Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel GÖZDEN GEÇİR VE GÖRÜNÜM SEKMELERİ


GÖZDEN GEÇİR VE GÖRÜNÜM SEKMELERİ
Excel 2010’da Yazım Denetimi, Eş Anlamlılar, Açıklama Ekleme,
Düzenleme

Yazım Denetimi

Sayfada kullanılan dile göre kelime yazımında veya imlada yanlış yapılıp yapılmadığını
kontrol eder. Yazım Denetimi işlemi seçili olan hücreden sonrasını denetler eğer bir
yanlışlık yoksa Denetim sayfanın başından devam edilsin mi? diye sorar. Yanlış yazılmış
kelime bulunduğunda Yazım Denetimi penceresi gelir. Gelen Yazım Denetimi
penceresinde yanlış yazılmış kelime önerilerle değiştirilebileceği gibi aşağıdaki pencerede
de görülen işlemler (kelimeyi sözlüğe ekleme, yok sayma veya değiştirme vb.) yapılabilir.
Eş Anlamlılar
Gözden Geçir sekmesinde bulunur. Eş Anlamlılar seçeneğine
tıklandığından sayfanın sağ tarafına Araştır adında bir pencere gelir. Eş
anlamlılar seçeneği seçili olan hücredeki ifadeyle eş anlam taşıyan
kelimeleri sağ tarafta oluşan Araştır penceresinde gösterir. Araştır
penceresinde istenilen dile göre eş anlamlı kelimelerin bulunduğu gibi
ifadenin çevirisi de yaptırılabilir. Fakat çeviri yaptırabilmek için Microsoft
Translator programının yüklü olması gerekir.

 

Açıklama Ekleme

Seçili olan hücreye açıklama eklemek için Gözden Geçir sekmesindeki Açıklamalar
grubundan yeni Açıklama seçeneğiyle kullanılır. Bu açıklama, hücreye ne tür bilgi girişi
yapıldığı veya kişiye özel bir açıklama olabilir. Açıklama eklendikten sonra açıklamayı
düzenlemek için yine aynı yerden Açıklama Düzenle seçeneğiyle açıklama düzenlenebilir.
Açıklamayı silmek için açıklanmanın bulunduğu hücre seçilir ve Açıklamalar grubunda
bulunan Sil seçeneğiyle açıklama silinir. Açıklamalar arasında önceki ve sonraki
seçenekleriyle gezinti yapılabilir. Açıklamayı Göster/Gizle seçeneğiyle açıklamalar
gösterilip gizlene bilir veya Tüm Açıklamaları Göster seçeneğiyle bütün açıklamalar
gösterilebilir. Sayfadaki mürekkep açıklamaları da Mürekkep Göster seçeneği ile
gerçekleştirlir.

 

 Sayfayı ve Çalışma Kitabını Koruma

Gözden Geçir sekmesinde bulunur. Sayfayı Koru seçeneği sayfadaki izin verilen eylemler
dışındaki tüm eylemleri engeller. Sayfa koruması kaldırılıncaya kadar sayfada herhangi bir
değişiklik yapılamaz. Sayfa koruması oluşturulurken kullanıcı sayfa korumasını
şifreleyebilir. Sayfa korumasını kaldırmak için yine sayfa korumasının oluşturulduğu
yerden Sayfa Korumasını Kaldır diyerek koruma kaldırılır.
Çalışma kitabında sayfaların silinmesini, taşınmasını veya yeni sayfa eklenmesini yani
sayfalarda bir değişiklik yapılmasını engellemek için Değişiklikler grubundan Çalışma
Kitabı Koruması seçeneği kullanılır. Gelen pencerede Yapı ve Pencere şeklinde iki onay
kutusu bulunur. Pencere koruması, çalışma kitabındaki pencerelerin kapatılmasını veya
başka bir eylemde bulunulmasını engellerken çalışma kitabının yapısını korumak için Yapı
onay kutusu kullanılır.
Çalışma Kitabını Paylaştır seçeneği çalışma kitabını aynı anda birden fazla kişinin
kullanmasına olanak sağlar. Çalışma kitabı birden çok kişinin kullanacağı bir ağ ortamına
kaydedilmelidir.

Normal Görünüm, Sayfa Düzeni, Sayfa Sonu Ön İzleme, Özel
Görünümler ve Tam Ekran

Sayfanın ekrandaki görüntüsü ile ilgili işlemler Görünüm sekmesinden Çalışma Kitabı
Görünümleri grubundan yapılır.
Normal Görünüm
Sayfanın standart görüntüsünü gösterir.
Sayfan Düzeni
Sayfanın yazdırılacak kâğıttaki şeklini gösterir ve sayfa üst veya alt bilgisi varsa gösterir.
Sayfa Sonu Ön izleme
Sayfadaki çıktı alınacak alanı gösterir. Kullanıcı sayfa sonunu kendisi belirleyebilir.
Özel Görünümler
Kaydedilmemiş çalışmadaki sayfalara daha önceden oluşturulmuş bir özel görüntü varsa,
sayfanın görüntüsünü özel olarak oluşturulmuş görüntüye çevirir. Bu işlem sadece
kaydedilmemiş çalışmadaki sayfalara uygulanabilir.
Tam Ekran
Çalışma sayfasının ekranı kaplamasını sağlar.

