Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel Biçimlendirme


Biçimlendirme

Excel içerisinde yapılan aritmetik ve mantık işlemlerin sonuçlarının kullanıcılara
sunulması en az hesaplanması kadar önemlidir. Çalışma sayfası içerisindeki
hücrelerde yer alan sayılar ve metinler, hücrenin kenar çizgileri, çalışma
sayfasının kendisi gibi ekran öğeleri göze hoş görünecek ve daha anlaşılır hale
gelecek şekilde düzenlenebilir.

Sayılar /tarihler

Aritmetik ve mantık işlemleri içerisinde kullanılan sayıların ve tarihlerin ekranda
görünümleri değiştirilebilir. Varsayılan olarak, bir hücre içerisine girilen sayısal
veriler sağa hizalanırlar. Bu durum değiştirilmek istenirse hizalama ile ilgili araç
çubuklarındaki öğeler kullanılır. İçerisinde sayı bulunan hücrenin üzerinde farenin
sağ tuşuna tıklanıldığında açılan menüden Hücreleri Biçimlendir ya da Biçim >
Hücreler menü öğesine tıklanıldığında Şekil 28’deki pencere açılacaktır.

Açılan pencerede sayıların biçimlendirilebileceği durumlar ve örnekleri
sunulmaktadır. Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki butonlardan da yapabilmek
mümkündür (Şekil 29).

İçerik

Hücre içerisine girilen sayısal veriler kadar etiket biçimindeki metinlerin de
düzenlenmesi gerekir. Excel içerisine yazılan metinler varsayılan değer olarak
sola doğru hizalanırlar. Sayılarda olduğu gibi metinlerde de biçimlendirme
yapılabilir. İçerisinde metin bulunan hücrenin üzerinde farenin sağ tuşuna
tıklanıldığında açılan menüden Hücreleri Biçimlendir ya da Biçim > Hücreler menü
öğesinde tıklanıldığında açılan Şekil 29’daki pencere içerisinden Hizalama ve Yazı
Tipi sekmelerinden ya da daha önce Microsoft Word içerisinde anlatılan şekilde
araç çubuklarındaki kısa yollardan yazı tipi, yazı büyüklüğü, yazı biçimi (kalın,
eğik, altı çizili) vb… biçimlendirmeler yapılabilir. Hücrelerin içeriklerini
biçimlendirebildiğimiz gibi hücrenin kendisini de biçimlendirebilmemiz
mümkündür.


Hücre içerisindeki verinin konumunu görsel olarak değiştirmek adına hizalama
yapılabilir. Biçimlendirilmek istenen hücrenin üzerinde farenin sağ tuşuna
tıklandığında açılan menüden Hücreleri Biçimlendir ya da Biçim > Hücreler menü
öğesine tıklandığında açılan pencerede Hizalama sekmesi seçilir (Şekil 30).
Bu pencere içerisinde hücrenin içeriği Yatay ya da Düşey şekilde hizalanabilir.
Eğer hücreye girilen veri uzunsa Metni Kaydır özelliği ile girilen bilgi satırlar
halinde yazılır.

Hizalama, renklendirme, çerçeveler

Hücreleri Biçimlendir
penceresi içerisinde yer
alan Kenarlıklar
sekmesinin yardımı ile
seçilen hücre ya da
hücrelerin etrafına farklı
renk ve kalınlıklarda sınır
çizgisi çizilebilir (Şekil
31). Sınır çizgisi
eklenecek olan hücre ya
da hücreler önce
seçilmelidir. Pencere
içerisinden istenilen
Kenarlık çeşidi, Çizgi stili
ve Renk özelliği
belirlenebilir. Gerekli
seçimler yapıldıktan sonra
Tamam butonuna tıklanır
ve istenen değişiklikler
seçilen hücrelere
uygulanır. Aynı işlemler
araç çubuğunda yer alan
Kenarlıklar nesnesinden
de yapılabilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir