Excel Pratik Bilgiler

Microsoft Excel ÇALIŞMA SAYFASINA GENEL BAKIS

EXCEL ÇALIŞMA SAYFASINA GENEL BAKIŞ İlk olarak Excel de bulunan sekmelerin işlevlerinden bahsedip, bize lazım olabilecek sekmeleri açıklayacağız. Sekmeler Dosya: Kaydet farklı kaydet yazdır gibi belgemizin arka plandaki işlerimizi yapmamıza yarayan sekmedir. Giriş: Giriş sekmesi Excel’deki temel işlemlerin yapılabileceği sekmedir.…

Microsoft Excel Grafikler ve çıktı Hizalama

Grafikler Çalışma sayfaları içerisindeki verileri daha anlaşılır hale getirmek için görsel bir gösterim olan grafik çizmek gerekebilir. Excel içerisinde grafik oluşturmak kolaydır. Fakat hangi tür veri ile hangi tür grafik…

Microsoft Excel Biçimlendirme

Biçimlendirme Excel içerisinde yapılan aritmetik ve mantık işlemlerin sonuçlarının kullanıcılara sunulması en az hesaplanması kadar önemlidir. Çalışma sayfası içerisindeki hücrelerde yer alan sayılar ve metinler, hücrenin kenar çizgileri, çalışma sayfasının…

Microsoft Excel Formüller ve Fonksiyonlar

Formüller ve Fonksiyonlar Bir elektronik tablolama programı olan Excel içerisinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler rahatça gerçekleştirilir. İstenirse daha önce anlatıldığı şekilde = (eşittir) işareti ile başlanacak olan formüllerin yazımı istenirse…

Microsoft Excel Çalışma Sayfaları

Çalışma Sayfaları Bir Excel dosyası kendi içinde çalışma sayfalarından oluşur. Çalışma sayfaları Sayfa1, Sayfa2, … olarak isimlendirilmiştir. Çalışma sayfalarını bir kareli defterin yaprakları gibi düşünmek gerekir. Her yaprak bir çalışma…

Microsoft Excel Hücreler

Hücreler Tablolar halinde hazırlanmış olan elektronik tablolama programlarında satırların ve sütunların her kesişimine hücre adı verilir ve veri girişleri bu hücreler üzerinden gerçekleşir. Her bir hücre önce içinde bulunduğu sütunun…

Microsoft Excel ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMLARI

ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMLARI Elektronik tablolama programları, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) satır ve sütunlardan oluşan tablolar halinde tutma ve verilere ihtiyaç duyulan farklı aritmetiksel (temel dört işlem, ortalama hesaplama,…