Kılavuz Çizgileri, Formül Çubuğu ve Başlıkları Gözleme Gizleme

Cetvel, Kılavuz Çizgileri, Formül Çubuğu ve Başlıkların ekranda görüntülenip
görüntülenmemesi ile ilgili işlemler Görünüm sekmesindeki Göster grubunda Cetvel,
Kılavuz Çizgileri, Formül Çubuğu ve Başlıklar seçenekleri ile yapılır. Bu şeçeneklerin
yanındaki küçük kutulardan seçili olanlar sayfada görünür seçili olmayanlar görünmez.
Herhangi bir seçeneğin yanında ki küçük kutunun işareti kaldırıldığında o seçenek sayfada
görünmez. Cetvel seçeneği Sayfa Düzeni görünümde iken aktif olur.

Yakınlaştır ve Pencere Grupları

Yakınlaştır
Yakınlaştır grubu Sayfayı veya seçimi yakınlaştırmak için kullanılan şeçeneklerin bulunduğu
gruptur.
Görünüm sekmesindeki Yakınlaştır grubunda 3 seçenek vardır. Bunlar; Yakınlaştır, 100%
ve Seçimi Yakınlaştır seçenekleridir.
Yakınlaştır, %200’den %25’e kadar hazır bulunan yakınlaştırma işlemlerinin bulunduğu
seçenektir. Yakınlaştır seçeneğinde özel bölümünden kullanıcı istediği yüzdelikte
yakınlaştırma yapabilir.
100%, sayfa ne kadar yakınlaştırılmış olursa olsun %100 seçeneğiyle sayfanın
yakınlaştırılması %100 olur.
Seçimi Yakınlaştır, seçilmiş olan hücre veya hücreleri yakınlaştırır.

Pencere

Pencere grubunda ekrandaki pencerelerle ilgili işlemler yapılır. Bu grubun öğeleri Yeni
Pencere, Tümünü Yerleştir, Bölmeleri Dondur, Böl, Gizle, Göster, Çalışma Alanını
Kaydet, Pencerelerde Geçiş Yap seçenekleridir.
Yeni Pencere seçeneği ile belgenin görünümünü içeren yeni bir pencere açılır.
Tümünü Yerleştir seçeneği ile açılmış olan tüm Excel çalışma kitaplarının ekranda
döşenmiş, yatay yerleştirilmiş, dikey yerleştirilmiş veya basamakla görüntülenmesini
sağlar.
Satır ve sütunları dondurma, sayfada aşağıya doğru inildiğinde veya sağ tarafa doğrusu
gidildiğinde belirlenmiş bazı satır ve sütunların ekranda her zaman bulundukları yerde
sabit kalmasıdır. Bu işlemi yapmak için Görünüm sekmesindeki Pencereler grubunda
bulunan Bölmeleri Dondur seçeneği kullanılır. 3 seçenek vardır. Bunlar; Bölmeleri
Dondur, Üst Satırı Dondur ve İlk Sütunu Dondur seçenekleridir.
Bölmeleri Dondur seçeneği seçili olan hücrenin solundaki sütunları ve üst kısmında
bulunan satırları dondurur. Üst Satırı Dondur seçeneğiyle en üsteki satır dondurulur. İlk
sütunu dondur seçeneğiyle A sütunu dondurulur. Bölmeleri Dondur seçeneğindeki
Bölmeleri Çöz seçeneğiyle tüm dondurma işlemlerini iptal edilir.
Böl, çalışma sayfasının aynısını birden fazla görüntüye böler ve aynı sayfada gösterir.
Seçili olan bir hücre varsa Böl seçeneğine tıklandığında hücrenin sağından ve solunda,
üstünden ve altından böler. Bu 4 tane aynı pencerenin yan yana getirilmesine benzer.
Bölme işlemini iptal etmek için yine Böl seçeneğine tıklanır.
Gizle, çalışma penceresini gizler.
Göster, gizlenmiş olan pencereleri göstermeye yarar.
Pencerelerde Geçiş Yap, açılmış olan çalışma kitapları arasında geçiş yapılmasını sağlar.
Çalışma Alanını Kaydet, daha sonra geri yüklenebilmesi için tüm pencerelerin yerleşim biçimini
çalışma alanı olarak kaydedilmesini sağlar.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir