Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel FORMÜLLER SEKMESİ

Makale İçerikleri


FORMÜLLER SEKMESİ

Excel’in en çok kullanılan yönü hesaplama yönüdür. Hesaplamalar Formüller aracılığıyla
yapılır. Formüller sekmesi anlatılırken sık kullanılan formüller ve formül yazımı da
anlatılacaktır.
Formüller sekmesinde hesaplama araçları, fonksiyonlar ve fonksiyonlara ait işlevler
bulunur. Formüller sekmesi seçildiğinde 4 tane grup ekrana gelir. Bunlar; İşlev Kitaplığı,
Tanımlı Adlar, Formül Denetleme ve Hesaplama gruplarıdır.

İşlev Kitaplığı

Excel’ de formüller yazılırken iki farklı uygulama kullanılır. Bunlardan;
İlk uygulama şekli; formüller aynen bilinen matematikte kullanılan yazım şekli ile yani aritmetik
operatörleri (+, -, *, /) kullanarak yazmamaktır. Farklı olan Excel’de işlev yazılırken değişen sayı
değerleri yerine hücre adreslerinin kullanılmasıdır.

Formüller yazılırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri formüllerin “=” ile
başlaması ve diğeri de matematikteki işlem önceliğine dikkat edilmesidir. ( İşlem önceliğini
hatırlatmak gerekirse; önce parantez içi, sonra üslü işlemler, çarpma ve bölme ve en son da toplama
ve çıkarma işlemleridir.

=A1*B1/5+C3-(D2+E1) şeklinde yazılmış bir işlevde D2 ve E1 hücreleri toplanır. A1 ve B1
hücreleri çarpılıp 5 e bölünür ve en sonda da toplama veya çıkarma işlemleri yapılır.
İkinci uygulama şekli ise; fonksiyon adı yazılarak hesaplama işleminin yapılması. Yani hücreye

=Toplam(A1:C1)

yazılır veya aşağıdaki gibi önce fonksiyon adı yazılır sonra toplamak istediğiniz hücreler fare ile
birer kere tıklanır.

=Toplam(

İkinci uygulama şeklinde fonksiyon isimlerini ezberlemek veya hatırlamak problem olmasın diye
kullanılan formüller kategoriler halinde İşlev Kitaplığına yerleştirilmiştir.
İşlev Ekle ile yukarıdaki şekilde görülen bütün kategorilerin altındaki fonksiyonlara ulaşılır.
Kategori Seçin kısmından işlevin kategorisine göre seçim yapılıp o kategoriye ait fonksiyonlara
ulaşılabilir.


Otomatik Toplam seçeneği ile seçilecek olan hücreler veya hücre aralıklarında otomatik işlevler
yapılmasını sağlar.
Toplam : Seçilen aralıkta otomatik toplama işlemi yapılmasını sağlar.
Ortalama : Seçilen aralıkta otomatik ortalama işlemi yapılmasını sağlar.
En Büyük : Seçilen aralıktaki en büyük değerin bulunmasını sağlar.
En Küçük : Seçilen aralıktaki en küçük değerin bulunmasını sağlar.
Sayıları Say : Seçilen aralıktaki sayı olan hücrelerin sayılmasını sağlar.
Yukarıdaki fonksiyonları her satırdaki veriler seçildikten sonra tek tek uygulandığında
aşağıdaki tablo elde edilir.
Tüm işlevler grubu ile yine kendi arasında kategorilerine ayrılmış bir şekilde ihtiyaç olan
fonksiyona ulaşılması sağlanır.
En Son Kullanılan grubu ile en son kullanılan fonksiyonlara ulaşılır.
İşlev Ekle altındaki fonksiyonların hepsine kategorilerine ayrılmış bir şekilde Finansal, Mantıksal,
Metin, Tarih ve Saat, Arama ve Başvuru, Matematik ve Trigonometri grupları altında ulaşılır.
Matematik ve Trigonometri
Toplama

İstenilen hücrelerin değerlerinin toplamını bulmak için kullanılır. Birkaç kullanım yöntemi
vardır.

 

a. İki Nokta Üst Üste ( : ) İstenilen aralıktaki hücreleri ifade eder.
A1 ile A20 arasındaki sayıları toplamak için;
=Toplam(A1:A20) => = A1+A2+A3+………… + A20
C1 ile E3 arasındaki bütün hücrelerin toplamı için,
=Toplam(C1:E3) => = C1+C2+C3+ D1+D2+D3+E1+ E2 + E3
b. Noktalı Virgül ( ; ) Sadece belirtilen sayıları ifade eder.
=Toplam(A1;A20) ifadesi =A1+A20 ifadesi ile aynı anlamdadır.
c. Belirtilen Sütunların =Toplam(A:A) => Tüm A Sütununa girilen sayıları toplar.
d. Belirtilen Satırların =Toplam(12:12) => 12 nci Satıra girilen sayıları toplar.
e. Toplamak istediğin hücrelerin belirlenmesi
=Toplam (A12;B12,C12;D12;E12) gibi.


e. Formüller sekmesindeki ( Otomatik Toplam) simgesine fare ile tıkla ve işlemi seç.
Seçili alanın alt kısmına toplamı yazacaktır.
Çıkarma
İki veya daha fazla sayıda çıkarma işlemi yapmak için kullanılır. Burada önemli olan
çıkarma işlemi için formül kullanılmamasıdır.

Çarpma (Çarpım())
İki veya daha fazla sayının çarpımı için kullanılır. Çarpım formülünün kullanımı Toplam
fonksiyonu ile aynıdır.


=Çarpım(A1:A10) => A1.A2.A3……..A10
=Çarpım(A1;A10) => =A1*A20
=Çarpım (A:A) => Tüm A Sütununa girilen sayıları çarpar.
=Çarpım(12:12) => 12 nci Satıra girilen sayıları çarpar.
Bölme
İki sayıyı bölmek için kullanılır.


Ortalama()
Belirlenen aralıktaki(n adet) hücrelerin aritmetik ortalamasını bulmak için kullanılır.
= ORTALAMA ( deger[1] : deger[n] )


a. =Ortalama(B1:B10) => B1 ile B10 arasındaki sayıların ortalamasını bulur.
=Ortalama(Ortalamasını istediğin sayıları seç Enter’a Bas) (Fare İle Seçim Yap)
b. =Ortalama(B1;B5;B10) => ( B1+B5+B10 / 3 )
c. =Ortalama(B:B) => B Sütunundaki
d. =Ortalama(8:8) => 8. satıra girilen sayıların ortalamasını alır.
Çarpacağımız sadece 2 hücre varsa ve aralarında başka bir hücre yok ise; Örneğin; (B1;C1) ile
(B1:C1) ifadesi aynı anlama gelir. Ancak (B1:0,18) ile (B1;0,18) aynı olamaz. Bilgisayar bunu
algılayamaz. Sabit sayı değil (0,18), hücre adı (örneğin A1 veya C1 gibi) olduğunda, yukarıdaki
eşitlik geçerlidir.
Mak(), Min()
Bir değer kümesindeki en büyük değeri bulmak için MAK, en küçük değeri bulmak için
MİN fonksiyonu kullanılır.
= MAK(sayı1;sayı2; …)
= MİN(sayı1;sayı2; …)
Sayı1, sayı2, … Maksimum veya minimum değerini bulmak istediğiniz sayıların hücre
adresleri veya sayılardır.

Mutlak()
Bir sayının mutlak değerini verir. Bir sayının mutlak değeri demek sayının işaretsiz değeri
demektir.

=MUTLAK(sayı)


Sin(), Cos(), Tan(), Radyan()
Bir sayının Sinüs, kosinüs ve tanjant ve radyan değerinin bulunmasını sağlar.
=SİN ( değer )
= COS ( değer )
= TAN ( değer )
=RADYAN(değer)


Mod()
Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen değeri verir.
= MOD(sayı1 ; sayı2 ; …)


Yuvarla(), Yukarıyuvarla(), Aşağıyuvarla()
YUVARLA: Sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlamak için kullanılır.
= YUVARLA ( sayı ; sayı_rakamlar )
YUKARIYUVARLA: Sayıyı sıfırdan uzaklaşarak yukarı yuvarlamak için kullanılır.
= YUKARIYUVARLA ( sayı ; sayı_rakamlar )
AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı sıfır yönünde aşağı yuvarlamak için kullanılır.
= AŞAĞIYUVARLA ( sayı ; sayı_rakamlar )
Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır.
Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz virgülden sonraki basamak sayısını belirtir.

Uyarılar :
Sayı_basamaklar 0’dan (sıfırdan) büyükse, sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır.
Sayı_basamaklar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.
Sayı_basamaklar 0’dan küçükse, sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.


Pi()
Matematik sabiti pi sayısını (3,14159265358979) 15 basamağa kadar verir.
= Pİ ( )
Kuvvet()
Bir sayıyı üsse yükseltmek için ” ^ ” işlevini veya KUVVET fonksiyonu kullanılır.
= KUVVET( 5 ; 2) 5’in karesini hesaplar (25)
= 5 ^ 3 5’in küpünü hesaplar (125)


Karekök()
İstenilen sayının pozitif karekökünü verir. Negatif bir sayıda KAREKÖK fonksiyonu
#SAYI! hata değeri verir
= KAREKÖK ( sayı )


7.3. Tarih ve Saat
Tarih()

Belirli bir tarihi gösteren sıralı seri numarası verir. Hücre biçimi fonksiyon girilmeden önce
Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir.
= TARİH ( yıl ; ay ; gün )
Yıl Yıl bağımsız değişkeni bir ile dört basamak arasında olabilir. Microsoft Excel, yıl
bağımsız değişkenini kullandığınız tarih sistemine göre yorumlar.
Bugün()
İçinde bulunulan günün tarihini verir. = BUGÜN()
Şimdi()
İçinde bulunulan günün tarih ve saatini verir. = ŞİMDİ()
Saat()
Belirlenen saatin formatının saat kısmını verir. = SAAT()

 

 Mantıksal Formüller
Ve, Yada, Değil, Doğru

Mantıksal ifade olarak kullanılırlar. Bir veya daha fazla ifadenin şartını sorgulayarak
Doğru’ysa Doğru’yu verir; Yanlışsa YANLIŞ’ı verir.
VE(mantıksal1;mantıksal2; …)  İki veya daha fazla şartın sağlanmasında DOĞRU’ysa
DOĞRU’yu verir; YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir.
=VE(DOĞRU; DOĞRU) Tüm bağımsız değişkenler DOĞRU (DOĞRU)
=VE(DOĞRU; YANLIŞ) Bir bağımsız değişken YANLIŞ (YANLIŞ)
=VE(2+2=4; 2+3=5) Tüm bağımsız değişkenler DOĞRU olarak değerlendirilir
(DOĞRU)
YADA(mantıksal1;mantıksal2;…)  Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu
verir; YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir.
=YADA(DOĞRU) Bir bağımsız değişken DOĞRU’dur (DOĞRU)
=YADA(1+1=1;2+2=5) Tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ olarak değerlendirilir
(YANLIŞ)
=YADA(DOĞRU;YANLIŞ;DOĞRU)En azından bir bağımsız değişken DOĞRU’dur
(DOĞRU)
DEĞİL(mantıksal)  Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. Bir değerin belirli bir
değere eşit olup olmadığını denetlemek istediğinizde DEĞİL fonksiyonunu kullanın.
=DEĞİL(YANLIŞ) YANLIŞ’ın tersini verir (DOĞRU)
=DEĞİL(1+1=2) DOĞRU olan bir denklemin tersini verir (YANLIŞ)
DOĞRU( )  DOĞRU mantıksal değerini verir.
YANLIŞ( )  DOĞRU mantıksal değerini verir.

EĞER()
Değerler ve formüller üzerinde koşullu sınamalar yürütmek için EĞER fonksiyonunu
kullanılır. Belirtilen koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse bir değer, YANLIŞ olarak
değerlendirilirse başka bir değer verir.
= EĞER ( mantıksal_karşılaştırma ; eğer_doğruysa ; eğer_yanlışsa )


EĞERSAY()
Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar.
= EĞERSAY(aralık; ölçüt)
Aralık Numara içeren sayılar veya adlar, diziler veya başvurular dahil sayılacak bir veya birden
çok hücredir. Boşluk ve metin göz ardı edilir.
Ölçüt Hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin
biçimindeki ölçüttür. Örneğin, ölçüt 32, “32”, “>32”, “elmalar” veya B4 olarak ifade edilebilir.

 Tanımlı Adlar

Tanımlı Adlar grubunda Yeni Ad ile belirli bir hücre aralığına isim verilmesini sağlar. Aşağıdaki
tabloda öğrenci vizeleri seçildikten sonra Yeni Ad a tıklanır ve karşımıza gelen ekranda bu aralığa
verilecek isim belirlenir. Aşağıda bu veri aralığına vize adı verilmiştir.
Veri aralığına verilen ad ve aralık ile ilgili ayarlamalar yapmak veya silmek için Ad Yöneticisi
kullanılır.
Formülde kullan komutu ile tanımlanan adların (veri aralığı) bir formülde kullanılması sağlanır.
Bu komutu kullanmak için önce formül yazılır sonra Formül Kullan seçeneğine tıklanarak
kullanılacak veri aralığının adı seçilir.
Örneğin Final notları aralığında en yüksek notu alan kişinin notunu yazdıran formül için;
=MAK(final)
şeklinde formül elle yazılabileceği gibi formül =mak( yazıldıktan sonra hangi aralık seçilecekse
çıkan menüden seçilebilir.
Eğer ad tanımlaması yapılırken oluşturulan bir tablonun seçilen aralığının adına üst satırın, sol
sütunun, alt satırın veya sağ satırın adını alması isteniyorsa önce veri aralığı seçilir sonra Seçimden
Ad Oluştur komutu seçilir.
Yukarıdaki örnekte veri aralığının adı Üst Satır işaretlendiği için CİNSİYET olarak otomatik ad
verilmiştir.
Formül Denetleme

Formül Denetleme grubu ile yazılan formüller üzerinde denetim, değerlendirme ve etkileyenleri
izleme işlemleri yapılır. Bu komut grubunu teker teker açıklaması aşağıda verilmiştir.
Etkileyenleri İzle komutu ile bir formülde hangi hücreler kullanılıyorsa
bunların oklarla gösterilmesi sağlanır. Yandaki tablodan da görüldüğü gibi
iki sayının toplaması yapılmış ve formülü oluşturan ve sonucunu etkileyen
hücreler oklarla sonuç hücresine yönlendirilmiştir.
Etkilenenleri İzle komutu ile seçilen hücrede yazılı olan formül
değerinden etkilenen yani o değer ile işlem yapan diğer hücreler
gösterilir.
Okları kaldır komutu ile Etkileyenleri İzle ve Etkilenenleri İzle
komutunun kullanımı sonucunda ekrana gelen okların kaldırılması
sağlanır.
Formülleri göster komutu ile yazılmış olan bütün formüller
kullanıldıkları hücrelerde metin halinde görüntülenir.

Hata Denetimi formüllerde sık karşılaşılan hataların denetlenmesini sağlar.
Formülü Değerlendir komutu ile formülde olan hatanın ne olduğu ve nasıl düzeltileceği ile ilgili
rehberlik yapılır.

 

 Hesaplama

Hesaplama grubu ile bir formülün ne zaman hesaplanacağı belirlenir.
Hesaplama Seçenekleri ile girilen formüllerin, hücrelerdeki değerler değişse bile Otomatik olarak
mı yoksa El ile komutu ile Şimdi Hesapla komutuna basıldığında mı hesaplanacağını ayarlaması
yapılır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir