Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMLARI


ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMLARI

Elektronik tablolama programları, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) satır
ve sütunlardan oluşan tablolar halinde tutma ve verilere ihtiyaç duyulan farklı
aritmetiksel (temel dört işlem, ortalama hesaplama, standart sapma, vb…) ve
mantıksal (“ve”, “veya” operatörleri gibi) işlemleri uygulayabilme olanağı sunan
programlardır.

Bu temel işlemlerin yanı sıra elektronik tablolama programları ile
ileri düzey işlemler olarak tanımlanan grafik çizme ve düzenleme, raporlama
yapma, veri özeti çıkarma, verilerin istenen şekillerde süzülmesi, sıralanması ve
sorgulanması, yazıcıdan çıktın alınması gibi işlemleri de gerçekleştirilebilir.

Elektronik tablolama programlarının günlük hayat içerisinde de birçok uygulaması
bulunmaktadır. Bir elektronik tablolama programı yardımı ile kişisel bütçe
oluşturulabilir, derslerden alınan notlar tutulabilir, CD ve DVDlerin listesi
saklanabilir ve herhangi bir olayın değişim grafiği çizebilebilir. Bir üniversite
öğrencisi ya da bir işçi/işveren olarak günlük yapılacak olan işleri içeren bir
çizelge oluşturabilmeniz de mümkündür.

Ayrıca, bir kısım veri üzerinde yapılacak
olan değişikliklerin neleri etkileyeceğini de görülebilir. Örneğin; eğer durumları
içeren analizler yapılabilir; finalden kaç alırsa geçebileceğini görmek isteyen bir
öğrenci farklı sınav notları girerek genel ortalamasının nasıl değiştiğini tespit
edebilir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan farklı elektronik tablolalama programları
bulunmaktadır. Bunlardan en yaygınları Lotus ve Microsoft Excel’dir. Bu bölüm
içerisinde Microsoft Excel elektronik tablolama programı üzerinde durulacaktır.
Microsoft Office paketinin içerisinde yer alan Excel ile üretilen dosyaların uzantısı
xls olur.

Uygulamayı Kullanma

Bu bölüm içerisinde Excel programının çalıştırılması, ekran öğeleri ve temel
işlemleri incelenecektir.
Başlatma
Windows XP işletim sistemini
kullanarak Microsoft Excel
programını çalıştırmak için
Başlat (Start) > Programlar (All
Programs) > Microsoft Excel
seçeneği seçilebilir (Şekil 1),
eğer varsa masaüstündeki
kısayoluna tıklanabilir veya
görev çubuğu üzerindeki çabuk
erişim simgesi kullanılabilir.

Arayüzü tanıma
Excel programı çalıştırıldığında, ilk olarak bilgilendirme penceresi ve sonrasında
çalışma ekranı gelir. Çalışma ekranı genellikle, başlık çubuğu (title bar), menü
çubuğu (menu bar), araç çubuğu (tool bar), formül çubuğu (formula bar),
çalışma sayfası (worksheet), kaydırma çubukları (scroll bars) ve durum çubuğu
(status bar) öğelerinden oluşur (Şekil 2).


Excel programının ekran öğeleri:
Başlık Çubuğu: Sol kısımda uygulamayı belirten simge, uygulamanın adı olan
Microsoft Excel ve yanında dosya yeni açılmışsa ‘Kitap1’ veya kaydedilmişse
dosyanın adı yer alır. Başlık çubuğunun sağ tarafında ise simge durumuna
küçültme, yeniden boyutlandırma ve kapatma simgeleri bulunur.

Menü Çubuğu: Excel programında kullanılabilecek pek çok işlem menü çubuğuna
yerleştirilmiştir. Microsoft Excel uygulamasını kullanırken başvurabileceğimiz
dokuz menü bulunmaktadır.
Araç Çubukları: Menüler içerisinde yer alan seçeneklerden sıklıkla kullanılanlara
daha kolay erişim için simgeler yer alır.
Formül Çubuğu : Hücre bilgisini göstermek ve formülleri girilebilmek için ayrılmış
alandır.
Çalışma Sayfası: Numaralandırılmış satırlardan ve harflerle belirtilen sütunların
birleşiminden oluşan hücre adı verilen öğelerden oluşan kısımdır.
Kaydırma Çubukları: Çalışma sayfasındaki hücreler ekran görüntüsü içerisine
sığmadıkları durumlarda yukarı-aşağı ya da sağa-sola çalışma sayfasını hareket
ettirerek hücreleri görüntüler.
Durum Çubuğu: Üst kısmında, dosyanın içindeki diğer çalışma sayfalarına
(Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3 vb…) geçebilmek için kullanılan sekmelerin yer aldığı,
çalışma sırasında kullanıcıya bilgi veren çubuktur.

Yeni çalışma kitabı oluşturma, kaydet, farklı kaydet
Excel programını çalıştırdıktan sonra karşınıza çıkacak olan çalışma sayfası
içerisinde bir elektronik tablolama programının yapabileceği tüm işlemleri
yapabilmek mümkündür. Eğer farklı bir Excel çalışma kitabı açmak ve yeni bir
dosya oluşturmak istenirse, Dosya > Yeni menü öğesine tıklamak yeterlidir. Bu
durumda üzerinde çalışılan dosya dışında yeni bir çalışma kitabı oluşacaktır.
İster üzerinde çalışılan Excel dosyası olsun, ister yeni açılan çalışma kitabı olsun
o dosya üzerinde daha sonra çalışmamıza devam etmek veya kullanmak üzere
saklanması gerekir. Dosyayı kaydetmek için Dosya > Kaydet menü öğesi ya da
araç çubuğundaki Kaydet kısayolu kullanılabilir (Şekil 3).


Kaydet menü öğesine ya da kısayoluna tıkladıktan sonra ekranda bir mesaj
kutusu açılır. Dosyanın kaydedileceği yeri belirledikten sonra dosyaya isim verip
Kaydet butonuna tıklayarak kayıt etme işlemi tamamlanır.
Üzerinde çalışılan dosyanın bir yedeğini (kopyasını) almak veya eskisini
koruyarak yenisi üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak üzere farklı bir isimle
kaydetmek mümkündür. Dosya > Farklı Kaydet menü öğesi seçildiğinde ekrana
kayıt etme ile ilgili pencere gelir. Dosyanın yeni kayıt edileceği yeri ve/veya yeni
ismini belirleyerek Kaydet butonuna basarak kayıt
işlemi tamamlanır.

 Yardım menülerini kullanma
Excel programının kullanımında zorlanılan, merak
edilen ya da daha fazla bilgi edinilmek istenen
durumlarda Excel programının Yardım menüsü
kullanılır (Şekil 4). Bu menüdeki öğeler:
Microsoft Excel Yardımı: Yardım penceresini açar.
Şekil 3. Çalışılmakta olan dosyayı kayıt etme
Şekil 4. Yardım
Menüsü
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş
Hesap Tablosu Uygulaması 5
Office Yardımcısı’nı Gizle: Gerektiğinde yardım almak için ofis yardımcısını
görüntülemek veya gizlemek için kullanılır.
Bu Nedir?: İstenen bir yer tıklanarak, tıklanan yerin işlevi hakkında bilgi veren
pencereyi görüntülemek için kullanılır.
Web’de Ofis: Internet üzerindeki Microsoft Ofis ile ilgili yardım sayfasına bağlanır.
Ürünü Etkinleştir: Kullanılan ürün henüz etkinleştirilmemişse bu işlemi
gerçekleştirir.
Algıla ve Onar: Excel programı ile ilgili sorunları otomatik olarak bulup düzeltir.
Microsoft Excel Hakkında: Kullanılmakta olan Excel’in sürümü, kimin adına kayıtlı
olduğu, seri numarası, bilgisayar sistemine ilişkin bilgilere ulaşmak ve çeşitli
bilgilendirmeleri görmek için kullanılır.

Kapatma
Üzerinde çalışılan dosyayı kapatmak için Dosya > Kapat menü öğesine veya
çalışma ekranının sağ üst köşesindeki “X” simgesine (uygulamanın kapatma
butonu ile karıştırmamaya dikkat ederek) tıklamak yeterlidir (Şekil 5).

Excel üzerinde yapılan çalışma bittiğinde uygulamayı kapatarak, programdan
çıkılır. Bu işlem için Dosya > Çıkış menü öğesine ya da çalışma ekranının sağ üst
köşesindeki “X” kutusuna tıklanabilir (Şekil 6).

Görünümleri / Ayarları değiştirme
Çalışmakta olan Excel dosyasını düzenlerken,
programın sunduğu seçenekleri kullanarak ekrandaki
çeşitli öğelerin durum ve yerleri tercihe göre
düzenlenebilir. Excel üzerinde sayfanın görünümünü
değiştirme, sayfa görüntüsünü büyütme ve araç
çubuğunun görüntüsünü değiştirme gibi ayarlar
yapılabilir.
Excel programında elektronik tablolama uygulamasının
sayfa görünümünü değiştirmek için Görünüm menüsü
kullanılır. Görünüm menüsünde çalışma ekranının
görünümüne ilişkin seçenekler yer almaktadır (Şekil
7). Bu seçenekler üzerinden çalışma sayfasının
ekranda nasıl görüntüleneceği belirlenir.

Açık olan çalışma sayfasının boyutu araç çubuğu
üzerindeki açılır menüyü kullanarak değiştirilebilir (Şekil
8). Burada yüzde olarak görünüm boyutu seçilerek
çalışma ekranının görünümünün daha büyük veya daha
küçük olması sağlanabilir.

 

 

 

 

Excel uygulamasını kullanırken,
ekranda görülen araç çubuklarına
yenilerini eklenebilir, var olanlar
çıkarılabilir ya da yerleri
değiştirilebilir. Ekranda var olan
araç çubukları, Görünüm > Araç
Çubukları menü seçeneği altında
toplanmış olan ve yanında onay
işareti olan çubuklardır. Aynı
seçenekle diğer ekran çubukları
ekranda görünür veya görünmez
hale getirilebilir (Şekil 9). Ayrıca,
ekranda görülen her araç çubuğu
seçilerek ve sürüklenerek
ekranda farklı yerlerde
konumlandırılabilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir