Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Grafikler ve çıktı Hizalama


Grafikler

Çalışma sayfaları
içerisindeki verileri
daha anlaşılır hale
getirmek için görsel bir
gösterim olan grafik
çizmek gerekebilir.
Excel içerisinde grafik
oluşturmak kolaydır.
Fakat hangi tür veri ile
hangi tür grafik çizmek
gerektiği konusunda
önceden bilgi sahibi
olmak önemlidir.

 

 

Grafik çizmek için
öncelikle veriler
girilerek ya da
hesaplanarak hazır hale
getirilir. Daha sonra

grafiği seçilecek olan kısım seçilir. Grafik çizmek için Ekle > Grafik menü öğesine
ya da araç çubuklarındaki kısayoluna (Şekil 32) tıklanır. Açılan pencereden adım
adım grafik çizimi yapılır (Şekil 33).

Daha önce üzerinde çalıştığımız ABC 101 dersinin sınıf listesi ve genel başarı
durumunu seçerek grafik çizimi kısayoluna tıklayalım. Grafik çizimi dört temel
adımda gerçekleştirilir. 1. adım içerisinden çizilecek olan grafiğin türü belirlenir.
Grafik türünü belirlerken göze hoş görünmesinin yanı sıra sayısal veriyi en iyi
şekilde görselleştirmesi de dikkate alınmalıdır.

1. adım içerisinde standart ya da özel grafik türleri ve alt türleri seçilir. Eğer
seçilen grafik türüne göre çizilecek olan grafiğin bittiğinde neye benzeyeceğini
görmek isterseniz pencere içerisinde “Örneği Görüntülemek İçin Basılı Tut”
butonu üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutun. Eğer grafik türünde bir sorun
yoksa “İleri” butonu ile 2. adıma geçilir.

2. adım içerisinde grafiğin kaynak verisine karar verilir. Veri aralığında daha
önceden seçmiş olduğumuz hücrelerin adres aralıkları verilir. Eğer adreslerde bir
sorun varsa buradan değiştirilebilir. Ayrıca varsayılan değer olarak verilerin
sütunda bulunduğu işaretlidir. Eğer grafiği çizilecek olan veriler satır içerisine
yerleştirilmiş ise varsayılan seçeneği “Satırlar”a dönüştürürüz. Fakat dikkat
edilirse sınıf listesinin etiketini temsil eden renkli gösterim için “Seri 1” ifadesi
bulunmaktadır. Bu ifadenin “Öğrenci Listesi” şeklinde değişmesi için “Seriler”
sekmesine tıklarız. Sekme içerisinde seri adı olarak tanımlanan “Seri 1” ifadesine
tıkladıktan sonra sağ tarafta yer alan “Ad” kısmına “Öğrenci Listesi” yazıp “Enter”
tuşuna basarsak serinin adı otomatik olarak değişecektir (Şekil 34).

2. adım da bittikten sonra “İleri” butonuna tıklanarak 3. adım olan “Grafik
Seçenekleri”ne geçilir. 3. adım içerisinde altı adet sekme üzerinden grafiğin daha
anlaşılır bir hale gelmesi sağlanır. İlk sekme olan “Başlıklar” içerisinden hem
grafiğe hem de eksenlere isim verilir. Örneğin X ekseni için “Öğrenciler” Y ekseni
için “Genel Başarı Puanı” başlıklarını ekleyelim. “Eksenler” sekmesinde eksenler
üzerinde verilerin listelenip listelenmeyeceğine karar veririz. Biz burada hem X
hem de Y ekseni için listelemeyi açık bırakalım.

“Kılavuz Çizgileri” sekmesi
içerisinde grafik üzerinde yer alan ve çizilmiş öğelerin daha rahat okunması adına
çizilmiş olan çizgileri gösterme ya da saklama işlemlerini gerçekleştiririz. Bizim
grafiğimizde Y ekseninin kılavuz çizgileri açık bırakılmıştır. “Gösterge” içerisinden
grafiğin sağ tarafında bulunan göstergenin grafiğin neresinde durması gerektiğine
karar verilir. Biz “Alt” özelliğini kullanarak göstergeyi grafiğin altına taşıyalım.

“Veri Etiketleri” sekmesinden grafik üzerinde verilerin sayısal olarak gösterilip
gösterilmeyeceği belirlenir. Bu sekme içerisinden “Değer” özelliğini işaretleyelim.
En son olarak ise “Veri Tablosu” sekmesinden istersek grafiğin yanına verilerin
sayısal değerlerini içeren tabloyu ekletebiliriz. Gerekli işlemleri yaptıktan “İleri”
butonuna tıklanarak 4. adıma geçilir.

4. adım içerisinde (Şekil 36) çizilen grafiğin bir nesne olarak üzerinde çalışılan
sayfaya ya da yeni bir sayfa içerisine yerleştirilmesine karar verilir. “Son”
butonuna tıklanarak grafik çalışma sayfası içerisine yerleştirilir (Şekil 37).

Çizilen grafik sizlerin yapacağı ayarlara göre farklılaşacaktır.

 

Çıktı Hizalama

Hazırlanmış olan bir Excel dosyasının çıktısını, istenirse farklı bir dosya içerisine
istenirse de kâğıda alabilmek mümkündür.

 Farklı ortamlara uygun kaydetme

Excel programının olanakları dâhilinde mevcut bir dosyayı farklı bir dosya
biçiminde kaydederek kullanabiliriz. Örneğin; Web sayfası, XML Tablosu ve Metin
dosyası gibi farklı biçimler halinde kaydedilebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için
Dosya > Farklı Kaydet menü öğesini seçtikten sonra iletişim penceresinin alt
kısmındaki Kayıt Türü isimli açılır menüden (Şekil 38) tercih belirleyerek ve
Kaydet butonuna basarak işlem gerçekleştirilir.

Yazdır menü öğesine tıklanıldığında Şekil 39 içerisinde gösterilen pencere açılır.
Öncelikle kullanılacak olan yazıcının markası ve modeli hakkında bilgi verilir.
İstenirse başka yazıcılar da seçilip çıktı alınabilir. Bunun yanında, hangi sayfalar
arasının kaç kopya olarak yazdırılacağı da belirtilebilir. Ayrıca, kullanıcılar çalışma
sayfasının yazdırılacak olan kısımlarını da belirleyebilirler.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir