Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar


 MİCROSOFT EXCEL 2010’A GİRİŞ
Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar

Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik
programıdır.
Excel’de çalışılan dosyalara Kitap denir. Kitaplar sayfalardan, sayfalar da hücrelerden
meydana gelir. Bir çalışma kitabı 3 sayfadan meydana gelir. Bu sayfa sayısı arttırılabilir
veya azaltılabilir. Fakat sayfa sayısı en az 1 en çok 255 olabilir. Excel’de oluşturulan
kitapları bilgisayarımıza kayıt ettiğimizde dosya uzantısı xlsx olur.

Excel ilk açıldığında aşağıdaki pencere açılır.
Satır, Sütun ve Hücre Tanımlamaları

Satır: Her bir sayfada yatay bir şekilde sıralanan çubuklara satır adı verilir. Excel 2010’da
her kitap sayfasında 1048576 tane satır vardır.
Sütun: Excel’de her sayfada dikey bir şekilde sıralanan çubuklara sütun adı verilir. Excel
2010’da bir sayfada A’dan XFD’ye kadar sütün vardır.
Hücre: Satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen her bir dikdörtgene hücre adı
verilir. Hücreler kesişen sütun ve satırların isimini alırlar. Örneğin B sütunu ile 4 satırının
kesiştiği yerdeki hücrenin adı B4 olur. Şekil – 3’deki hücrenin adı XFD1dir.

Hücreler Üzerinde Değişiklik Yapma, Hareket Etme ve Seçme
İşlemleri

Excel’de Hücreler Üzerinde Değişiklik Yapma;

Hücrenin üstünde iken herhangi bir tuşa basarak hücre içinde işleme başlanabilir. İçinde
bilgi olan hücreler üzerinde değişiklik yapmak için hücrenin içine girmek gerekir. Bunun
için ilk yöntem hücre üzerine tıklanır, F2 tuşuna basılır ve yön tuşları kullanılır. Diğer bir
yöntem hücre üzerine çift tıklanır ve yön tuşları kullanılır veya diğer bir yöntem de hücre
seçilir ve Formül Çubuğunda gerekli değişiklikler yapılır.
Ayrıca aynı hücre içerisinde bir alt satıra yazı yazabilmek için Alt + Enter kullanılabilir.

Excel’de Hücreler Üzerinde Hareket Etme

Hücreler üzerinde hareket etmek için yön tuşları kullanılır ayrıca aşağıdaki işlemler de
Excel’de sık yapılan işlemlerdir.
Ctrl + Home : Çalışma sayfasının başına gelmek için kullanılır.
Ctrl + End : Çalışma sayfasının sonuna gelmek için kullanılır.
Ctrl +  : Bulunduğumuz satırın en son hücresine gitmek için kullanılır.
Ctrl +  : Bulunduğumuz satırın ilk hücresine gitmek için kullanılır.
Ctrl +  : Bulunduğumuz sütunun ilk hücresine gitmek için kullanılır.
Ctrl +  : Bulunduğumuz sütunun en son hücresine gitmek için kullanılır.
Page Up : Sayfanın başına gitmek için kullanılır.
Page Down : Sayfanın sonuna gitmek için kullanılır.
Ctrl + Page Up : Sayfalar arası geçişi sağlar. Bir önceki sayfaya geçiş yapılır.
Ctrl + Page Down : Sayfalar arası geçişi sağlar. Bir sonraki sayfaya geçiş yapılır.

Excel’de Seçim Yöntemleri

Hücre Seçmek;

 Seçilecek hücrenin üzerine tıklanır ve farenin sol tuşunu basılı tutarak fareyi
bırakmadan sürükleyerek seçim yapılabilir. ( Sağa – Sola – Aşağıya ve Yukarıya )
 Aralıklı, tek tek hücre seçimi yapmak için; İlk hücre seçilir daha sonra Ctrl Tuşunu
basılı tutarak fare ile seçilmek istenen hücreler üzerine tek tek tıklanır.
 Belli bir aralıktaki hücreleri seçmek için; İlk hücre seçilir Shift Tuşuna basılı
tutularak son seçmek istenen noktaya ( hücreye ) fare ile tıklanır. Bu şekilde arada
kalan hücreler seçilmiş olur.
 Hücre seçilir, daha sonra Shift tuşuna basılı tutarak yön tuşları kullanılabilir.

Sütun Seçmek ;

 Seçilecek sütunun ismi üzerine tıklanır. Farenin sol tuşunu basılı tutarak, fare ile
sağa veya sola doğru sürüklenerek istenen sütunlar seçilmiş olur. ( A sütunu B
sütunu vs. )
 Seçim yapmak istediğimiz sütun üzerine tıklanır. Daha sonra Shift tuşuna basarak
yön tuşları kullanılır. ( A sütunu B sütunu vs. )
 Aralıklı, tek tek sütun seçimi yapmak için; İlk sütun harfi seçilir daha sonra Ctrl
tuşunu basılı tutarak fare ile tek tek sütun harflerine bir kez tıklanır.
 Belli bir aralıktaki sütunları seçmek için; İlk sütun harfine tıklaır ve daha sonra
Shift tuşunu basılı tutarak son seçilmek istenen sütun harfine fare ile tıklanır. Bu
şekilde arada kalan sütunlar seçilmiş olur.

Satır Seçmek ;

 Seçilecek satırın numarası üzerine tıklanır. Farenin sol tuşunu basılı tutarak, fare ile
aşağıya veya yukarıya doğru ilerleyerek satırlar seçilmiş olur. ( 11 nci Satır , 20 nci
Satır vs. )
 Seçim yapmak istediğimiz satır numarası tıklanır. Daha sonra Shift tuşuna basarak
Aşağı – Yukarı yön tuşları kullanılır.
 Aralıklı, tek tek satır seçimi yapmak için; İlk satır numarası seçilir daha sonra Ctrl
tuşunu basılı tutarak fare ile tek tek satır numaralarına bir kez tıklanır.
 Belli bir aralıktaki satırları seçmek için; İlk satır numarası seçilir ve Shift Tuşunu
basılı tutarak son seçilmek istenen satır numarası üzerine fare ile tıklanır. Bu
şekilde arada kalan satırlar seçilmiş olur.
Excel tüm sayfayı seçmek için sütun ve satırların kesişme noktasına fare ile bir kez tıklanır
veya Ctrl + A kısayolu kullanılır.

 Satır ve Sütun Genişliklerinin Ayarlanması

Satır ve sütun genişliklerini ayarlamak için Giriş sekmesindeki Hücre grubundan Biçim
komutu kullanılır. Biçim komutunda bulunan Satır Yüksekliği seçeneğiyle tüm satırlar
istenilen yüksekliğe getirilebilir ve yine aynı komutta bulunan Sütun Genişliği seçeneğiyle
sütunların genişliği ayarlanabilir.

Satır ve sütunları genişletmenin başka bir yolu, fare ile iki satır numarasının arasındaki
çizgi üzerine gelinir ve farenin sol tuşu basılı tutularak aşağıya veya yukarıya doğru
hareket ettirilerek satır yüksekliği ayarlanabilir. Sütunun genişliğini ayarlamak için de, iki
sütun harfinin arasında iken ekrana gelen çizgi fare ile tutulup sağa veya sola hareket
ettirilerek sütun genişletilip daraltılabilir.


Otomatik tamamlama ve Otomatik doldurma işlemi

Üst satırlardaki hücrelerden birine önceden girilmiş olan ifadeye benzeyen bir ifade bir alt
satıra girilirse, Excel otomatik olarak o hücreyi bir üsteki hücredeki aynı ifade ile doldurur.
Buna Otomatik tamamlama denir.

Hücrenin sağ alt kısmına fare ile gelindiğinde imleç ince siyah artı işareti şeklini alır.
Hücrenin sağ alt kısmında artı işareti oluştuğunda fare ile sol tuşa basılı tutup aşağıya
doğru çekildiğinde hücredeki ifade, çekilen yere kadar olan tüm hücrelere kopyalanır.
Buna otomatik doldurma denir. Bu işlem (sağa, sola, yukarı) hangi yöne çekilirse o yöne
doğru otomatik doldurma işlemi gerçekleşir.


Otomatik doldurmanın başka şekilleri de vardır. Örneğin alt alta iki hücreye iki sayı
girildikten sonra iki hücre seçilip otomatik doldurma işlemi yapıldığında ilk iki sayı
arasındaki fark kadar ardışık bir işlem oluşur ve hücreler bu sayılarla otomatik olarak
dolar. Örneğin ilk hücreye 0 sonrakine 2 girildiğinde bunu izleyen diğer hücrelerdeki
sayılar 4, 6, 8, 10… şeklinde devam eder.


Bir de hazır olan otomatik doldurmalar vardır. Örneğin herhangi bir hücreye haftanın bir
günü, aylardan biri veya herhangi bir tarih yazıldıktan sonra hücrenin sağ alt köşesinden
çekildiği zaman diğer hücrelerin sıralı bir şekilde günlerle, aylarla veya tarihlerle dolduğu
görülür.


Otomatik doldurma özelliği oluşturma

Kullanıcı kendisi de otomatik doldurma özelliği oluşturabilir. Dosya menüsünden
Seçenekler, burdan da Gelişmiş seçilir. Sonra Gelişmiş sayfasının aşağısında Özel Listeleri
Düzenle komutuna tıklayıp kişi kendisi özel bir otomatik doldurma listesi tanımlayabilir.

Gelen sayfada oluşturmak istenen bilgileri sırayla aralarına virgül koyarak yazarak Ekle
düğmesine sonra da Tamam düğmesine basılır.

Hücre Kesme, Kopyalama ve Yapıştırma

Giriş menusünden Pano grubunda hazır halde Kesme, Kopyalama ve Yapıştırma komutları
bulunur. Bir hücreye fare ile sağ tıklanıp da kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemi
yapılabilir. Kopyalanan hücrenin içindeki ifadeler yapıştırılacak hücre seçildikten sonra
Enter tuşuna basılır veya istenen hücreye sağ tuşla tıklanıp Yapıştır da denilebilir. Kesme,
Kopyalama ve Yapıştırma işlemlerinden sonra hücre isimleri değişmez veya bir hücre
başka bir hücrenin yerine geçmez.
Hücre kopyalandığında veya kesildiğinde yeni hücreye aktarılan ifade artık asıl hücredeki
ifadeye bağlı değildir yani asıl hücredeki ifadenin değişmesi kendisini etkilemez. Eğer
değişmesi isteniyorsa işte o zaman hücre kopyalamaya benzeyen hücre eşitleme kullanılır.

Hücre eşitleme

Hücre eşitlemek bir hücrenin içindeki ifadenin aynen başka bir hücreye kopyalanması ve
asıl hücredeki ifade değişince eşitlenen hücrede de ifade değişmesidir. Bir hücreyi başka
bir hücreye eşitlemek için hücrenin içine “=” ifadesi yazıldıktan sonra eşitlenmek istenen
hücrenin adı yazılır. Örneğin C6 hücresini A2’ye eşitlemek için C6 hücresinin içine
“=A2” yazıldığında A2 hücresine eşitlenmiş olur.

Excel’de kısayolların kullanımı

Excel’de kısayolları kullanmak için klavyeden ALT tuşuna bastıktan sonra Excel
sayfasında komutların altında belli harfler ve sayılar çıkar. Yani kısayolları kullanıma
açmak için ALT tuşuna bir kez basılması yeterlidir ve ALT tuşuna bastıktan sonra
yapılmak istenen işlemlere karşılık gelen harflerle hızlı bir şekilde işlermeler yapılır.

Şekil 17’de görüldüğü gibi ALT tuşuna bastıktan sonra her komuta karşılık bir harf veya
rakam denk gelmektedir. Örneğin yapılan çalışmayı kısayol tuşlarıyla kaydetmek için ALT
tuşuna basıkdıktan sonra 1’e basarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Yine yukardaki şekilde
görüldüğü gibi Dosya menüsü için “D”, Giriş menüsü için “Ş” ve diğerleri içinde altındaki
harflere basmak yeterli olacaktır.
Kısayolları ALT tuşuyla açtıktan sonra sadece bir kez kullanılmaz, gidilecek yere kadar
harflerle devam edilir. Örneğin ALT tuşuna bastıktan sonra “Ş” harfine basınca Giriş
sekmesi altındaki her bir komut için harfler ekrana gelir, bunun için tekrar ALT tuşuna
basmaya gerek yoktur.

Kısayolları kapatmak için tekrar ALT tuşuna basmak yeterlidir. Bir önceki kısayola
dönmek için “ESC” tuşu kullanılır.

ALT tuşuna bastıktan sonra yön tuşlarıyla sekmeler arası gezilebilir. Örneğin ALT tuşuna
bastıktan sonra sağ yön tuşuna bastıktan sonra Dosya menüsünden Giriş sekmesine sonra
da Ekle sekmesine geçilir. Aşağı yön tuşuyla bulunulan menu çubuğundaki ilk komuta
geçilir. Menu içindeki komutlar arasında ok tuşuyla veya TAB tuşuyla geçiş yapılır.
“CTRL” tuşuyla birlikte yön tuşları kullanıldığında gruplar arası geçiş yapılır.
Bilgisayar alanında geçirli olan bazı kısayol tuşları Excel içinde geçerlidir. Bunlar;
CTRL + C = Kopyalama CTRL + X = Kesme CTRL + V = Yapıştırma
CTRL + S = Kaydetme CTRL + O = Açma CTRL + P = Yazdırma
CTRL + N = Yeni


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir