Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel FORMÜLLER SEKMESI


FORMÜLLER SEKMESİ

Excel de Fonksiyon Ve Formül Kullanma
Excel programında farklı amaçlar için kullanılan çok sayıda işlev vardır. Hazır formül olarak
tanımlanabilecek olan işlevler, kullanım alanlarına göre sınıflandırılmış ve Excel’de Formüller
diye bir sekmede toplanmıştır. Bu hazır işlevlere Formüller sekmesinden ulaşılabileceği gibi
aktif bir hücrede formül çubuğuna tıklatılarak da ulaşılabilir.


Formüller her zaman (=) ile başlar. Bu Excel’in yazdığımız veriyi formül olarak algılamasını
sağlamaktadır. Excel (=) işaretinden sonraki ifadelerin bir formül olduğunu anlar. Sabitler ve
hesaplama işleçleri kullanarak basit formüller oluşturabilirsiniz. Örneğin, =5+2*3 formülü iki
sayıyı çarpar ve bunun sonucuyla bir sayıyı toplar. Excel, matematiksel işleçlerin standart
sırasını izler. Yukarıdaki örnekte, önce çarpma işlemi (2*3) yapılır ve sonra bunun sonucuyla
5 toplanır.
 Hücreye yazılan bir formülü düzeltmek için 3 yol vardır.
1. Hücreye çift tıklama.
2. Hücreyi seçili hale getirip F2 tuşuna basma
3. Düzeltmeyi formül çubuğu üzerinde yapma
 İşlev kullanarak da formül oluşturabilirsiniz. Örneğin, =TOPLA(A1;A2) formülünde A1
ve A2 hücrelerindeki değerleri toplamak için TOPLA işlevi kullanılır.

Şimdi uygulama amaçlı belirtilen adımları takip ediniz.
1. Formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklayınız.
2. = (eşittir işareti) yazın.
3. Formülü girmek için aşağıdakilerden birini yapabiliriz
Formülde kullanmak istediğiniz değerin bulunduğu hücreyi tıklatın, kullanmak istediğiniz
işleci yazın ve ardından değer içeren başka bir hücreyi tıklayınız.


Yukarıda görüldüğü gibi iki hücre ile işlem yapıp sonuca ulaşılabileceği gibi ikiden fazla hücre
için tek bir formül yazılarak sonuca ulaşılabilir. Örneğin;

Öncelik yapılması istenen işlem parantez
içine alınır. Aksi durumda işlemleri
çarpma/bölme, toplama/çıkarma sırasına
göre otomatik yapılır.

 

 

İşlemin sonucunu öğrenmek için yön tuşlarına veya Enter tuşuna basınız. (imlecin formülün
sonunda olması gerekir)

Mak ve Min Formülü
Bu formüller iki veya daha fazla sayı arasında büyüklük – küçüklük karşılaştırılması için
kullanılır. “MAK “ en büyük sayıyı, “MİN” ise en küçük sayıyı verir. Bunu bir örnekle şöyle
açıklayabiliriz.

Öncelik yapılması istenen işlem parantez
içine alınır. Aksi durumda işlemleri
çarpma/bölme, toplama/çıkarma sırasına
göre otomatik yapılır.
Buradaki iki nokta(:) H2 ile H7
arasındaki tüm noktaların
seçilmesini ifade eder. Eğer
sadece iki değerin seçilmesini
istesek seçmek istediğimiz
hücreler arasına (;) koyabiliriz.

Eğer Formülü
Eğer işlevi, belirttiğiniz koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse bir değer, YANLIŞ olarak
değerlendirilirse başka bir değer verir. Genelde ikili durumlarda kullanılır. (KALDI / GEÇTİ,
EVET/HAYIR, DOĞRU/YANLIŞ)

Entere bastığımızda ilk etapta Şekil 1 deki gibi bir sonuçla karşılaşırız. Daha sonra diğer
değerlerin de karşısında yazdırmak için Şekil 1 deki “ZAYIF” hücresinin sağ alt kısmına
geldiğimizde çıkan + işaretini aşağı doğru çekeriz. Sonuçta diğer değerler için de yazılmış olur.

Ortalama Formülü
ORTALAMA formülü belirtilen aralıktaki değerlerin ortalamasını alır. Fonksiyondaki
görünümü şöyledir:


Yukarıdaki ortalama formülü gibi hücreler tek tek toplanarak formül yazılabildiği gibi
ORTALAMA(B1:B5) gibi de yazılabilir. B1 ilk hücre, B5 son hücre, iki nokta(:) ise ilk ve son
hücre arasındaki tüm hücreleri de al anlamına geldiğini söylemiştik.

Yuvarla Formülü
YUVARLA formülü virgüllü sayılardan sonra istenilen basamak uzaktan yuvarlamaya
başlar.Bunu da bilinen tarzda örneğin 0,5 den sonra 1’e, 0,5 den aşağıdaysa 0’a yuvarlar
fonksiyondaki görünümü şöyledir:


Dikkat Edelim
 Formülleri yazmadan önce mutlaka eşittir (=) işaretini kullanmalıyız.
 Formüllerde hücrelere metinsel olarak veriler yazdırmak istiyorsak yazacağımız
metinleri “tırnak içine” almalıyız.
 Formülleri kullanırken yazdığımız hücrelerin adı arasında noktalı virgül(;) kullanırsak
sadece iki hücreyi seç anlamına gelir. Eğer iki nokta(:) kullanırsak iki hücre arasındaki
tüm hücrelerin seçilmesini sağlamış oluruz.

UYGULAMA

TOPLAMA, ÇARPA, YUVARLAMA, EĞER , MAK, MİN formüllerini ihtiva eden bir uygulama
yapabiliriz.


Bunun için ilk olarak 10 kişiden oluşan bir sınıf listesi oluşturalım Listeyi hazırladıktan sonra
sırası ile şu işlemleri gerçekleştirmeliyiz.
 Vize final ortalamasını alalım
 Ortalama sonucundaki notu yuvarlayalım
 En yüksek ve en düşük notu belirleyelim
 Öğrencilerin sınıf geçme durumunu belirleyelim


Bu formülleri iyi görebilmek için yukarıdaki gibi bir liste hazırlayalım şimdi ilk olarak vize final
ortalamasını alabileceğimiz formülü yazalım(ortalama derken vizenin %40 ı finalin %60 ının
alınması amaçlanmıştır.)


Burada formülü birinci kişiye uyguladıktan sonra Excel’in bize sağladığı kolaylıktan
faydalanarak diğer hücrelere de uygulayabiliriz formülü D2 ye yazdıktan sonra D2 hücresinin
sağ alt köşesine gelip + işareti çıktıktan sonra en alttaki hücreye kadar çekiyoruz bu şekilde
yorulmadan bütün hücrelere formülü yazmış oluyoruz.

Şimdide yuvarlama işlemini gerçekleştirelim burada 0,5 den büyükleri yukarı, 0,5 den küçük
olanları aşağı yuvarlayacağız formülümüz


Aynı şekilde D2 ye yaptığımız işlemi köşesinden çekerek diğer hücrelere de uyguluyoruz.
Geçme durumunu belirlemek için “EĞER” formülünü kullanacağız. Formülü 49 dan yukarı
alanlar ın geçip diğerlerinin kalacağı şekilde yazalım.


Şimdi de en yüksek notu bulalım bunun için “MAK” formülünü kullanalım.

Formüle hangi aralıktaki en yüksek değeri yazıyoruz dilersek elle parantez içine hücre
isimlerini yazabiliriz yada formülü yazdıktan sonra imleç ile hücrelerimizi seçebiliriz.

Şimdide en düşük notu bulalım.

Bunun içinde “MİN” formülünü kullanacağız.

Böylece tüm işlemlerimizi gerçekleştirmiş olduk.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir