Microsoft Word

MICROSOFT WORD 2010 Biçimleme


Biçimleme

1 Metin biçimleme
1.1 Hizalama

Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz.
Bu işlem için:

 

1. Hizalamak istediğiniz metni seçin.
2. Giriş sekmesini tıklayın.
3. Paragraf bölümünde seçili olan veri üzerinde değişiklik
yapabileceğiniz seçenekler bulunmaktadır.
4. Hizalama düğmelerinden istediğiniz seçiniz.

1. Metni Sola Hizala: Seçili/yazılacak metni sayfanın soluna doğru hizalar.

Örnek:

Eğitimde, farklı öğretim teknolojilerinin uygulanması ve kullanılmasını bir toplumsal
sorumluluk projesi olarak algılayarak, özellikle e-öğrenimin üniversitemizde ve ülkemizde
öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

2. Ortalama: Seçili/yazılacak metni yatay olarak sayfanın ortasına doğru 
hizalar.
Örnek:

Eğitimde, farklı öğretim teknolojilerinin uygulanması ve kullanılmasını bir toplumsal
sorumluluk projesi olarak algılayarak, özellikle e-öğrenimin üniversitemizde ve ülkemizde
öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

3. Metni Sağa Hizala: Seçili/yazılacak metni sayfanın sağına doğru hizalar. 
Örnek:

Eğitimde, farklı öğretim teknolojilerinin uygulanması ve kullanılmasını bir toplumsal
sorumluluk projesi olarak algılayarak, özellikle e-öğrenimin üniversitemizde ve ülkemizde
öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır

4. Yasla: Gerektiğinde sözcüklerin arasına fazladan boşluk ekleyerek 
seçili/yazılı metni hem sol hem sağ kenar boşluklarına hizalar. Bu seçenek, sayfanın
sol ve sağ kenarı boyunca temiz bir görünüm oluşturur.
Örnek:

Eğitimde, farklı öğretim teknolojilerinin uygulanması ve kullanılmasını bir toplumsal
sorumluluk projesi olarak algılayarak, özellikle e-öğrenimin üniversitemizde ve ülkemizde
öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Hizalama seçeneklerinin kısayolları aşağıda verilmiştir:

1.2 Büyük-Küçük Harf Değiştirme

Word’de hazırladığınız dokümanlarınızda büyük-küçük harf değişikliği yapabilirsiniz. Bunun için
öncellikle değişiklik yapmak istediğiniz metni seçmeniz gerekmektedir.

1. Giriş sekmesini tıklayınız.
2. Yazı Tipi bölmesinden düğmesine tıklayın.
3. Büyük-küçük harf değiştirme seçenekleri örnek yazımları ile
açılacaktır. Uygulamak istediğiniz seçeneğe tıklayın.

 

 

Büyük-küçük harf değiştirme işlemi SHIFT ve F3 tuşlarına basılarak da
yapılabilir. İşlemi uygulamak istediğiniz metni seçtikten sonra kısayol tuşlarına basarak değişimleri
uygulayabilirsiniz. Ancak hangi değişimi uygulayacağınızı seçemezsiniz. İstediğiniz değişimi bulmak
için SHIFT ve F3 tuşlarına basmaya devam etmelisiniz.

1.2.1 Büyük-Küçük Harf Değiştirme Seçenekleri

 Tümce Kullanımı: Bir cümlenin ilk harfini büyük harfe çevirmek için kullanabilirsiniz. Bu
komutun seçili olan metnin bir cümle olduğunu anlaması için cümlenin yeni bir satırda
başlaması gerekmektedir.

Önce: sorularınız ve önerileriniz için iletişim bağlantısını kullanabilirsiniz.
Sonra: Sorularınız ve önerileriniz için iletişim bağlantısını kullanabilirsiniz.

 Küçük Harf: Seçili olan tüm metni küçük harfe dönüştürür.
Önce: Sorularınız ve Önerileriniz için iletişim BAĞLANTISINI kullanabilirsiniz.
Sonra: sorularınız ve önerileriniz için iletişim bağlantısını kullanabilirsiniz.

 Büyük Harf: Seçili olan tüm metni büyük harfe dönüştürür.
Önce: Sorularınız ve Önerileriniz için iletişim BAĞLANTISINI kullanabilirsiniz.
Sonra: SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM BAĞLANTISINI KULLANABİLİRSİNİZ.

 Her Sözcüğü Büyük Harfe Çevir: Seçili tüm metnin her bir kelimesinin baş harfini büyük harf,
diğer harfleri de küçük harf yapar.
Önce: sorularınız ve önerileriniz için iletişim bağlantısını kullanabilirsiniz.
Sonra: Sorularınız Ve Önerileriniz İçin İletişim Bağlantısını Kullanabilirsiniz.

 Büyük Küçük Dönüştür: Seçili metnin her bir harfini tersine çevirir; büyük harfleri küçük,
küçük harfleri de büyük harfe dönüştürür.
Önce: Sorularınız ve Önerileriniz için iletişim BAĞLANTISINI kullanabilirsiniz.
Sonra: sORULARINIZ VE öNERİLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM bağlantısını KULLANABİLİRSİNİZ.

1.3 Madde İmleri ve Numaralandırma

Sıralı veya sırasız listeler oluşturmak için madde imleri ve numaralandırma seçeneğini
kullanabilirsiniz.

1.3.1 Madde İşaretli ve Numaralandırılmış Listeler Oluşturma

Yazılı olan metinleri madde işaretli veya numaralandırılmış liste haline getirmek istiyorsanız öncellikle
o metni seçmeniz gerekmektedir. Yazacağınız metni liste şeklinde yazmak istiyorsanız metni
gireceğiniz noktaya tıklayınız. Daha sonrası için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz.

a. Giriş sekmesi:

1. Paragraf bölümünde Madde İşaretleri veya
Numaralandırma seçeneklerinden
istediğinize tıklayın.

b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:

1. Madde İşaretleri veya Numaralandırma seçeneklerinden
istediğinizi tıklayın.

c. Elle madde işareti veya liste numarası ekleme:

1. Kullanmak istediğiniz bir şekil veya rakamı dokümanınıza
ekleyin.

2. Boşluk (Space) veya Tab tuşuna basın.

3. Listenin ilk maddesini girin. Word girmiş olduğunuz şekil
veya rakamı madde işareti veya liste numarası olarak
otomatik olarak atayacaktır.

4. Enter tuşuna basın.

5. Listenizi bu şekilde tamamlayın.

6. Listelemeden çıkmak için 2 kere Enter tuşuna basmalısınız.

Giriş sekmesinde ya da sağ tıkladığınızda açılan menüde yer alan
Madde İşaretleri ile listenizde işaretler kullanabilirsiniz. Madde
İşaretlerine tıkladığınızda açılan seçeneklerden istediğiniz birini
tıklayarak seçebilirsiniz. Ayrıca yeni bir madde işareti de
tanımlayabilirsiniz. Bu işlem için Yeni Madde İşareti Tanımla
seçeneğini seçtikten sonra madde işaretiniz için uygun resim veya
şekli seçmeniz ve yazı tipini belirlemeniz yeterli olacaktır.

 

Numaralandırma ise listeniz için şekil yerine rakamlar ya da harfleri
kullanmanızı sağlar. Giriş sekmesinde ya da sağ tıkladığınızda açılan menüde
Numaralandırma tıklandığında açılan seçeneklerden istediğinizi
seçebilirsiniz. Ayrıca yeni bir sayı biçimi oluşturabilirsiniz. Bu işlem için Yeni
Sayı Biçimi Tanımla seçeneğini seçebilirsiniz. Açılan pencerede sayı stilini,
sayı biçimini ve hizasını ayarlamanız yeterli olacaktır.
Önceden eklemiş olduğunuz madde işaretleri ya da numaralandırmayı bu
işlem adımlarını uygulayarak değiştirebilirsiniz.

 

1.3.2 Çok Düzeyli Listeler Oluşturma

Listeniz içinde alt düzeyler oluşturmak için yukarıda anlatılan yöntemlerden biri ile liste oluşturmaya
başlamalısınız. Alt düzey eklemek istediğiniz liste elemanından sonra Enter tuşuna bastıktan sonra
Tab tuşuna da basılmalıdır. Tab tuşu aracılığı ile hem alt düzeyde girinti oluşturulacak hem de
üst düzeyden farklı bir madde işareti ya da numaralama kullanılmış olacaktır. Tab tuşu yerine Giriş
sekmesindeki Girintiyi Artır düğmesi de kullanılabilir.
Alt düzeyden bir üst düzeye geçmek için Giriş sekmesindeki Girintiyi Azalt düğmesi tıklayabilir
veya Tab tuşu ile beraber Silme (Backspace) tuşuna basabilirsiniz.

Çok düzeyli liste örneği:

1. Üst düzey elemanı 1
a. 1. Alt düzey elemanı 1
i. 2. Alt düzey elemanı 1
b. 1. Alt düzey elemanı 2
c. 1. Alt düzey elemanı 3
2. Üst düzey elemanı 2

Alt düzeylerde kullanılan madde işaretlerini veya numaralandırmayı
Madde İşaretleri veya Numaralandırma seçeneklerini kullanarak
değiştirebilirsiniz. Ayrıca Giriş sekmesindeki Çok Düzeyli Liste düğmesini
kullanarak da biçimlendirme yapabilirsiniz.

 

1.3.3 Listeden Numara ve Madde İşaretlerini Kaldırma

Eklemiş olduğunuz madde işaretlerini ve numaralarını kaldırabilirsiniz. Bu işlem için öncellikle ilgili
işaretleri veya numaraları seçmeniz gerekmektedir. Seçim işlemini yapabilmek için maddelerden
herhangi birine tıklamanız yeterlidir.

a. Giriş sekmesi:
1. Paragraf bölümünde Madde İşaretleri veya Numaralandırma seçeneklerinden
uygun olana tıklayın.
2. Bu tıklama ilgili seçeneği etkisiz kılacaktır.
b. Fare ile sağ tıklayınca açılan menü:
1. Madde İşaretleri veya Numaralandırma seçeneklerinden uygun olana tıklayın.
2. Bu tıklama ilgili seçeneği etkisiz kılacaktır.
c. Elle madde işareti veya liste numarası kaldırma:
1. Kaldırmak istediğiniz madde işareti ve numaranın yanına farenin sol tuşuyla
tıklayın.
2. Silme (Backspace) tuşuna basın.

2 Paragraf ve Satır Biçimleme

2.1 Satır ve Paragraf Aralığı
2.1.1 Metinler veya paragraflar arasındaki satır aralığını ayarlama

Satır aralığı, bir paragrafta yer alan satırlar arasındaki dikey aralığın ölçüsünü belirler. Paragraf aralığı
ise paragraflar arasındaki aralığın ölçüsünü belirler.

Belgenin bir bölümünde satır aralığını değiştirmek için:
1. Satır aralığını değiştirmek istediğiniz bölümü seçin.
2. Giriş sekmesinde Paragraf bölümünde Satır Aralığı
seçeneğini tıklayın.
3. Açılan seçeneklerden istediğiniz satır aralığı sayısını seçin.
İstediğiniz seçenek listede bulunmuyor ise Satır Aralığı Seçenekleri
öğesini tıklayın. Paragraf penceresi açılacaktır. Bu pencerede Aralık
bölümünde düzenleme yapabilirsiniz.

Satır Aralığı Seçenekleri:

 Tek: Bu seçenek satırdaki en büyük yazıcı tipine ve beraberinde küçük bir miktar fazladan
boşluğa uygun bir aralık bırakır. Fazladan boşluğun miktarı kullanılan yazı tipine bağlı olarak
değişir.
 1.5: Bu seçenek tek satır boşluğunun bir buçuk katıdır.
 Çift: Bu seçenek tek satır boşluğunun iki katıdır.
 En az: Bu seçenek, satırdaki en büyük yazı tipi veya grafiğin sığabileceği en küçük satır
aralığını ayarlar.
 Tam: Bu seçenek, Değer kutusuna yazılan sabit satır aralığını ayarlar. Örneğin, metin 10
nokta biçimindeyse 12 noktayı satır aralığı olarak belirleyebilirsiniz.
 Birden çok: Bu seçenek, 1’den büyük rakamlarla ifade edilebilen satır aralığını ayarlar.
Örneğin, satır aralığının 1,15 olarak ayarlanması aralığı %15 oranında artırır. Satır aralığının 3
olarak ayarlanması aralığı %300 oranında artırır (üçlü aralık).

2.1.2 Paragraflardan önceki veya sonraki aralığı değiştirme

Varsayılan olarak paragrafların ardından boş bir satır gelir ve
paragrafların üzerindeki başlıklarda daha fazla aralık yer alır.
Paragraflar arasına boşluk eklemek ya da var olan boşluğu kaldırmak
için Giriş sekmesinde Paragraf bölümünde Satır Aralığı seçeneğini
kullanabilirsiniz. Aralığını değiştirmek istediğiniz paragrafa tıkladıktan
sonra “Paragraftan Önce/Sonra Boşluk Ekle” veya “Paragraftan
Önceki/Sonraki Boşluğu Kaldır” seçeneklerinden uygun olanı tıklayın.

Paragraf aralıklarını belirlemek isterseniz; Sayfa Düzeni sekmesindeki Paragraf bölümünü
kullanabilirsiniz:

1. Aralığını değiştirmek istediğinizden önceki veya sonraki
paragrafı seçiniz.
2. Sayfa Düzeni sekmesini tıklayın.
3. Paragraf bölümünde, Aralık seçeneğinin altında yer alan
Önce veya Sonra seçeneklerinin yanındaki oku tıklayın ve
istediğiniz aralık miktarını girin.

2.2 Girinti

Girintiler, paragrafın sol veya sağ kenar boşluklarına olan uzaklığını belirler. Kenar boşluklarının
içinde, bir paragrafın veya paragraf grubunun girintisini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ayrıca,
paragrafı sol kenar boşluğundan çeken negatif girinti (çıkıntı olarak da adlandırılır) de
oluşturabilirsiniz. Ayrıca asılı bir girinti de oluşturabilirsiniz; burada paragrafın ilk satırı girintili
değildir, ancak geri kalan satırların hepsi girintilidir.


2.2.1 Paragrafın yalnızca ilk satırına girinti ekleme

1. Girinti eklemek istediğiniz satırın başlangıcını
tıklayın.
2. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim
Kutusu Başlatıcısını tıklayın.
3. Açılan Paragraf penceresinde Girintiler ve
Aralıklar sekmesini tıklayın.
4. Girinti bölümündeki Özel listesinde, “İlk Satır” seçeneğini tıklayın.
5. İsterseniz girinti miktarını Değer kutusuna giriş yaparak düzenleyebilirsiniz.

Bu düzenleme seçili paragraf ve sonrakilere uygulanacaktır. Önceki paragraflara uygulamak için aynı
adımlar takip edilmelidir.
Bu işlemi ilk paragrafı yazmaya başlarken TAB tuşuna basarak da uygulayabilirsiniz. Word, otomatik
olarak yazdığınız diğer paragraflara girinti ekleyecektir.

2.2.2 Tüm paragrafın sol veya sağ girintisini artırma veya azaltma

1. Değiştirmek istediğiniz paragrafı seçin.
2. Sayfa Düzeni sekmesini tıklayın.
3. Paragraf bölümündeki Girintile seçeneğinin Sol ve Sağ kutularına
girinti miktarlarını yazın.

Sola girinti ekleme işlemini tüm paragrafı seçtikten sonra TAB tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

2.2.3 Paragrafın ilk satırı dışındaki tüm satırlarını girintilendirme

1. İlk satırı dışındaki tüm satırlarını girintilendirmek istediğiniz paragrafı seçin. Buna asılı
girinti de denir.
2. Yatay cetvel üzerinde, Asılı Girinti işaretçisini girintinin başlamasını istediğiniz 
yere sürükleyin.


3. Eğer ekranınızda cetveli göremiyorsanız dikey kaydırma çubuğunun üzerindeki “Cetveli
Göster” seçeneğine tıklanır.

Asılı Bir Girinti Oluşturmak için Kesin Ölçümler Kullanın

1. Sayfa Düzeni sekmesinde Paragraf İletişim Kutusu
Başlatıcısını tıklayın.
2. Açılan Paragraf penceresinde Girintiler ve Aralıklar
sekmesini tıklayın.
3. Girinti bölümündeki Özel listesinde, “Asılı” seçeneğini
tıklayın.
4. İsterseniz girinti miktarını Değer kutusuna giriş yaparak
düzenleyebilirsiniz.

3.3 Biçim Kopyalama

Daha önceden oluşturmuş olduğunuz bir biçimi tekrardan oluşturmanıza gerek yoktur. Örneğin:
yazısının stilini başka bir yazı da uygulamak istiyorsunuz. Bunun işlem için bu metinde yapılan
değişikliklerin hepsini yeni metinde de yapmak zorunda değilsiniz. Metnin biçimini kopyalamak için:

1. Biçimlendirmesini kopyalamak istediğiniz metne veya grafiğe gidin.
2. Metin biçimlendirmesini kopyalamak için, paragrafın bir kısmını seçin. Metin ve paragraf
biçimlendirmesini kopyalamak isterseniz, paragraf işareti de dâhil olacak şekilde
paragrafın tümünü seçin.
3. Giriş sekmesini tıklayın.
4. Pano grubunda Biçim Boyacısını tıklayın.
5. İmleç bir boya fırçası simgesine dönüştüğünde, biçimlendirmek
istediğiniz metni veya grafiği seçin.

 

Eğer biçim kopyalamayı birden fazla yere yapacaksanız Biçim Boyacısına çift tıklamalısınız. Bu
durumda biçim kopyalamayı bitirmek için ESC tuşuna basın ya da Biçim Boyacısına bir kez daha
tıklayın.

3.4 Sayfa Biçimleme

Sayfa biçimleme ilgili tüm seçeneklere Sayfa Düzeni sekmesinden ulaşabilirsiniz.

3.4.1 Kenar Boşlukları

Kenar boşlukları, sayfa kenarlarındaki boş alanlardır. Genellikle, metin ve grafikleri bu kenar
boşluklarının arasında kalan yazdırılabilir alana eklersiniz. Ancak, kenar boşluklarını değiştirdiğinizde,
her bir sayfada metin ve grafiklerin bulunduğu yeri de değiştirirsiniz.
Kenar boşluklarını, Word’ün Kenar Boşlukları galerisindeki önceden tanımlanmış ayarlardan birini
seçerek veya özel kenar boşlukları oluşturarak değiştirebilirsiniz.

3.4.1.1 Önceden tanımlanmış ayarları kullanarak sayfa kenar boşluklarını
seçme

1. Sayfa Düzeni sekmesini tıklayın.
2. Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşluklarını tıklayın. Kenar
boşlukları galerisi görülecektir.
3. Uygulamak istediğiniz kenar boşluğu türünü tıklayın.

 

3.4.1.2 Özel sayfa kenar boşluğu ayarları oluşturma

 Kenar Boşlukları galerisinin altındaki “Özel Kenar
Boşlukları”nı seçin.
 Sayfa Yapısı penceresi açılacaktır.
 Kenar Boşlukları bölümüne kullanmak istediğiniz değerleri
girin.
 Tamam düğmesine tıklayarak pencereyi kapatın.

 

 

 

3.4.2 Yönlendirme

Dokümanınızı dikey ya da yatay olarak kullanmanız mümkündür.
1. Sayfa Düzeni sekmesini tıklayın.
2. Sayfa Yapısı grubunda Yönlendirme seçeneğine tıklayın.
3. Açılan seçeneklerden Dikey veya Yatay seçeneğine tıklayın.

3.4.3 Boyut

Oluşturduğunuz dokümanların boyutlarını ayarlayabilirsiniz.
1. Sayfa Düzeni sekmesindeki Sayfa Yapısı grubundan Boyut seçeneğini
tıklayın.
2. Tanımlı olan kâğıt boyutları listelenecektir. Uygun olanı tıklayın.
3. Listede olmayan bir boyut istediğiniz de Tüm Sayfa Boyutları seçeneğine
tıklamanız gerekmektedir.
4. Açılan Sayfa Yapısı penceresinde özel kâğıt boyutlarını girebilirsiniz.

3.4.4 Sütunlar

Word’de bir sayfayı sütunlara bölmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
1. Sayfa Düzeni sekmesindeki Sayfa Yapısı grubunda Sütunlar seçeneğini
tıklayın.
2. Açılan pencereden istediğiniz sütun sayısını seçebilirsiniz.

 

3.4.5 Filigran

Filigranlar, belge metninin arkasında, tüm sayfalarda yer alan metin veya
resimlerdir. Filigranları Sayfa Düzeni veya Tam Ekran Okuma
görünümünde ya da yazdırılan bir belgede görebilirsiniz.
Resim kullanıyorsanız, belge metniyle karışmaması için rengini açabilir veya kaldırabilirsiniz. Metin
kullanıyorsanız, hazır metinlerden birini seçebilir veya kendi metninizi girebilirsiniz.

3.4.5.1 Metin Filigranı Ekleme

Filigranlı metin galerisinden önceden tasarlanmış bir filigranı
ekleyebilir veya özel metne sahip bir filigran ekleyebilirsiniz.
1. Sayfa Düzeni sekmesindeki Sayfa Arka Planı grubunda
Filigranı tıklayın.
2. Açılan hazır filigranlardan birini seçin.
3. Farklı bir filigran oluşturmak için Özel Filigran
seçeneğini seçin.
4. Basılı Filigran penceresi açılacaktır. Metin Filigranı
seçeneğini tıklayın ve dilediğiniz metni Metin kutusuna
yazın.
5. Filigran görünümü ile ilgili renk, boyut, yazı tipi gibi
özellikleri de ayarlayabilirsiniz.
6. Önce Uygula, sonra da Tamam düğmelerine basarak
pencereyi kapatın.

3.4.5.2 Resmi Filigrana Dönüştürme

Belgeyi damgalamak veya süslemek amacıyla kullandığınız resmi, küçük resmi veya fotoğrafı filigrana
dönüştürebilirsiniz.
1. Basılı Filigran penceresinde Resim Filigranı seçeneğini
tıklayın.
2. Resim Seç düğmesine tıklayarak filigran olmasını istediğiniz
resmi seçin.
3. Seçtiğiniz resmi boyutlandırmak için Ölçek listesinden bir
yüzde değeri seçebilirsiniz.
4. Resmin belge metniyle karışmayacak şekilde rengini açmak
için “Silerek Geç” onay kutusunu işaretleyin.
5. Önce Uygula, sonra da Tamam düğmelerine basarak
pencereyi kapatın.

3.4.6 Sayfa Rengi

Sayfanızın arka plan rengini değiştirebilirsiniz.
1. Sayfa Düzeni sekmesinden Sayfa Rengi seçeneğine tıklayın.
2. Açılan pencereden istediğiniz rengi seçebilirsiniz.
3. Ayrıca Renk Yok seçeneğini seçerek arka plan rengini kaldırabilirsiniz.
4. Tüm Renkler seçeneği “Tema Renkleri” ve “Standart Renkler”
bölmelerinde verilen renklerden daha fazla ve değişik tonlarda renk
seçimi yapabileceğiniz bir pencere açar.
5. Dolgu Efektleri seçeneğine tıkladığınızda arka planınıza “Gradyan”,
“Doku”, “Desen” ve “Resim” ekleyebilirsiniz.

 

3.4.7 Sayfa Kenarlıkları

Sayfanızın daha çekici görülmesi için kenarlık ekleyebilirsiniz.
1. Sayfa Düzeni sekmesinden Sayfa Rengi seçeneğine tıklayın.
2. Açılan pençede eklemek istediğiniz çerçevenin özelliklerini seçin.
3. Oluşturduğunuz kenarlığın önizlemesini açılan pencerenin solunda “Önizleme” bölümünde
görebilirsiniz. Böylelikle ekleme işlemini yapmadan önce kenarlığınızın nasıl göründüğünü
görüp gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

3.5 Sayfa Sonu Ekleme

Sayfanın sonuna geldiğinizde Word otomatik olarak bir sayfa sonu ekler. Sayfanın başka bir yerde
kesilmesini isterseniz el ile sayfa sonu ekleyebilirsiniz. Ayrıca her sayfaya eklenen altbilgi ve üstbilgi
bölümlerinin belge içindeki bölümlerde farklı olmasını istiyorsanız, bölüm sonu ekleyerek düzenleme
yapabilirsiniz. Bu işlemler Kesme olarak adlandırılmaktadır ve Sayfa Düzeni sekmesinde yer
almaktadır. Kesmeler düğmesine tıkladığınızda açılan seçenekler arasında en sık kullanılan Sayfa
Sonudur. İmlecinizin bulunduğu nokta bu sayfanın sonu olarak işaretlenir ve girişler yeni sayfada
yapılır. Bu işlemin kısayolu CTRL ve ENTER tuşlarıdır.

3.6 Köprü Ekleme

Köprüler, belgeniz ile başka dokümanlar ve kaynaklar arasında veya belge içinde farklı bölümler
arasında bağlantı kurar. Word, bir web sayfasına otomatik olarak köprü verir. Bunun için web
sitesinin adresini yazıp boşluk veya Enter tuşuna basmanız yeterlidir. Köprüler, genellikle mavi renkle
ve altı çizili olarak yazılır. Belge içindeki bir köprüyü kullanmak için CTRL tuşuna basılırken köprüye
tıklanmalıdır.

Belge içindeki herhangi bir nesneye ile de köprü oluşturabilirsiniz. Böylece seçtiğiniz resim, grafik ya

da kelimeye tıklandığında bağlantı kurduğunuz web sayfası ya da belge açılacaktır.
1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya resmi seçin.
2. Ekle sekmesini tıklayın.
3. Bağlantılar grubunda Köprüyü tıklayın.
4. Açılan Köprü Ekle penceresiden bağlantı eklemek istediğiniz dosyayı, belgeyi veya web
sitesini seçmeniz gerekmektedir.


5. Bağlantı kuracağınız belge veya dosyayı Konum bölümünde bilgisayarınızda bulabilir ve
seçebilirsiniz.
6. Eğer bir web sitesine bağlantı kurmak istiyorsanız Adres bölümüne web sitesinin adresinin
tamamını http://ornek.org şeklinde yazmalısınız.

3.7 Altbilgi-Üstbilgi ve Sayfa Numarası Ekleme
3.7.1 Sayfa Numarası Ekleme

1. Ekle sekmesi tıklayın.
2. Üstbilgi ve Altbilgi grubundaki Sayfa Numarasını tıklayın.
3. İstediğiniz sayfa numarası konumunu tıklayın.
4. Galeride, seçeneklerde dolaşıp istediğiniz sayfa numarası biçimini
tıklayın.
5. Sayfa numarası seçtiğiniz yere eklenecektir. Bu sırada açılan Üstbilgi
ve Altbilgi Araçları sekmesinde yer alan Üstbilgi ve Altbilgiyi Kapat düğmesine
tıklayarak belgenize geri dönebilirsiniz.

3.7.2 Üstbilgi Veya Altbilgi Ekleme

Belgenizin en üstüne veya en altına her sayfada tekrarlanan bir grafik ya da metin eklemek isterseniz,
üstbilgi veya altbilgi eklemeniz gerekir.

1. Ekle sekmesi tıklayın.
2. Üstbilgi ve Altbilgi grubundaki Üstbilgi veya Altbilgi düğmesine tıklayın.
3. Var olan tasarımlardan uygun olanı tıklayarak seçin.
4. Eklemek istediğiniz metin veya grafiği ekleyin.
5. Bu sırada açılan Üstbilgi ve Altbilgi Araçları sekmesinde yer alan Üstbilgi ve Altbilgiyi Kapat
düğmesine tıklayarak belgenize geri dönebilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir