizi belirtmelisiniz. Bu işlem için Önizleme ile gösterilen
bölmedeki kenarlık şekillerini kullanın.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir