Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel EKLE SEKMESI


EKLE SEKMESİ

Ekle sekmesi seçildiğinde 5 tane grubun ekrana geleceğini söylemiştik bizim için gerekli
olanları anlatmaya çalışacağız. Bunlar; Tablolar, Çizimler, Grafikler, Bağlantılar ve Metin
gruplarıdır.

Tablo Ekleme
Excel de tablo eklemek için Ekle sekmesinde tablo sekmesi sırasıyla seçilir.


Tablo sekmesi seçildikten sonra karşımıza tablo oluştur adında bir pencere açılır.

Bu açılan pencere de tablonuzun yeri nerede bölümü hücre numarası ile ifade edilmektedir.
Mouse ile taranan satırlar veya sütunlar otomatik olarak yazılmaktadır. Başka bir yol ise kişi
tarafından hücre numaraları girilebilir. Tamam, düğmesi seçildiğinde ise o bilgilere göre
tablomuz oluşur.
Bunu bir örnekle açıklayalım: Bir bölüm listesi oluşturalım ve o listeye tablo uygulayalım.


Tablomuzun tasarımını kendinize göre ayarlayabilirsiniz..

Resim Ekleme

Excel de çalışma sayfamıza resim eklemek isteyebiliriz. Bu olayı gerçekleştirmek için şöyle bir
sıra izlemeliyiz. Ekle-Resim sekmelerini seçeriz. Burada resim ekle adında bir pencere açılır.
Açılan pencereden resmin konumunu seçer, Ekle sekmemize tıkladığımız takdirde resmimiz
çalışma sayfamıza eklenmiş olacaktır.

Küçük Resim Ekleme
Çalışma sayfamıza küçük resim eklemek istediğimizde Ekle sekmesinin altında “küçük resim”
seçilir. Sayfanın sağ tarafında küçük resim adlı pencere açılır. Arama bölümüne istediğimiz
resimin ismi girildiğinde kütüphane de o isim ile ilgili olan resimler gelir. Bu resimlerden
istediğimiz birine çift tıklayarak sayfamıza ekleyebiliriz.


Şekiller Ekleme
Çalışmalarımızda çoğu zaman şekilleri kullanarak görselleştirmeye çalışmaktayız. Şekiller bize
çeşitli yönlerde kolaylık sağlar. Şimdi bu şekilleri eklemek için Öncelikle Ekme sekmesi
altındaki şekiller sekmesini tıklarız ve karşımıza çeşitli şekiller çıkacaktır, Bu şekillerden
hangisini seçersek çalışma sayfamıza öyle bir şekil çizebiliriz. Aşağıdaki resimde biz sayfamıza
yıldız çizelim.

Smart Art Ekleme
Bu özellik bize kolaylıklar sağlamaktadır. Çeşitli grafikler aracılığıyla kendi grafiklerimizi
oluşturabiliriz. Ekle – Smart Art sekmesinden Smart Art grafik penceresi açılır. Buradan
özelliklerine göre grafik seçerek tamam olarak işaretleriz. Eklenen grafik üzerinde isteğimize
göre değişiklikler yapabiliriz.

Grafik Ekleme
Grafik verilerin görsel şekillerle ifade edilmesidir. Mali istatistikler, satış bilgileri, ücret
dilimleri gibi sayısal bilgileri çeşitli çizim ve grafiklerle daha anlaşılır hale getirip ön plana
çıkarmak mümkündür. Excel de grafik eklemeyi öğrenmeden önce grafik türlerine bir göz
atalım.

Grafik Türleri
1) Sütun Grafik Tipi
Verilerin karşılaştırılmasını sağlar. Belli bir zaman aralığındaki
değişiklikleri gösterir. Sütun grafikler, belli bir seri verinin özellikle zamana bağlı değişiklileri
göstermek için kullanılır. Yani karşılaştırmanın en kolay yapıldığı grafik türüdür. Kategoriler
yatay, değerler ise dikey olarak düzenlenirler.
2) Çubuk Grafik Tipi
Tek tek öğelerin birbirlerine göre karşılaştırmasını yapmak için
kullanılır. Sütun grafiğin yatayıdır. Analiz zamanını azaltmak için kategoriler dikey, değerler
yatay olarak verilmiştir.
3) Çizgi Grafik Tipi
Verilerin oluşumunu ve hareketini çizgiler halinde gösterir. Daha çok
zaman akışı ve değişimin oranı gibi durumları göstermek için kullanılırlar. Beli aralıklarda
yada belli zamanlardaki değişikliği gösterir. Örneğin bir hisse senedinin veya döviz kurunun
seyrini en iyi açıklarlar. Çizgi grafikte veri serileri yatay çizgilerle ifade edilirler.
4) Pasta Grafik Tipi
Bu grafik tüm öğelerin toplamı içindeki tek tek öğelerin birbirlerine
oranlarını göstermek için kullanılır. Pasta grafiğinde her seferinde tek bir veri serisini
gösterdiğinden özellikle bir öğeyi vurgulamak istendiğinde çok işe yarar. Örneğin seçimlerde
partilerin aldığı oylar en iyi bu grafikte gösterilir. Daha kapsamlı bilgi için Office’nin yardım
kısmından yararlanabiliriz.

Grafik Oluşturma
Grafik oluşturmadan önce 2 noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi;; Hangi tür verileri grafik
oluşturacağımızı tespit edip ona uygun grafik türü seçmeliyiz. Çünkü her grafik her veriye
uygun olmayabilir. İkincisi ise grafiğe dökeceğimiz bilgilerin seçilmesidir.
Şimdi uygulamalı olarak grafik eklemeyi öğrenelim.
1- Grafiği eklemeden önce hangi tür grafik kullanacağımızı belirleyelim biz kilo-boy
ilişkisini gösterebilmek için sütun grafiği oluşturacağız. Çünkü öğeleri karşılaştırmak
için çoğunlukla sütun grafikler kullanılmaktadır.
2- Grafiği eklemek için öncelikle verilerimizi seçelim


3- Verilerimizi seçtikten sonra ekle sekmesini açıyoruz.


4- Ekle sekmesinden grafik çeşitleri görünmektedir buradan işlemimize uygun olanını
seçeceğiz biz daha önceden söylediğimiz gibi sütun grafiğini seçeceğiz. Sütunu
tıkladıktan sonra, aralarından seçim yapabileceğimiz bir dizi sütun grafik türü
görmekteyiz. Biz 2-B Sütun listesindeki ilk sütun grafiği olan Kümelenmiş Sütunu
seçiyoruz. İşaretçiyi grafik türlerinden birini üzerinde beklettiğimizde, Ekran İpucunda
grafik türünün adı gösterilmektedir. Ekran İpucunda ayrıca grafik türünün açıklaması
ve her birinin ne zaman kullanılacağına ilişkin bilgi de bulmaktadır.


5- İşlemlerimizi sırası ile gerçekleştirdikten sonra şekilde de gördüğümüz gibi basit bir
grafik çizmiş olduk. Grafiğini oluşturduğumuz verilerin mavi bir çerçeveye alındığına
dikkat edelim. Bu çerçevedeki herhangi bir bilgiyi değiştirmemiz grafiğimizin de aynı
anda otomatik değişmesini sağlamaktadır.


6- Oluşturduğumuz grafikte herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsak dışındaki
çerçeveye tıklayalım.


7- Penceremizin en üstünde grafik araçları adında yeni bir bölümün oluştuğunu
görmekteyiz buradan özellikle TASARIM kısmını kullanarak grafiğimizi
düzenleyebiliriz. Buradan grafik türümüzü değiştirebilir, grafik stillerimizi
ayarlayabiliriz.


8- Tasarım sekmesinde bulunan “Grafik Düzenleri” bölgesindeki seçenekleri kullanarak
değişik grafik gösterimleri seçilebilmektedir. Ayrıca “Grafik Stilleri” bölgesini
kullanarak da grafik şeklimiz için değişik stiller kullanabiliriz.
9- BİÇİM menüsünde ise grafikteki değerlerin yazı, font kısımlarını veya grafiği genel
çerçevesini rengiyle beraber değiştirilebilir.


10- Verilerimize bağlı olarak grafiğe başlık ekleyebiliriz. Grafiğe başlık eklemek için;;
 Başlık eklemek istediğiniz grafiğinizin üzerine tıklayın
 Ekranın üst tarafında bulunan Grafik Araçları ifadesine tıklayın ve Düzen komutunu
seçin
 Etiketler grubundan Grafik Başlığı ifadesinin üzerine tıklayın.
 Açılan menüden Grafiğin Üstünde ifadesini seçin.


Dikkat Edelim
Grafik oluştururken dikkat edeceğimiz noktalar:
 Hangi tür verileri grafik oluşturacağımızı tespit edip ona uygun grafik türü seçmeliyiz.
 Grafik oluşturacağımız bilgileri seçmeliyiz. Hangi verileri seçersek onun grafiği
oluşturulur.
 Grafik oluşturacağımız veriler arasında satır ve sütunlar boş olmamalıdır. Aksi halde
grafik 
oluşturulamaz.
 Grafiğe başlık ekledikten sonra başlığı değiştirmek için grafiğin başlığına çift tıklayarak
istediğimiz gibi değiştirebiliriz.

UYGULAMA
Yukarıda bahsettiğimiz grafik türlerine örnek verelim.
1.Sütun Grafiği
İş yerimizin bir yıllık gelir gider tablosunu oluşturarak yıllık harcamalarını gösteren bir grafik
çizdirelim. Grafik oluşturma işlemini aşamalı olarak gerçekleştirmeliyiz.
1. Verilerimizi seçmekle işe başlamalıyız.


2. Verilerimizi rahat karşılaştırabilmek için sütun grafiği oluşturacağız bunun için
yapmamız gerekenler grafik oluşturma başlığı altında anlatılmıştır şimdi uygulamalı
olarak gösterelim.


3. Yukarıdaki iki işlemi (ekle sütun ) işlemi gerçekleştirdikten sonra grafiğimizi
oluşturmuş olduk. Grafiğimiz aşağıdaki gibi olmuştur.


4. Grafiğimizin başlığının olmaması ilk bakışta ne olduğunun anlaşılmamasına sebep
olabilir bunun için grafiğimize başlık eklememiz daha iyi olacaktır.
5. Grafiğimizin üzerindeki çerçeveye tıklayalım.


6. Açılan grafik araçları sekmesinden Düzeni ve ardından grafik başlığı butonuna
basıyoruz.


7. Açılan pencereden grafiğin üstünde seçeneğini seçip başlığımızı ekliyoruz.


2.Çizgi Grafiği
Grafik oluştururken izlediğimiz aşamaları değişiklik yapmadan aynı şekilde uygulamalıyız.


Ekle sekmesi içerisinde yer alan grafikler kısmından çizgi türünü seçmeliyiz. Bu şekilde
grafiğimizi çizmiş olduk.


3.Çubuk Grafiği
Önceki uygulamalarda grafikleri çizerken işlemlerimizi baştan alarak grafiklerimizi çizdik.
Farklı bir yöntem izleyerek çubuk grafiği çizmek için grafik türü değiştirmeyi uygulamalıyız.
Grafik türünü değiştirmek için grafik araçlarını aktif hale getirmeliyiz daha sonra tasarım
menüsünü açmalıyız.
Ve burada karşımıza çıkan grafik türünü değiştir kısmını aktif hale getirmeliyiz.


Açılan pencereden istediğimiz grafik türünü seçebiliriz çubuk grafik türünü seçerek
grafiğimizi değiştiriyoruz.


4. Pasta Grafiği
1997 YILI NÜFUS VERİLERİ


Şimdi elimizdeki bu verileri pasta grafiği ile gösterelim.
İlk olarak verileri Excel e girmeli ve verileri seçmeliyiz.


Ardından grafiğimizi ekle sekmesinden yararlanarak oluşturmalıyız.

Grafiğimiz aşağıdaki gibi görünmektedir.


Grafiğin görselliğini değiştirerek daha açık hale getirebiliriz bunun için grafik araçlarını açıp
tasarım butonundan daha açık ifadeleri gösteren birinci grafik türünü seçebiliriz.


Grafiğimiz daha açık hale gelmiştir.

Deneyelim
Grafik başlığı oluşturduğumuza dikkat ediniz sizde önceki bilgilerden yararlanarak başlık
oluşturabilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir