Eğer Formülünü Makro ile Yazmak

Fonksiyonlar

Eğer Formülünü Makro ile Yazmak

Makro, Excel Çalışma Sayfasında yapılan işlemleri, bir dizi kod ile kolaylaştıran aksiyondur.

Bugün ele alacağımız konu Visual Basic Editor ile “If Then” Eğer makrosu nasıl oluşturulur, kuralları nelerdir. Ana mantık tamamıyla iki işlemden oluşuyor. Birincisi Kriter, ikincisi de Aksiyondur.

(daha&helliip;)