Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel VERİ SEKMESİ


VERİ SEKMESİ
Excel’de Veri İşlemleri

Excel 2010’da dışardan veri alınabilir. Veriler sıralanabilir ve filtrelenebilir. Seçili
olan hücrelerde tekrar eden veriler çalışmadan kaldırılabilir. Hücreye veri girme ayarları
yapılabilir. Örneğin kaç karakter girileceği ayarlanabilir veya sadece belirli sayılar arasında
giriş yapılması ayarlanabilir.

Diğer Kaynaklardan bilgi alma

Veri sekmesindeki Dış Veri Al grubunda bulunan seçeneklerden Excel’e Access,
Web veya bilgisayarda bulunan bir metinden veri alınabilir. Örneğin bir tabloyu veya
veriyi webden kopyalayıp Excel çalışmasına yapıştrımak yerine Web’den seçeneğiyle
direk Excel çalışması üstünden webde istenilen veri alınabilir.

Sıralama, Filtreleme

Sıralama işlemi yapılırken sıralanmak istenen verilerin bulunduğu hücreler seçilir
ve verilerin A’dan Z’ye mi? Z’den A’ya mı? sıralanacağı seçildikten sonra sıralama işlemi
gerçekleştirilir. Metinsel ifadelerde sıralama işlemi yapılırken verinin ilk harflerini
alfabetik olarak dikkate alır. Sayısal ifadelerde ise büyüklük küçüklük dikkate alınır.
Filtre, çalışmadaki sadece bazı verilerin gösterilmesini sağlamaya yarar. Filtre
işlemi bir sütundaki bulunan verilere göre yapılır. Filtrenin görevi sadece belli verileri
göstermek değildir ayrıca bulunduğu sütundaki hücreleri sıralamaya da yarar.

Metni Sütunlara Dönüştürme

Bir hücrede bulunan birden fazla kelimeli verileri yan yana ayrı ayrı hücrelere
ayırır. Metni sütunlara dönüştürürken metni 2 şekilde parçalara ayırır. Sınırlandırılmış (her
alan virgül ve sekme gibi karakterlerle ayrılmış) ve Sabit Genişlikli (Alanlar, aralarında
boşluklarla sütuna hizalanmış) şeklindedir. Metni Sütunlara Dönüştür ifadesine
tıklandıktan sonra gelen pencerede gerekli ayarlamalar yapıldıktan metin sütunlara
dönüştürülmüş olur.
Aşağıdaki örnekte A1 hücresine “bu tablo deneme amaçlıdır” yazıldıktan sonra Metni Sütunlara
Dönüştür seçeneğine tıklandığında ekrana gelen pencerelerde gerekli ayırmalar yapıldıktan sonra
sağ taraftaki tablo elde edilir.

Yinelenenleri Kaldır, Veri Doğrulama

Çalışma kitabındaki yinelenen satırları kaldırmak için kullanılır. Belirli satırlar
seçikten sonra Yinelenenleri Kaldır seçeneğine tıklandığında yinelenen değerler varsa
bunlardan 1 tanesini bırakır geri kalanı kaldırır.
Veri doğrulama, hücrelere girilecek olan verileri kurala bağlar. Örneğin aşağıdaki
örnekteki gibi seçili olan hücreye veri doğrulama ayarları yapılarak, hücreye 5 ile 10
sayıları arasında sayı girilmesini sağlanıp farklı bir veri girilmesi engellenebilir. Veri
doğrulama penceresinden İzin Verilen bölümden veri tipi Veri kısmından da veriyi girme
ayarları yapılır.
Veri doğrulama ayarları yapılan hücrede hatalı giriş yapıldığında verilen hatanın
açıklamasını kullanıcı kendisi oluşturabilir. Hata açıklaması işlemi Veri doğrulama
penceresindeki Hata Uyarısı sekmesinden yapılır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir