Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel EKLE SEKMESİ


EKLE SEKMESİ

Ekle sekmesi Excel’de tablo, grafik, köprü ve resim eklendiği sekmedir.

Tablolar

Ekle sekmesindeki Tablolar grubundaki Tablo seçeneği ile tablo oluşturulur.
Tablo oluşturulmak istenen hücreler seçildikten sonra Tablo komutuna tıklanarak seçili hücrelerde
tablo oluşturulur. Tablo oluşturulduktan sonra tablo için Tablo Araçları başlığı altında bir Tasarım
Sekmesi oluşur.

Tasarım (Tablo Araçları) sekmesinde Özellikler, Araçlar, Dış Tablo Verileri Tablo Stil Seçenekleri,
ve Tablo Stilleri grupları bulunur.
Özellikler grubunda tablonun adı ve boyutları değiştirilebilir.
Araçlar grubundan tablonun özeti çıkartılabilir, tablodaki kendini tekrar eden değerler kaldırılabilir
ve tablo normal hücreler şekline dönüştürülebilir.
Tablo Stili Seçenekleri grubundan tabloya üstbilgi satırı ve toplam satırı eklenebilir. Tablodaki
sütunlar veya satırlar şeritli hale getirilebilir. Tablonun ilk sütunu veya son sütunu koyu renkle
seçilebilir.
Tablo Stilleri grubunda ise tablo için herhangi bir stil seçilebilir.

Resim Ekleme, Küçük Resim Ekleme, Şekiller, SmartArt ve Ekran
Görüntüsü

Bütün bu ekleme işlemleri Ekle sekmesindeki Çizimler grubundan yapılır.

Resim ekleme

Bilgisayarda kayıtlı olan resimleri Excel çalışmasına eklemeyi sağlar. Çizimler grubundaki Resim
komutuna tıklandıktan sonra gelen pencerede eklenecek olan resim seçilip Ekle denildikten sonra
resim eklenir.

Küçük resim ekleme

Küçük resimler Microsoft Office’de hazır olarak bulunan küçük boyutlu resimlerdir.
Küçük Resimler komutuna tıklandıktan sonra sayfanın sağ tarafına küçük resimlerin
bulunduğu bir sayfa açılır. Açılan sayfada Arama kutusuna hangi konuda küçük resim
isteniyorsa o konunun adı yazılır. Örneğin arama kutusuna Tıp yazıldığında tıpla ilgili
küçük resimler çıkar. Gelen küçük resimlerin üstüne bir kez tıklandığında resim sayfaya
eklenir. İnternetten küçük resim bakmak için gelen sayfadaki “Office.com içeriğini ekle”
ifadesi seçilir.
Şekiller
Şekiller komutuna tıkladıktan sonra sekme şeklinde tüm şekiller görünür. Eklenmek
istenen şekil seçildikten sonra fare ile sayfa üstüne sağ tıklandığında şekil sayfa üstüne
eklenir.
SmartArt
SmartArt grafiği, mesajınızı veya fikirlerinizi etkili şekilde bildirmek için, farklı pek çok
düzen arasından seçim yaparak kolay ve hızlı şekilde oluşturabileceğiniz bilgilerinizin
görsel bir sunumudur. Farklı konularda farklı tasarımlar mevcuttur.
Ekran görüntüsü
Ekran Görüntüsü açık olan herhangi bir sayfanın fotoğrafını Excel sayfasına resim olarak almak
için kullanılır. Eğer başka bir sayfanın sadece bir kısmını almak istenirse Ekran Kırpma özelliğiyle
istenilen yer kırpılır.

Sütun grafiği, Çizgi grafiği, Alan grafiği, XY grafiği(Dağılım) ve
Mini grafik

Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını
kolaylaştırmak üzere sayısal veri serilerini grafiksel biçimde görüntülemek için kullanılır.
Excel’de bir grafik oluşturmak için ilk olarak bir çalışma sayfasına grafiğin sayısal verileri
girilir. Daha sonra (Ekle sekmesi, Grafikler grubu) kullanmak istediğiniz grafik türünü
seçerek bu verileri bir grafiğe çizilir.
Excel, verileri izleyicilere anlamlı gelecek yollarla görüntülemeye yardımcı olacak çeşitli
türde grafikler sunar. Bir grafik oluşturulduğunda veya mevcut bir grafik değiştirildiğinde,
çeşitli grafik türleri (örn. sütun grafik ya da pasta grafik) ve bunların alt türleri (örn.
yığılmış sütun sütun grafik veya 3-B pasta grafik) arasından seçim yapılabilir. Ayrıca
grafiğe birden çok grafik türü kullanarak karma grafik de oluşturulabilir.
Mini Grafikler hariç, tüm grafik çeşitleri Ekle sekmesindeki Çizimler grubundan eklenir.
Bir tablodaki veriler seçildikten sonra yukarıdaki grafik türlerinden biri seçilerek grafik
eklenir.
Aşağıdaki tabloda Kanallar ve İzleyici sayıları seçilerek Pasta grafiği oluşturulmuştur.
Aşağıdaki grafikte tablo seçildikten sonra Diğer Grafiklerden Halka seçilmiştir ve sonra da Veri
Etiketlerini Biçimlendir ile Etiket Seçeneklerine Yüzde değeri eklenmiştir.
Mini grafik
Ekle sekmesinde bulunan bir gruptur. Çizgi, Sütun, Kazanç/Kayıp olmak üzere 3 biçimde
oluşturulabilir. İstenilen mini grafik türü seçildikten sonra gelen pencerede veri aralığı yani mini
grafiği çizilmesi istenen değerler ve mini grafiklerin yerleştirmek istendiği yer seçilip tamam
denildiğinde mini grafikler oluşur.
Yukarıdaki tabloya Mini Grafikler uygulandığında aşağıdaki gibi grafikler elde edilir.

Dilimleyici, Köprü oluşturma, Metin Kutusu, Üst bilgi ve Alt Bilgi
Ekleme

Dilimleyici, PivotTable tablolardaki her bir sütunun bulundurduğu değerleri farklı
pencerelerde gösterir. Hani sütunun değerlerini görmek isteniyorsa gelen listede seçilir ve
tamam dedikten sonra ekrana bir pencere içinde gelir.

Köprü oluşturma, bulunulan Excel sayfasından oluşturulan bir link ile başka bir sayfaya
veya bağlantıya gitmektir. Oluşturulan köprü ile bir web sayfasına gidilebilir veya
bilgisayarın içinde var olan bir dosya açılabilir bulunulan belge içindeki başka bir sayfaya
gidilebilir ve yeni bir belge oluşturulabilir. Köprü seçeneğine tıklandıktan sonra gelen
köprü ekle penceresinden nasıl bir köprü ekleneceği seçilir.

Metin Kutusu, bir Paint dosyasına metin eklemekle aynıdır.

Üst ve Alt Bilgi Ekleme, sayfanın üstüne veya altına bir bilgi eklemeye yarar. Üst ve Alt
bilgi 3 tane hücre şeklinde bölmeden oluşur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir