Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel SAYFA DÜZENİ


SAYFA DÜZENİ
1. Temalar, Kenar Boşlukları, Yönlendirme, Boyutlar, Yazdırma Alanı,

Arka Plan

Excel’de Temalar, Renkler, Yazı Tipi ve Efektler Sayfa Düzeni sekmesinin ilk grubu olan
Temalar grubunun altında yer alır.
Sayfa düzenindeki ikinci grup olan Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları,
Yönlendirme, Boyutlar, Yazdırma, Arka Plan işlemleri yapılır.
Kenar Boşlukları
Excel çalışma sayfasının üstten, alttan ve yanlardan boşluklarının ayarlandığı yerdir. Dar,
Geniş, Normal olmak üzere 3 hazır ölçüt kullanılabileceği gibi, kişi kendisi de özel ölçütler
oluşturabilir.
Yönlendirme
Sayfanın dikey ya da yatay olarak kullanımının ayarlandığı yerdir.
Boyutlar
Kâğıdın boyutunun ayarlandığı yerdir. Genel olarak A4 seçilir. Boyutlardan Tüm Boyutlar
seçeneği tıklandığında gelen Sayfa Yapısı penceresindeki Sayfa sekmesinde Sığdır
seçeneğiyle tüm çalışmalar bir kâğıda sığdırılabilir.
Yazdırma Alanı
Sayfadaki verilerin belirli bir kısmının çıktısını almak için çıktısı alınmak istenen hücreler
seçilir ve Yazdırma Alanından Yazdırma Alanı Belirle seçeneği seçilir. Böylece çıktı
alınırken seçilen verilerin çıktısı alınır. Bu işlemi iptal etmek için Yazdırma Alanı
seçeneğinden Yazdırma Alanını Temizle seçeneği kullanılır.
Arka Plan
Bilgisayarda kayıtlı bir resmi Excel çalışma sayfasına arka plan resmi olarak
yerleştirilebilir. Arka plan resmi sadece çalışmalarda görünür çıktı alınırken arka planı
almaz.
Başlıkları Yazdır
Sayfa Yapısında bulunan bu yapıyla her sayfada bulunsun istenilen satır veya sütunlar
seçilir Tamam denildikten sonra seçmiş olduğumuz satırlar veya sütunlar her sayfada
bulunur.

2. Otomatik Sığdırma

Sığdırma işlemleri Sayfa Düzeni sekmesindeki Sığdırmak İçin Ölçeklendir grubundan
yapılır. 3 tane işlem vardır.
Genişlik
Yapılan çalışmanın çıktısının genişlik olarak kaç sayfaya sığdırılacağının seçildiği yerdir.
Genişlik otomatik olarak seçilirse Excel otomatik olarak kendisi sığdırma işlemini yapar.
Kullanıcı genişliği kaç sayfaya sığdırmak istediğini kendisi de seçebilir.
Yükseklik
Yapılan çalışmanın çıktısının yükseklik olarak kaç sayfaya sığdırılacağının seçildiği yerdir.
Yükseklik otomatik olarak seçilirse Excel otomatik olarak kendisi sığdırma işlemini yapar.
Kullanıcı yüksekliği kaç sayfaya sığdırmak istediğini kendisi de seçebilir.
Ölçek
Bir sayfanın bulundurduğu hücre sayısının belirlendiği yerdir. Ölçek küçüldükçe sayfadaki
hücre sayısı artar. Ölçek büyüdükçe sayfadaki hücre sayısı azalır. Ölçek ayarlarının
yapılabilmesi için yükseklik ve genişliğin otomatik olması gerekir.

3. Kılavuz Çizgileri ve Başlıklar

Sayfa seçenekleri grubundan Kılavuz Çizgileri başlığının altındaki Görünüm seçeneği
seçilirse çalışma yaparken kılavuz çizgilerini görürüz. Görünüm seçeneğin yanındaki
kutucuk seçilmezse Excel sayfası Word sayfası gibi çizgisiz bir sayfa olur. Kılavuz
çizgileri başlığı altındaki Yazdır seçeneğiyle de çıktı alırken kılavuz çizgilerinin
yazdırılacağı veya yazdırılmayacağı ayarlanır .
Başlıklar başlığından Excel’deki satır ve sütun başlılarının (A,B,C, ….. 1,2,3 …….)
çalışma yaparken gizleyebilir veya çıktı alırken yazdırılıp yazdırılmayacağı ayarlanabilir.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde hem klavuz çizgilerinin görünümü hem de başlıkların
görünümü kaldırılmıştır.
4. Yerleştir

Yerleştir Grubundan sayfa içeresindeki resimlerin hangisinin en üstte, hangisinin altta
olacağı Öne Getir ve Arkaya Götür seçenekleriyle ayarlanabilir.
Seçim Bölmesi seçeneği sayfadaki şekilleri gösterir. Bu şekillerin sayfada görünümünü
gizleyebiliriz veya ismini değiştirebiliriz.
Döndür seçeneğiyle şekilleri veya resimler sağa-sola döndürülebilir, Dikey veya Yatay
olarak ters çevrilebilir.
Gruplandır seçeneğiyle çalışma sayfasında yer alan şekilleri tek bir şekilmiş gibi olması
için birleştirilmesi sağlanır. Gruplanan şekiller tekrar çözülebilir veya çözüldükten sonra
yeniden gruplanabilirler.
Hizala seçeneğiyle çizilmiş olan şekillerin birbirlerine göre, sayfaya göre veya klavuz
çizgilerine göre hizalama işlemlerinin yapılmasını sağlar.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir