Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Hücreler


Hücreler

Tablolar halinde hazırlanmış olan elektronik tablolama
programlarında satırların ve sütunların her kesişimine hücre adı
verilir ve veri girişleri bu hücreler üzerinden gerçekleşir. Her bir
hücre önce içinde bulunduğu sütunun harfi daha sonra satırın
sayısı ile isimlendirilir. Örneğin; A3 hücresi A (ilk sütun) sütunu
ile 3. satırın kesiştiği noktayı gösterir (Şekil 10). İmleç hangi
hücre içerisinde ise hücre adresi formül çubuğunun sol köşesinde
gösterilir.

Veri girme

Hücrelere veri girişi yapmadan önce veri girilecek olan hücre etkin hale getirilir.
Excel programı açıldığında varsayılan hücre olarak A1 hücresi etkindir. Etkin
hücre diğer hücrelere göre daha koyu hücre kenarlığı ile gösterilir. Etkin olan
hücreyi değiştirmek için istenirse fare ile başka bir hücreye tıklanır, istenirse de
klavye üzerinde yer alan yön (ok) tuşları ile hücre seçilerek etkin hale getirilir. Bir
hücreye veri girmek için hücreyi etkin hale getirdikten sonra istenilen veriyi yazıp
bir başka hücreye geçmek ya da klavyeden Enter tuşuna basmak yeterlidir.

Bir hücre içerisine girilebilecek üç çeşit veri türü bulunmaktadır (Şekil 11). İlk
veri türü klavyeden girilen değerlerdir. Diğer bir deyişle sadece hücrenin etkin
hale getirilmesinden sonra klavyeden sayısal bir değer girilmesidir. İkinci veri
türü ise etiketlerdir. Girilen sayısal değerlerin ne olduğunu açıklamaya yönelik
girilen aritmetiksel işleme girmeyecek olan ifadelerdir. Üçüncü veri türü ise,
girilen değerler üzerinden yapılacak olan aritmetiksel ve mantıksal formül ve
işlemlerdir.


Bir hücreye formül girişi yapmak için verilen formülün sonucunun çıkması istenen
hücreye tıklanır. Etkin hücre içerisine = (eşittir) işareti konulur ve istenen formül
hücre adresleri üzerinden yazılır. Örneğin; bir üniversite öğrencisinin almakta
olduğu ABC 101 dersinin genel başarı durumu hesaplanmasındaki ölçüt ara sınav
notunun yüzde 30’u, final sınavının yüzde 40’ı ve ders projesinin yüzde 30’u
olsun. İlk olarak etiketleri ilk satıra yazmamız gerekir. İlk sütun içerisine de
öğrenci adları ve numaraları etiket olarak yerleştirilir. İlk adımda birinci öğrenci
için hesaplama yapmak gerekirse, genel not ortalamasının hesaplanması istenilen
hücreye (“E2”) tıklanır ve = (eşittir) sembolü yazılır. Sonraki adımda formüle
uygun olarak hücre adresleri ve katsayıları üzerinden formül tamamlanır ve
Enter’a basılır. Örneğin; birinci öğrenci için formül = (B2*0,3) + (C2*0,4) +
(D2*0,3) olacaktır (Şekil 12). Excel ile hazırlanan formüllerin en büyük özelliği
formüllerin kendini güncelleyebilmesidir. Bir formüle ait olan değer değiştiğinde
formül kendini ayarlayacak ve yeni değer üzerinden hesaplamayı tekrar
yapacaktır.

Hücre seçme

Bir hücreyi seçmek için üzerine bir kez tıklanabilir ya da yön (ok) tuşları ile
hareket edilerek üzerine gelinebilir. Eğer bir blok halinde birden çok hücre
seçmek istenirse; klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak ok tuşları ile istenilen
yöne hareket edilir veya farenin sol tuşuna basılı tutarak sayfanın içinde
sürüklenir. Ancak sürüklerken farenin büyük beyaz bir artı şeklinde olması
gerekir. Eğer birbirinden bağımsız birden çok hücre seçilecekse, klavyeden Ctrl
tuşuna basılı tutarak fare işareti yine aynı biçimde sayfanın içinde sürüklenerek
farklı bloklar seçilebilir.

Satır ve sütunlar

Bir Excel çalışma sayfası A, B, C, D… şeklinde isimlendirilmiş 256 sütun ve 1, 2,
3, 4… şeklinde numaralandırılmış 65536 satırdan oluşur. Bir satırın yüksekliği
12.75 nokta, bir sütunun genişliği ise 8.43 noktadır. Çalışma sayfasında yer alan
satır ve sütunlar üzerinde yapılabilecek işlemler arasında araya satır ve sütun
ekleme, satır ve sütunların yüksekliklerini değiştirme, satır ve sütun silme gibi
işlemler yer alır.

Çalışma sayfası içerisinde bir satırın ya da sütunun tamamı seçilmek istendiğinde
fareyi satır numarasının veya sütun başlığının üstüne getirerek farenin sol tuşuna
basılır. İstenirse farenin sol tuşuna basılı tutarak, fare işaretçisini istenilen yöne
sürükleyerek bir blok halinde birden fazla satır veya sütun aynı anda seçilebilir.
Ayrıca Ctrl tuşuna basılı tutarak da bağımsız satır veya sütunları da seçebilmek
mümkündür.

Veri düzenleme

Bir Excel sayfası içerisinde yer alan satırlarda ve sütunlarda düzenleme
yapabilmek için farklı yöntemler mevcuttur. Örneğin; araya eklenecek satırın
önceki satırının sayısı üzerinde (Şekil 13) ya da araya eklenecek olan sütunun bir
öncesinde yer alan sütunun üzerinde (Şekil 14), farenin sağ tuşuna tıklama ile
açılan menüden Ekle seçeneği seçilebilir.


İstenirse araya satır ya da sütun eklemek için Ekle menüsü içerisinde yer alan
Satır ve Sütun menü öğeleri seçilebilir (Şekil 15).


Bir Excel çalışma sayfası içerisinde yer alan hücrelere sığmayan verileri
görebilmek için satır ve sütun genişliklerinin değiştirilmesi gerekir. Bir hücre
içerisine girilen sayısal değerler hücreye sığmadıklarında ekranda # işareti
konulur. Bu durumda var sayılan sütun genişliğini artırmak gerekir.
İstenirse bir değer belirlemeden
sadece göründüğü şekilde yükseklik
ve genişlik değiştirilir. Sütun
genişlikleri, fare işaretini sütun
başlıklarının arasına götürüp, fare
çift yönlü ok şeklini aldığında basılı
tutarak sağa-sola çekmek suretiyle
değiştirilebilir (Şekil 16).

Satır yükseklikleri ise, fare işaretini
satır numaraları arasındaki çizgiye
götürüp, fare çift yönlü ok şeklini
aldığında basılı tutarak yukarı-aşağı
çekmek suretiyle değiştirilebilir (Şekil
17).

Bir ya da birden fazla satırın yüksekliğini
değiştirmek için satırların numaralarının
üzerinde sağa tıklanıldığında açılan menüde
Satır Yüksekliği menü öğesini seçtiğinizde
Şekil 18’deki pencere açılacaktır. Açılan
pencereye istenilen değeri girerek satır
yüksekliğini ayarlamanız mümkündür. Bir ya
da birden fazla sütunun genişliğini değiştirmek
için sütunların harflerinin üzerinde sağa
tıkladığınızda açılan menüde Sütun Genişliği
menü öğesi seçildiğinde bir pencere
açılacaktır. Açılan pencereye istediğiniz değeri girerek sütun genişliğini
ayarlamanız mümkündür.

Çoğalt, kes, kopyala, yapıştır, sil

Bir hücrenin kendisinden bir kopya daha üretmek
için yapılabilecek farklı işlemler bulunmaktadır. Tüm
işlemlerde ortak olarak, kopyalama işlemi sonunda
kopyalanacak olan hücre ya da hücrelerin kenarları
kesik ve hareketli çizgiler ile belirginleştirilir. Bir
hücre içerisindeyken Düzen > Kopyala menü
öğesine veya araç çubuğundaki kısayoluna tıklanırsa
hücrenin içeriği RAM belleğe kopyalanır. Kopyanın
oluşması istenilen hücrenin üzerine tıklanır ve yine
Düzen > Yapıştır menü öğesinden veya araç çubuğu üzerindeki kısayolundan
hücre çoğaltılır. Kopyalama-yapıştırma işlemini gerçekleştirmek için yapılabilecek
diğer bir işlem ise hücrenin üzerinde farenin sağ tuşuna tıklamak ve açılacak olan
menüden önce kopyala da daha sonra istenen hücre üzeride sağa tıklanarak
yapıştır seçeneğini seçmektir (Şekil 19).

Kesme işlemi ise seçilen hücre ya da hücreleri çalışma sayfası içerisinden silerek,
daha sonra kullanılmak üzere RAM
bellekte saklamaktır. Yapıştır işlemi ile
önceden kes ya da kopyala seçeneği
ile belleğe alınmış alan istenilen yere
yerleştirilir. Kes-Yapıştır işlemi de
aynen Kopyala-Yapıştır işlemi gibi
yapılır.
Son olarak, silmek istenilen hücre ya
da hücreleri seçtikten sonra Düzen >
Kes menü öğesini kullanarak (Şekil
20) veya klavye üzerindeki Delete
tuşuna basarak hücre ya da hücrelerin
içerikleri silinebilir.

 

 Ara, değiştir

Bir çalışma sayfası içerisinde yer alan bir karakter, kelime veya cümleyi aramak
için Düzen > Bul seçeneğine tıklanır ve açılan pencerede (Şekil 21) istenilen
kelime ya da karakterler yazılır. Eğer sadece bir tane arama istiyorsak Sonrakini
Bul, eğer tüm sonuçları görmek istiyorsak Tümünü Bul butonlarına tıklanır. Her
iki durumda da çalışma sayfası içerisinde aranan öğe bulunursa onu hücreyi koyu
bir şekilde gösterecektir.


Bir çalışma sayfası içerisinde yer alan bir karakter, kelime veya cümleyi başka bir
karakter, kelime veya cümle ile değiştirmek için Değiştir sekmesine tıklamak ve
açılan pencerede (Şekil 22) önce değişecek kelime ya da karakterleri sonra da
yerine gelecek kelime ya da kelimeleri girmek gerekmektedir. Yanlız bir
değiştirme yapmak istenirse Değiştir, tüm hepsini değiştirmek istenirse Tümünü
Değiştir seçeneğine tıklanır.

 

Verileri sıralama

Excel çalışma sayfası içerisindeki hücrelere girilmiş olan veriler alfabetik olarak
artan ya da azalan şekillerde kolayca sıralanabilir. Bunu yapmak için sıralamak
istenilen verilere ait hücreler seçilir. Daha sonra Veri > Sırala menü öğesi seçilir.
Bu sayede veriler artan ya da azalan şekilde sıralanmış olurlar.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir