Formüller

Metin Fonksiyonları 4.Bölüm


Metin Fonksiyonları 4.Bölüm

Son olarak Metin Fonksiyonu işlevlerimizin 4.Bölümü olan bu konumuzda aşağıdaki fonksiyonları inceleyeceğiz.

=TEMİZ,
=UNİCODE,
=UNICODEKARAKTERİ,
=UZUNLUK,
=YAZIM.DÜZENİ,
=YERİNEKOY,
=YİNELE,

cizgi

=TEMİZ: Pek aktif kullanmayacağınız bir fonksiyon Temiz işlevi ama kısaca açıklamak istiyorum 7 bit ASCII kodu (değerler 0-31) ilk 32 yazdırılmayan karakterleri kaldırmak için tasarlanmıştır. Başka uygulamalardan Excel’de içeriye aktarılmış olan metinlerde TEMİZ işlevi kullanılabilir. Örneğin;

A1 Hücresinde =DAMGA(9)&”Veritabanı”&DAMGA(10) yazdığını düşünelim. A2 hücresine =TEMİZ(A1) yazmanız yeterli olacaktır.

 

=UNİCODE: Bir hücrede bulunan metnin, ilk harfine karşılık gelen kod noktasını verir. Nedir bu kod noktası örneğin: =UNICODE(“Y”) yazdığınızda büyük “Y” karakterinin temsil ettiği Unicode sayısını verir yani 89’dur. Aynı şekilde A1 hücresinde Yasemin yazdığını düşünelim, =UNİCODE(A1) yazarsanız 89 sonucunu verir.

 

=UNICODEKARAKTERİ: Bu fonksiyonda yukarıda yazdığım işlevin tam tersini temsil eder. Örneğin hücrenizde bir 89 yazdığını düşünelim. Bu seferde karşılığı olan “Y” karakterini verir.

 

=UZUNLUK: Bir hücrede bulunan karakter sayısını hesaplar. Örnek A1 hücresinde Fonksiyonlar yazdığını varsayalım. =UZUNLUK(A1) yazdığınızda Fonksiyonlar kelimesinin 12 karakter olduğunu belirtir. Excel’in metin fonksiyonları arasında en çok tercih edilen işlevlerinden birisidir.

 

=YAZIM.DÜZENİ: Hücrede bulunan metnin ilk harflerini büyük harfe, diğerlerini küçük harfe çevirir. Aşağıda güzel bir örnek ile Yazım Düzeni işlevini göstermek istiyorum.

Metin Fonksiyonları Yazım Düzeni

 

=YERİNEKOY: Zaman zaman sizi büyük zahmetten kurtaracak bir formül. Bir metinden bir metni çıkarma işlemidir fakat şöyle ki çıkardığınız metnin yerine bir şeyler koymalısınız. Nasıl kullanılır size hemen izah edeyim.

Aşağıdaki örnekte A2 hücresinde Dr.Mustafa AKKAYA yazıyor. Bu metinden Dr. Ünvanını çıkarıp yerine boşluk bırakmak istiyorum.

Metin Fonksiyonları Yerinekoy

Bunun için boş olan bir hücreye =YERİNEKOY(A2;B2;””) yazıyoruz. Böylece A2 hücresinde  bulunan metinden B2 hücresini çıkartıyoruz. Sonuç olarak D2 hücresinde geriye Mustafa AKKAYA kalıyor.

Nasıl oldu bu diyenleri duyar gibiyim, =YERİNEKOY(A2 Metninden; B2 metnini çıkar, Yerine Boşluk (“”) koy.

Şeklindedir açıklaması…

Metin Fonksiyonları Yerinekoy 2

Unutmayalım, burada fonksiyon tablosundan Yeni_metin kısmına yazacağınız herhangi bir şey Dr. Ünvanının yerine eklenecektir.

 

 

=YİNELE: Microsoft Excel 2013’ün son metin fonksiyonu olan YİNELE işlevi, kendi adı üstünde, sizin belirteceğiniz karakterleri yineleyerek hücreye yazmanızı sağlar. Örneğin: A1 hücresinde yazan metni 3 defa yan yana başka bir hücrede yazmak istiyorsunuz. Bunun için =YİNELE(A1;3) yazmanız yeterlidir.

Aşağıda birkaç örnek ile bu işlevi anlatmak istiyorum.

Metin Fonksiyonları Yinele

 

Daha önceki Metin Fonksiyonları konularımıza göz atmak için aşağıdaki bölüm bölüm anlatılarımızı takip edebilirsiniz.

Metin Fonksiyonları 1.Bölüm

Metin Fonksiyonları 2.Bölüm

Metin Fonksiyonları 3.Bölüm

 


This Post Has One Comment

  1. Pingback: Excel’de Hücredeki Karakterleri Sayma | | Çizgi Akademi - İleri Düzey Excel Eğitimleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir